Cont
SCEC 2023

Regulament FINA

 

 

 

      REGULI DE SARITURI IN APA 2017- 2021

 

 versiune pdf

 

 

D1.       

       General

D2.       

       Competiții

D3.       

       Format competițional

D4.       

       Desfășurarea  competițiilor (SAU declararea săriturilor)

D5.       

       Proceduri competiționale

D6.       

       Atribuțiile arbitrului și ale asistentului său

D7.       

       Atribuțiile secretariatului

D8.       

       Jurizarea

D9.       

       Jurizare sărituri sincron

D10.  

       Sumarul penalizărilor

DAG  

 

       Reguli în funcție de categoria de vârstă

Anexa 1 

       FINA Gradul de dificultate – Formulă și componente – Trambulină

Anexa 2 

       FINA Tabelul gradelor de dificultate – Trambulină

Anexa 3 

       FINA Gradul de dificultate – Formulă și componente – Platformă

Anexa 2 

 

       FINA Tabelul gradelor de dificultate – Platformă

Stiluri de sărituri     De văzut la anexe

 

             

REGULAMENTUL COMPETIȚIILOR DE SĂRITURI ÎN APA

 

D.1.GENERALITĂȚI 

 

D.1.1 Aceste reguli guvernează toate competițiile de sărituri în concordanță  BL 9 și GR 9

(Jocurile Olimpice și Campionatele Mondiale), BL 10 (Cupă Mondială de Sărituri) și GR 10 (Campionatul Mondial de Juniori). 

 

D.1.2 Toate instalațiile de sărituri, inclusiv trambulinele și platformele trebuie să fie în acord cu regulamentul FINA cu privire la instalații, inspectate și aprobate de un reprezentant al FINA si de un membru al Comitetului Tehnic de sărituri cu cel puțin 120 de zile înaintea competiției.

 

D 1.3 Atunci când sariturile se desfășoară în același bazin cu orice altă disciplină, toate instalațiile de sărituri trebuie să fie disponibile spre a fi utilizate de concurenții înscriși la sărituri în zilele de concurs, cu condiția ca nicio altă competiție să fie în desfășurare. 

 

D 1.4 Săritorilor cu vârsta mai mică de 14 ani la 31 decembrie în anul competiției nu li se va permite să  concureze la Jocurile Olipice, Campionatele Mondiale și Cupele Mondiale. 

 

D.1.5 Numerotarea săriturilor 

 

D.1.5.1 Toate sariturile vor fi numerotate cu un sistem de 3 sau 4 cifre urmate de o singură literă.  

D.1.5.2 Prima cifră indică grupa din care face parte săritura:

1= înainte

2= înapoi 3= răsturnat

4= contra

5= șurub

6= stând pe mâini 

 

D.1.5.3 La grupele de sărituri înainte, înapoi, răsturnat și contra, numărul ”1” în a două cifră indică faptul că săritură are o acțiune de zbor în cursul ei. Când nu există o acțiune de zbor, a două cifră va fi 0. 

 

D.1.5.4 A treia cifră indică numărul de jumătăți de salturi care vor fi executate. De exemplu 1 = ½ salt, 9 =4 ½ salt etc. Atunci când sunt mai mult de 4 ½ salturi for exista patru cifre; a treia și a patra cifră indicând numărul de ½ salturi. De exemplu 11 = 5 ½ salturi ca fiind 1011.

 

 

 

D.1.5.5 La sariturile din stând pe mâini a două cifră indică grupa sau direcția din care face parte săritura. 

1= înainte 2= înapoi 3= răsturnat 

 

D.1.5.6 În grupă  săriturilor cu șurub (cele care încep cu cifră 5) a două cifră indică grupa sau direcția conform D.1.5.2 de mai sus.

 

D.1.5.7 La grupele de sărituri cu șurub sau stând pe mâini a patra cifra indică numărul de jumătăți de șurub executate.

 

D.1.5.8 Litera de la sfârșitul numărului atribuit fiecărei sărituri indică poziția corpului în săritură respectivă. 

A= întins 

B= echer 

C= grupat 

D= liber 

 

D.1.5.9 Poziția liber înseamnă orice combinație a celorlalte poziții și este limitată ca utilizare în unele sărituri cu șurub.

 

D.1.6 Gradul de dificultate

 

D.1.6.1 Gradul de dificultate al fiecărei sărituri este calculat utilizând formula următoare

(valorile componentelor sunt cuprinse în Anexă 1 şi 3 în conformitate cu formulă:

 

A+B+C+D+E = GRADUL DE DIFICULTATE

 

D.1.6.2 Ca ghid, săriturile de la trambulină numerotate împreună cu gradul lor de dificultate sunt calculate și reprezentate în Anexa 2. Săriturile de pe platformă se regăsesc în Anexa 4

 

D.1.6.3 Orice săritură care nu este cuprinsă în Anexa 2 sau 4 dar este introdusă în competiţie va fi numerotată şi va primi gradul de dificultate determinat în acord cu regulile D.1.5. şi D.1.6

 

D.1.6.4 La calcularea gradului de dificultate pentru săriturile cu şurub, următoarele aspecte trebuie luate în considerare:

-   Sărituri cu ½ salt și șurub pot fi executate doar din poziţia A, B sau C, 

-   Sărituri cu 1 sau 1 ½ salt și șurub pot fi executate doar din poziția D,

-   Sărituri cu 2 sau mai multe salturi și șurub pot fi executate doar din poziția B sau C

-   Săriturile din poziția stând pe mâini cu 1, 1 ½ , sau 2 salturi cu unul sau mai multe șuruburi pot fi executate doar din poziția D și

-   Săriturile din poziția stând pe mâini cu 2 ½ sau mai multe salturi și șuruburi pot fi executate doar din poziția B și C.

 

D. 1.6.5 Anexele 1, 2, 3 și 4 sunt stabilite de către Comitetul Tehnic FINA (TDC) și aprobate de către Biroul FINA.

 

D.2. COMPETIŢIILE 

 

D 2.1 Generalități

 

D.2.1.1 Ordinea săriturilor va fi determinată de către o tragere la sorți dinaintea tuturor competițiilor preliminare. Tragerea la sorți va fi executată în cadrul Ședinței Tehnice înainte de competiția preliminară. Cand este disponibila se poate utiliza și tragerea la sorți electronică.

D 2.1.2 În semifinale, săritorii vor intra în competiție în ordinea inversă a clasamentului determinat de punctajele totale la sfârșitul competiției preliminare. În cazul unui punctaj egal, ordinea săriturilor va fi determinată printr-o tragere la sorți între acei sportivi.

 

D 2.1.3 În competiția finală, exceptând cazul în care se utilizează un sistem de tip turneu, săritorii vor intra în competiție în ordinea inversă a clasamentului determinat de către punctajul final de la sfârșitul semifinalei. În cazul unui punctaj egal, ordinea săriturilor va fi determinată printr-o tragere la sorți între acei sportivi.

 

D 2.1.4 Atunci când se utilizează un sistem de tip turneu, săritorii vor intra în toate etapele competiției în ordinea inversă a clasamentului determinat de către punctajul final de la sfârșitul competiției preliminare. În cazul unui punctaj egal, ordinea săriturilor va fi determinată prin tragere la sorți între acei săritori. Atunci când există un punctaj egal pentru ultima poziție, ambii săritori vor participa în aceeași semifinală

 

D 2.1.5 Numărul total de sărituri executate într-o singură sesiune nu va depăși 210. Dacă acest lucru se întâmplă, sesiunea poate fi împărțită în două sau mai multe sesiuni, doar atunci când nu se utilizează două brigăzi de arbitrii.

 

D 2.1.6 Dacă un săritor nu poate participa la începutul oricărei sesiuni, săritorul de pe următoarea poziție în clasament va avansa în următoarea sesiune, pentru a avea același număr de săritori în fiecare sesiune.

D 2.1.7 Atunci când doi sau mai mulți săritori au același număr de puncte, se va declara egalitate pentru acel loc.

D 2.1.8 În cazul probelor individuale, săritorul cu punctajul total cel mai mare va fi declarat învingător al acelui eveniment. Săritorii rămași vor fi clasați în funcție de punctajul final obținut.

D 2.1.9 În cazul probelor de sincron sau de echipă, echipa cu punctajul total cel mai mare va fi declarată învingătoarea acelui eveniment. Echipele rămase vor fi clasate în funcție de punctajul final obținut.

Procedura de contestație este descrisă în GR 9.2

D 2.2 Trambulină 1 m

D 2.2.1 În cadrul Campionatelor Mondiale va exista o fază preliminară și una finală a competiției. 

D 2.2.2 Finala va fi alcatuită din primii 12 clasați în faza preliminară a competiției.

D 2.3 Trambulină 3 m și platforma 10 m

D 2.3.1 La Jocurile Olimpice și Campionatele Mondiale, vor exista întotdeauna preliminarii, semi-finala și finala.

D 2.3.2 Semi-finala va consta din primii optsprezece (18) clasați la preliminarii iar finala va consta din primii 12 clasați în semi-finală.

D 2.3.3 Faza  preliminară, semi-finala și finală a competiției reprezintă evenimente separate, fiecare începând de la zero (0) puncte.

D 2.4 Sărituri sincron – Trambulină 3 m și platformă 10 m

D 2.4.1 Va exista o competiție preliminară și finală.

D 2.4.2 În cadrul Campionatelor Mondiale, finala constă din primele douăsprezece (12) echipe din runda preliminară.

D 2.4.3 Competițiile preliminarii și finala reprezintă evenimente separate, fiecare începând de la zero (0) puncte.

D 2.4.4 În cazul Jocurilor Olimpice, dacă este necesară o rundă de pre-calificare a numărului de echipe, competițiile pot fi ținute separat, și pot avea loc înainte și în locuri diferite, pentru a stabili echipele care se califică.

D 2.5 Sărituri în echipă – trambulină 3 metri și platformă 10 metri combinat D 2.5.1 Va exista doar finala.

2.6 Sărituri sincron mixte – trambulină 3 metri și platformă 10 metri  D 2.6.1 Va exista doar finala.

 

 

D.3. Format competițional

D 3.1 Toate competițiile individuale și sincron masculin vor cuprinde șase (6) sărituri.

D 3.2 Toate competițiile individuale și sincron feminin vor cuprinde cinci (5) sărituri.

D 3.3 Nu se va repeta nicio săritură din cele șase (6) sau cinci (5) sărituri.

D 3.4 Trambulina de 1 și 3 metri – masculin și feminin.

D 3.4.1 Competițiile de trambulină – feminin vor cuprinde cinci (5) sărituri din 5 grupe diferite fără limită a gradului de dificultate.

D 3.4.2 Competițiile de trambulină – masculin vor cuprinde șase (6) sărituri din 5 grupe diferite, fară limită a gradului de dificultate.

D 3.5 Platformă – masculin și feminin

D 3.5.1 Competițiile de platformă – feminin vor cuprinde cinci (5) sărituri din 5 grupe diferite fara limită a gradului de dificultate.

D 3.5.2 Competițiile de platformă – masculin vor cuprinde șase (6) sărituri din 6 grupe diferite fara limită a gradului de dificultate

D 3.5.3 În toate competițiile FINA (Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale, Cupe Mondiale și alte evenimente FINA, altele în afara competițiilor pe categorii de vârstă), se vor executa sărituri doar de pe platforma de 10 metri

      D 3.6 Sărituri sincron

D 3.6.1 Competiția de sărituri sincron implică doi competitori care  execută săriturile simultan de la trambulină sau platformă. Competiția este jurizată cu privire la felul în care cei doi execută săritura individual și cât de bine este sincronizată perechea de săritori la nivel de echipă în realizarea execuției.

D 3.6.2 În cadrul Jocurilor Olimpice și a tuturor competițiilor FINA echipele vor avea în componență doi concurenți din aceeași Federație.

D 3.6.3 Fiecare competiție feminină si de mixt sincron la trambulina de 3m și platformă va cuprinde cinci (5) runde de sărituri din cinci (5) grupe diferite. Primele două (2) runde de sărituri cu un grad de dificultate de 2.0 pentru fiecare săritură indiferent de formulă și trei (3) runde de sărituri fără limită a gradului de dificultate. Toate săriturile înainte de pe trambulină vor fi executate din alergare.

D 3.6.4 Fiecare competiție masculină la trambulina de 3m și platformă va cuprinde șase (6) runde de sărituri din cinci (5) grupe diferite. Primele două (2) runde de sărituri cu un grad de dificultate de 2.0 pentru fiecare săritură indiferent de formulă și patru (4) runde de sărituri fără limită a gradului de dificultate. Toate săriturile înainte de pe trambulină vor fi executate din alergare.

D 3.6.5 În fiecare rundă cei doi săritori trebuie să realizeze aceași săritură (săritura cu același număr și aceeași poziție)

D 3.7 Sărituri pe echipe

D 3.7.1 Competițiile de sărituri pe echipe cuprind un săritor feminin și unul masculin.

D 3.7.2 În cadrul tuturor competițiilor FINA vor participa doi concurenți din aceeași Federație. D 3.7.3 Fiecare competiție va cuprinde șase (6) sărituri diferite din șase (6) grupe diferite. Două (2) sărituri cu un grad de dificultate de 2.0 pentru fiecare săritură indiferent de formulă și patru (4) runde de sărituri fără limită a gradului de dificultate. 

D 3.7.4 Trei (3) sărituri vor fi executate de către un competitor feminin, celelalte trei (3) sărituri vor fi efectuate de competitori masculini. Trei (3) sărituri vor fi executate de la trambulina de 3 m și celelalte trei (3) vor fi executate de la platforma de 10 m.Fiecare săritor trebuie să execute cel puțin o (1) săritură de pe trambulina de 3m și una (1) de pe platforma de 10m.

D 3.7.5 Cele două (2) sărituri cu gradul de dificultate de 2.0 indiferent de formulă poate fi executat oricând și de la orice înălțime de fiecare membru al echipei, unul (1) de către un competitor masculin și unul (1) feminin.

D 3.7.6 În proba pe echipe, echipele vor executa trei (3) runde consecutive începând cu oricare dintre cei doi săritori. 

D 4 Desfășurarea competițiilor ( declararea sariturilor)

D 4.1 Fiecare săritor sau reprezentant al său va preda Arbitrului General, sau reprezentantului său oficial o listă completă cu privire la săriturile selecționate de pe formularul oficial desemnat pentru proba în preliminariile competiției și la următoarele reuniuni ale sale.

D 4.2 Fiecare săritor și reprezentant al său este responsabil de corectitudinea celor declarate pe lista de sărituri, iar lista va fi semnată de către săritor și de reprezentantul său.

D 4.3 Lista săriturilor se va preda nu mai târziu de 24 de ore înaintea începerii preliminariilor pentru fiecare proba în parte.

D 4.4 Arbitrul General poate accepta orice listă a săriturilor prezentată după trecerea termenului de 24 de ore,  cu până la trei (3) ore înaintea începerii fazei preliminare , cu condiția să fie însoțită de o taxă de 250 franci elvețieni.

D 4.5 Dacă lista nu este prezentată în decursul perioadei stabilite, săritorul nu va fi admis în concurs.

D 4.6 În toate competițiile, săritorul sau reprezentantul acestuia poate schimba lista săriturilor înainte de începerea oricărei semi-finale sau finale, cu condiția ca lista să fie aprobată de Arbitru General sau reprezentantul acestuia, nu mai târziu de treizeci

(30) de minute după încheierea reuniunii precedente din cadrul competiției. Dacă o nouă listă nu este înaintată în intervalul orar stabilit, săritorul va executa săriturile așa cum apar în lista precedentă .

D 4.7 În orice competiție, în circumstanțe speciale, un săritor poate înlocui un alt săritor din aceeași Federație cu maxim trei (3) ore înainte de începerea competiției preliminare. În cazul probelor de sărituri sincron în cadrul Jocurilor Olimpice înlocuirea se poate efectua înainte de începerea competiției finale. Arbitrul va accepta schimbarea în lista săriturilor.

D 4.8 În cadrul probelor individuale, sincron sau pe echipe, atunci când timpul s-a încheiat, nu se va admite nicio schimbare a listei de sărituri.

D 4.9 Lista de sărituri va conține următoarele informații în ordinea execuției săriturilor:

-     Numărul fiecărei sărituri în acord cu Regulile D 1.5.1 – D 1.5.7

-     Poziția săriturii în acord cu Regula D 1.5.8

-     Înălțimea trambulinei sau a platformei

-     Gradul de dificultate determinat de formula descrisă în Regula D 1.6

 

4.10 Săriturile din fiecare reuniune vor fi executate de către toți săritorii, consecutiv în funcție de ordinea de start.

4.11 Lista săriturilor va avea întâietate față de tabelă sau orice alt anunț.

D 5 Procedurile competiționale

D 5.1 Controlul competiției

D 5.1.1 Fiecare competiție va fi condusă de către un Arbitru General, ajutat de Arbitri asistenți, împreună cu arbitrii evaluatori (Juriul) și un Secretariat.

D 5.1.2 Numărul săriturii ce va fi efectuată și modalitatea de execuție vor fi afișate pe un panou indicator vizibil atât săritorilor cât și juriului.

D 5.1.3 Acolo unde este posibil, se va utiliza un calculator adecvat pentru derularea competiției și analiza acestor sărituri.

D 5.1.4 Atunci când nu este disponibil un echipament de înregistrare electronică a punctajului, juriul trebuie să dețină cartonașe cu notele acordate. Aceste cartonașe trebuie să indice note de la 0 la 10 cu increment de jumătate de punct.

D 5.2 Componența comisiilor de jurizare

D 5.2.1 Când se considera potrivit, în cadrul Jocurilor Olimpice, Campionatelor Mondiale și Cupelor Mondiale vor fi utilizați șapte (7) arbitri evaluatori pentru probele individuale sau de echipă și unsprezece (11) arbitri evaluatori pentru probele de sărituri sincron. Pentru săriturile sincron, unde unsprezece (11) arbitri evaluatori sunt utilizați, cinci (5) vor nota sincronizarea săriturii, trei (3) vor nota execuția unuia dintre săritori și trei (3) execuția celuilalt săritor.

D 5.2.2 În toate competițiile individuale și de echipă în afara Jocurilor Olimpice, Campionatelor Mondiale și Cupelor Mondiale, pot fi utilizați cinci (5) arbitri evaluatori. În toate competițiile de sărituri sincron, în afară de Jocurilor Olimpice, Campionatelor Mondiale și Cupelor Mondiale pot fi utilizați nouă (9) arbitri evaluatori. Cinci (5) vor nota sincronizarea săriturii, doi (2) vor nota execuția unuia dintre săritori iar doi (2) execuția celuilalt săritor.

D 5.2.3 Considerând că sunt suficient de mulți arbitri judecător disponibili, comisia de arbitrii pentru faza dinală a competiției va fi compusă din arbitri cu naționalitate diferită de cea a săritorilor.

D 5.2.4 Când se considera potrivit, în cadrul aceleiași competiții se pot folosi doua comisii de jurizare. Daca se folosesc doua jurii, a doua comisie de jurizare va fi introdusă în cea de-a patra rundă a competiției. Notă: În circumstanțe speciale, cum ar fi căldură și umiditate ridicată, comisiile de arbitri pot fi schimbate după terminarea fiecărei runde.

D 5.2.5 Arbitrul general va plasa arbitri evaluatori pe ambele părți ale trambulinei sau platformei de sărituri, conform FR5 din cadrul Regulilor Instalaților. Dacă nu există această posibilitate, aceștia pot fi plasați toți pe aceeași parte.

D 5.2.6 Odată plasat, arbitrul evaluator nu-și poate schimba poziția decât la decizia arbitrului și numai în împrejurări excepționale.

D 5.2.7 Atunci când un arbitru evaluator nu poate arbitra după ce a început competiția, el va fi înlocuit, dacă este posibil de un alt arbitru evaluator de rezervă.

D 5.2.8 După fiecare săritură executată, după semnalul dat de arbitrul general, fiecare arbitru evaluator va indica nota acordată de el, imediat și simultan – fără să comunice cu un alt arbitru și într-o manieră distinctă. Atunci când se întrebuințează aparate electronice de notare, acestea vor fi utilizate de arbitri imediat după executarea săriturii.

D 5.2.9 Notele acordate de către juriu vor fi afișate pe o tabelă electronică și, preferabil, care nu poate fi vizualizată de către arbitri. Jurizarea (fără orice altă informație despre clasarea în competiție) trebuie să poată fi vizualizată de către arbitri evaluatori pe tabelele lor de punctaj.            

D 6 Obligațiile arbitrului general și a arbitrilor asistenți

D 6.1 Arbitrul general va deține controlul unic al competiției și se va așeza într-o poziție care să-i permită conducerea competiției și să aiba siguranța că poate observa respectarea prevederilor regulamentului.

D 6.2 Atribuțiile Arbitrilor asistenți vor fi:

-   să urmărească săritorii de pe platformă dacă nu este nicio cameră video disponibilă

-   să fie poziționat în partea opusă a piscinei, în cazul săriturilor sincron pentru a urmări evoluția săritorilor din acea parte.

D 6.3 Arbitrul general va verifica listele cu sărituri iar când acestea nu sunt în conformitate cu regulamentul acesta poate să aducă corecții înaintea începerii competiției.

D 6.4 Săritorul sau reprezentantul său va fi informat cât mai repede posibil asupra deciziei arbitrului privind o eventuală corectare.

D 6.5 Daca este necesar, în cazul unor situații neprevăzute, arbitrul general poate impune o pauza scurta sau poate decala o parte a competiției. Daca este posibil, aceasta se va petrece după o runda completă de sărituri.

D 6.6 .După o întrerupere, competiția va continua din momentul întreruperii. Punctele obținute înaintea întreruperii vor intra în calcul împreună cu cele ce urmează să fie obținute până la încheierea competiției. Rezultatele finale trebuie să se bazeze pe cea mai recentă rundă completă de sărituri. 

Notă: Atunci când competiția nu poate fi continuată, rezultatul va fi determinat de către Juriul de Apel.

D 6.7 Daca există vânt puternic, arbitrul general poate da dreptul săritorilor să reia startul fără a scădea puncte.

D 6.8 Înaintea fiecărei sărituri, arbitrul general sau crainicul oficial va anunța în limba țării gazdă a competiției numele săritorului și săritura care urmează să fie executată. În competițiile unde se folosesc diverse înălțimi la platformă acestea trebuie de asemenea anunțate. Dacă se folosește un panou de afișaj se vor afișa toate informațiile cu privire la săritură iar anunțul verbal se poate limita la identificarea săritorului.

D 6.9 Dacă o săritură este anunțată incorect, săritorul sau reprezentantul său vor informa arbitrul general imediat; acesta va confirma apoi lista de sărituri a săritorului.

D 6.10 Daca o săritură anunțată incorect este executată de săritor, arbitrul general o poate anula și cere anunțarea corectă a săriturii , urmând să fie executată imediat de către săritor. Notele înregistrate pentru prima săritură trebuie înregistrate în cazul unei eventuale contestații.

D 6.11 Săritura trebuie efectuată după semnalul dat de arbitrul general. Semnalul nu va fi dat înainte ca săritorul să-și ia poziția pe trambulină sau platformă și arbitrul general să fi verificat panoul indicator. Pentru săriturile înapoi și contra, săritorul nu se va afla la capătul trambulinei sau platformei, decât după semnalul arbitrului general.

D 6.12 Fiecare săritor are la dispoziție suficient timp pentru pregătirea și execuția săriturii, dar daca trece mai mult de 1 minut după ce arbitrul general a dat semnalul de execuție săritorul primește zero (0) puncte pentru săritura anunțata.

D 6.13 Dacă un săritor execută o săritură înaintea semnalului de execuție, arbitrul general poate decide dacă săritura va fi repetată.

 

D.6.14 În cazuri speciale arbitrul general poate aproba repetarea unei sărituri fără penalizare. Nota înregistrată pentru prima săritură trebuie înregistrată în cazul unei eventuale contestații.

D.6.15 Cererea de a se repeta această săritura va fi făcuta imediat de săritor sau de reprezentantul acestuia.

D.6.16 Dacă săritorul sare de două ori la capătul trambulinei sau al platformei înainte de desprindere, arbitrul va declara săritura ca fiind nereușită.

Notă: Două sărituri la capătul trambulinei sau al platformei înainte de desprindere: picioarele se desprind de pe trambulină sau platformă, balans dublu cu brațele și/sau două flexări distincte ale genunchilor înainte de desprindere.

D.6.17 Când ultimul pas din săritura din alergare nu este de pe un singur picior, Arbitul general va declara săritura ca fiind nereușită.

D.6.18 Când desprinderea de pe trambulină nu este realizată cu ambele picioare simultan, Arbitrul general va declara săritura ca fiind nereușită. 

D.6.19 Atunci când este clar că un săritor a executat o săritură în altă poziție decât cea anunțata, Arbitrul general va repeta anunțul și va declara un punctaj maxim de 2 puncte, înainte de a semnala juriul să acorde punctajul. Dacă un arbitru evaluator acordă mai mult de 2 puncte, arbitrul general va declara punctajul de 2 puncte.

D 6.20 Când la intrare, răsucirea este mai mare sau mai mică cu 90 de grade sau mai mult decât cea anunțată, Arbitrul general va declara săritura ca fiind nereușită.  

D 6.21 Atunci când arbitrul general are certitudinea că un săritor a executat o alta săritura decât cea anunțată, el va declara săritura ca fiind nereușită.

D.6.22 Atunci când unul sau ambele brațe sunt ținute deasupra capului, la săriturile cu intrare cu picioarele înainte, sau sub nivelul capului la săriturile cu intrare cu capul înainte, arbitrul general va declara maximum 4 ½ puncte. Daca arbitrii evaluatori acordă mai mult de 4 ½ puncte, arbitrul general va adjudeca 4 ½ puncte.

D 6.22.1 La săriturile cu capul înainte. Dacă picioarele intră în apă înaintea capului sau mâinilor, arbitrul general va declara săritura ca fiind nereușită.

D 6.22.2 La săriturile cu picioarele înainte. Dacă mâinile sau capul intră în apă înaintea picioarelor, arbitrul general va declara săritura ca fiind nereușită.

D 6.23 În timpul execuției unei sărituri, nimeni nu va oferi asistență săritorului. Săritorul poate primi asistență doar între sărituri.

D 6.24 Arbitrul general poate declara că o săritura este nereușită dacă consideră că săritorul a primit asistență după semnalul de start.

D 6.25 Atunci când un săritor, într-o săritură din alergare face un pas și se oprește sau într-o săritură din stând pe loc oprește mișcarea înainte de lansare după ce picioarele au început să apese, arbitrul general va declara că a fost un nou start și va scădea 2 puncte din nota fiecărui arbitru judecător.

D 6.26 Atunci când există un nou start, într-o săritură din alergare, stând pe loc sau stând pebrațe, arbitrul general va scădea 2 puncte din nota fiecărui arbitru judecător.

D 6.27 Atunci când a doua încercare (nou start) este nereușită, arbitrul general o va declara ca fiind nereușită.

D 6.28 Atunci când un săritor refuză să execute săritura, arbitrul general va declara săritura ca fiind nereușită.

D 6.29 Dacă un săritor deranjează întrecerea, arbitrul general îl poate exclude din competiție. Dacă un membru al echipei, un antrenor sau un oficial deranjează întrecerea, arbitrul general poate decide ca acea persoană să nu mai aibă dreptul să stea în zona în care se desfășoară competiția.

D 6.30 Arbitrul general poate schimba orice arbitru evaluator care nu dă un randament satisfăcător într-o competiție și va numi un alt arbitru evaluator în locul celui în cauza. La sfârșitul competiției arbitrul general trebuie să raporteze în scris Juriului de Apel hotărârea sa.

D 6.31 Referitor la această schimbare ea nu se poate face decât la terminarea unei runde de sărituri executată de fiecare săritor.

D 6.32 La finalul competiției arbitrul general va confirma punctajele obținute de săritori și va semna aceste rezultate.

D 7 Obligațiile Secretariatului

D 7.1 Rezultatele competiției vor fi ținute de către doi secretari independenți.

D 7.2 Pentru a facilita calcularea punctajelor, se poate utiliza un computer, o mașină de calcul rapid sau o tabelă.

D 7.3 În probele individuale și pe echipe, notele arbitrilor judecător vor fi anunțate în ordinea șederii lor pe scaune și primul secretar va înregistra toate notele anunțate pe lista de sărituri a săritorilor. În cadrul probelor de sărituri sincron, notele arbitrilor vor fi anunțate începând cu notele execuției în ordinea șederii pe scaune a juriului, urmate de notele juriului privind sincronizarea de asemenea în ordinea șederii pe scaune. Atunci când se utilizează un computer și o tabelă electronică anunțul notelor arbitrilor nu este necesar iar secretariatul poate înregistra notele direct de pe monitor.

D 7.4 Al doilea secretar va înscrie în fișa de punctaje notele după cum sunt indicate de arbitri judecător. Când se utilizează un computer pentru a se stabili punctajele, al doilea secretar poate lua notele direct de pe monitor.

D 7.5 În probele individuale și pe echipe, atunci când sunt folosiți șapte (7) arbitri, secretariatul va anula două (2) din notele cele mai mari si două (2) cele mai mici. Atunci când mai mult de două (2) note sunt egale doar două din acele note vor fi anulate. Dacă sunt utilizați doar cinci (5) arbitri, secretariatul va anula cea mai mare și cea mai mică notă.

D 7.6 În probele de sărituri sincron, atunci când sunt utilizați unsprezece (11) arbitri, secretariatul va anula cea mai mare și cea mai mică notă pentru execuția săriturii unui săritor, cea mai mare și mică notă acordată celuilalt săritor precum și cea mai mare și cea mai mică notă acordată pentru sincronizare. Atunci când mai mult de două (2) note sunt egale doar două din notele egale pot fi anulate.

D 7.7 În cazul săriturilor sincron, atunci când sunt utilizați nouă (9) arbitri, secretariatul va anula cea mai mare și cea mai mică notă pentru execuția săriturii unui săritor și cea mai mare și cea mai mică notă acordată pentru sincronizare. Atunci când mai mult de două (2) note sunt egale doar una din notele egale pot fi anulată.

D 7.8 Secretarii vor aduna în mod independent notele rămase și vor înmulți acest total cu gradul de dificultate pentru acea săritură pentru a determina punctajul săriturii conform următoarelor exemple:

Probe individuale și pe echipă

 

          Cinci (5) arbitri evaluatori:       8.0, 7.5, 7.5, 7.5, 7.0 = 22.5 x 2.0 = 45.0

          Șapte (7) arbitri evaluatori:      8.0, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.0 = 22.5 x 2.0 = 45.0

 

Probe de sărituri sincron

 

      Nouă (9) arbitri evaluatori:            Execuție săritor 1: 7.0, 6.5

                                                                         Execuție săritor 2: 5.5, 5.5

                                                                         Note pentru sincron :8.5, 8.0, 8.0, 7.5, 7.5

                                                              = 35.5 ÷ 5 x 3 = 21.3 x 2.8 = 59.64

 

        Unsprezece (11) arbitri evalautori:       Execuție săritor 1: 7.0, 6.5, 6.0

                                                                         Execuție săritor 2: 5.5, 5.5, 7.0

Note pentru sincron: 8.0, 8.0, 7.5, 8.0, 7.0

=35.5 ÷ 5 x 3 = 21.3 x 2.8 = 59.64

 

D 7.9 Atunci când un arbitru judecător pe motiv de boala sau ca urmare a oricărei alte împrejurări neprevăzute nu a dat o notă unei anumite sărituri, media notelor celorlalți arbitri evaluatori va fi adoptată ca fiind nota sa. Ea se va rotunji la semi-punctul sau punctul proxim fie în plus, fie în minus. Mediile care se termină în ,01 până la ,24 se vor pierde. Mediile care se termină cu 25 sau până la ,74, va fi rotunjite la ,50. Mediile care se termină în ,75 sau mai mare vor fi rotunjite la punct întreg.

D 7.10 În săriturile sincron, când un arbitru evaluator (de execuție sau sincronizare) pe motiv de boala sau ca urmare a oricărei alte împrejurări neprevăzute nu a acordat o nota unei anumite sărituri, într-un juriu format din unsprezece (11) arbitri evaluatori, va fi admisă ca fiind nota lipsă media notelor celorlalți doi arbitri evaluatori de execuție a aceluiași săritor, sau media celorlalți patru arbitri evaluatori de sincronizare. Media notei va fi rotunjită la semipunctul sau punctul proxim. Mediile care se termină în ,01 până la ,24 se vor pierde. Mediile care se termină cu 25 sau până la ,74, va fi rotunjite la ,50. Mediile care se termină în ,75 sau mai mare vor fi rotunjite la punct întreg. Într-un juriu de nouă (9) arbitri evaluatori, nota celuilalt arbitru de execuție a aceluiași săritor va fi admisă ca fiind nota lipsă.

D 7.11 La finalul competiției cei doi secretari vor compara foile de punctaj.

D 7.12 Rezultatele competiție vor fi obținute din foile de punctaj.

D 7.13 Dacă se folosește un dispozitiv electronic de oficializare, doar un secretar poate fi folosit. Secretariatul înregistrează doar notele si rezultatul electronic, pentru a se asigura că rezultatul final poate fi calculat în cazul în care dispozitivul electronic de oficializare se defectează. 

D 7.14 Rezultatul final al competițiilor FINA vor fi anunțate într-una din limbile oficiale FINA (engleză sau franceză)

 

D 8 Acordarea punctajului

D 8.1 Generalități

D 8.1.1 Arbitrul evaluator va acorda punctaj de la 0 la 10 pentru o săritură conform următoarelor criterii:

Excelent 10

Foarte bun 8.5 – 9.5

Bun 7.0 – 8.0 Satisfăcător 5.0 – 6.5 Deficient 2.5 – 4.5

Nesatisfăcător 0.5 – 2.0

Complet greșit 0

 

D 8.1.2 Atunci când se apreciază o săritură, arbitrul evaluator nu trebuie să fie influențat de alți factori în afară de tehnica și execuția săriturii. Săritura trebuie să fie analizată fără să se aibă în vedere apropierea de poziția de start, dificultatea săriturii sau orice altă mișcare efectuată sub suprafața apei.

D 8.1.3 Punctele luate în considerare pentru evaluarea generală a săriturii se acordă pentru tehnica și grația în abordarea următoarelor elemente :

- poziția de start și apropierea

- lansare

- zbor

- intrarea in apa

 

D 8.1.4 Atunci când o săritură este executată clar în altă poziție decât cea anunțată săritura va fi considerată nesatisfăcătoare. Nota maximă pentru acea săritură este 2 puncte.

D 8.1.5 Atunci când o săritură este executată parțial într-o alta poziție decât cea anunțată, arbitrii evaluatori își vor exprima propria lor opinie în acordarea notei lor.

D 8.1.6 Atunci când o săritură nu este executată în poziția (A) întins, (B) echer,(C) grupat, D (Liber) arbitrul evaluator va scădea de la ½ la 2 puncte, în funcție de opinia sa.

D 8.1.7 Atunci când un arbitru evaluator consideră că s-a executat o săritură cu un număr diferit el poate acorda zero(0) puncte prin derogare de la faptul că arbitrul general nu a declarat-o ca fiind săritură nereușită.

D 8.2 Poziția de start

D 8.2.1 Când arbitrul general dă semnalul, săritorul trebuie să adopte poziția de start

D 8.2.2 În poziția de start corpul va fi drept, capul ridicat, cu brațele întinse în orice poziție.

D 8.2.3 Atunci când poziția corpului la start nu este dreaptă, cu capul ridicat, și brațele întinse în orice poziție, fiecare arbitru evaluator va scădea între ½ - 2 puncte conform opiniei sale.

D.8.2.4.Sărituri din poziția stând

D 8.2.4.1 Plecarea în săriturile din stând trebuie executate de săritor în poziția stând la capătul frontal al trambulinei sau platformei.

D 8.2.4.2 Când se execută o săritură din poziția stând, tălpile picioarelor trebuie sa fie în contact cu trambulina sau platforma până în momentul desprinderii.

 D 8.2.4.3 Dacă tălpile picioarelor părăsesc trambulina sau platforma înainte de desprindere (crow-hop), arbitrul evaluator va scădea între ½ -2 puncte, conform opiniei sale.

D.8.2.5 Săriturile din alergare

D 8.2.5.1 Poziția de pornire la săriturile din alergare va fi luata atunci când săritorul este gata să facă primul pas al alergării.

D.8.2.6. Săriturile din stând pe mâini

D 8.2.6.1 Poziția de start din stând pe mâini va fi luată atunci când ambele mâini se află pe capătul frontal al platformei și ambele picioare sunt ridicate de pe platforma.

D 8.2.6.2 Atunci când la săriturile din stand pe mâini, nu exista echilibru ferm în poziția vertical întinsă, arbitrii judecător pot reduce nota cu ½ , până la 2 puncte, conform opiniei sale.

D 8.2.6.3 Atunci când un săritor își pierde echilibrul iar unul sau ambele picioare revin pe platformă, sau orice parte a corpului său cu excepția mâinilor, atinge platforma, el poate relua săritura. Același lucru se aplică atunci când săritorul îți pierde echilibrul și mișca una sau ambele mâini din poziția inițială de la capătul frontal al platformei.

D 8.3 Apropierea

D 8.3.1 Atunci când se execută o săritură din alergare fie de pe trambulină, fie de pe platformă, alergarea trebuie să fie uniformă, agreabilă din punct de vedere estetic și în direcția înainte până la capătul trambulinei sau platformei, ultimul pas fiind făcut pe un picior.

D 8.3.2 Atunci când alergarea nu este uniformă, estetică, dreaptă și continuă până la capătul trambulinei sau platformei, fiecare arbitru evaluator va scădea între ½ - 2 puncte conform opiniei sale.

D 8.3.3 Atunci când pasul final nu este realizat de pe un picior, arbitrul evaluator poate acorda zero (0) puncte, cu toate că arbitrul nu a declarat săritura ca fiind nereușită. 

D 8.3.4 Săritorul nu trebuie să sară de două ori la capătul trambulinei sau platformei înainte de desprindere. Când arbitrul evaluator consideră că săritorul a sărit de două ori pentru o săritură, el poate acorda zero (0) puncte, chiar dacă arbitrul general nu a declarat săritura ca fiind nereușită.

Notă: Săriturile duble pe trambulină sau pe platformă: Tălpile picioarelor părăsesc trambulina sau platforma, balans dublu al brațelor și/sau două flexări distincte ale genunchilor înainte de desprindere

D 8.4 Desprinderea

D 8.4.1 Desprinderea la săriturile înainte și răsturnat poate fi executată fie de pe loc, fie din alergare la opțiunea săritorului. Desprinderea la săriturile înapoi și contra trebuie executată din poziția stând.

D 8.4.2 Desprinderea de pe trambulină se va executa de pe ambele picioare simultan. Desprinderea înainte de pe platforma se va executa de pe un singur picior.

D 8.4.3 Atunci când desprinderea de pe trambulina nu are loc de pe ambele picioare simultan, arbitrul evaluator poate acorda zero (0) puncte,  chiar dacă arbitrul general nu a declarat săritura ca fiind nereușită.

D 8.4.4 La săriturile din alergare și de pe loc, desprinderea trebuie să fie îndrăzneață, înaltă, sigură si să fie realizată de la capătul trambulinei sau platformei.

D 8.4.5 Atunci când desprinderea nu este îndrăzneață, înaltă și sigură sau de la capătul trambulinei sau platformei, fiecare arbitru judecător va scădea ½ - 2 puncte conform opiniei sale.

D 8.4.6 În săriturile cu șurub, șurubul nu va fi executat de pe trambulină sau platformă. Dacă șurubul este realizat în acest mod, fiecare arbitru judecător va scădea între ½ - 2 puncte conform opiniei sale.

D 8.5 Zborul

D.8.5.1 Întimpul executării săriturii, săritorul sare pe linia directă a zborului.

 

D. 8.5.2 Dacă în orice săritură, săritorul sare pe lateral de linia directă de zbor fiecare arbitru judecător va scădea puncte conform opiniei sale.

 

D 8.5.3 Dacă în timpul execuției unei sărituri, un săritor atinge capătul trambulinei sau platformei cu picioarele sau mâinile, fiecare arbitru judecător va scădea puncte conform opiniei sale.

D 8.5.4 Dacă în timpul execuției unei sărituri, săritorul nu se află la o distanță sigură de marginea trambulinei sau a platformei sau atinge cu capul marginea trambulinei sau platformei, arbitrii judecător vor acorda maximum 2 puncte. Dacă majoritatea arbitrilor evaluator (cel puțin trei (3) dintr-o comisie de cinci (5) / cel puțin patru (4) dintr-o comisie de șapte (7)) acordă două (2) sau mai puține puncte, toate punctajele maxime vor fi de două (2) puncte. Arbitri evaluatori indică arbitrului general, prin intermediul tehnologie electronice, sau dacă aceasta nu este accesibilă, prin ridicarea mâinii, că acordarea celor două (2) sau mai puține puncte este legată de apropierea periculoasă de marginea trambulinei sau platformei în executarea săriturii.

Săritura poate fi executată în următoarele poziții:

         Întins (A)

D 8.5.5 În săritura întins corpul nu trebuie îndoit de la genunchi sau șolduri. Picioarele trebuie să fie apropiate cu vârful degetelor întinse. Poziția brațelor este la opțiunea săritorului.

D 8.5.6 În cazul în care poziția întins nu arată estetic corespunzător și nici cum este descrisă, fiecare arbitru evaluator va scădea de la ½ până la 2 puncte, în funcție de opinia sa. 

D 8.5.7 In toate săriturile cu zbor poziția întins va fi evidențiată clar și această poziție se va lua de la lansare sau după salt. Atunci când poziția întins nu este evidențiată, cel puțin ¼ dintr-un salt (90 grade) la săriturile cu 1 salt, și cel puțin ½ dintr-un salt (180 grade) la săriturile cu mai mult de un salt, nota maximă acordată de arbitrii judecător va fi de 4 ½ puncte.

Echer (B)

D 8.5.8 În poziția echer corpul trebuie să fie îndoit de la șolduri, iar picioarele vor fi întinse din genunchi, vor fi apropiate și cu vârful degetelor întinse. Poziția brațelor este la opțiunea săritorului.

D 8.5.9 În cazul în care poziția echer nu arată estetic corespunzător și nici cum este descrisă, fiecare arbitru evaluator va scădea de la ½ până la 2 puncte, în funcție de opinia sa. 

D 8.5.10 În săriturile echer cu șurub, poziția echer trebuie să fie clar evidențiată. În caz contrar, În cazul în care poziția întins nu arată estetic corespunzător și nici cum este descrisă, fiecare arbitru evaluator va scădea de la ½ până la 2 puncte, în funcție de opinia sa. 

 

 

Aceste ilustrații de sărituri servesc numai ca ghid iar poziția brațelor este la alegerea săritorului cu excepția momentului intrării în apa.

Grupat (C)

D 8.5.11 În poziția grupat corpul va fi compact, îndoit de la șolduri și genunchi, cu picioarele și genunchii apropiați, în linie cu umerii. Brațele vor fi pe partea inferioară a picioarelor, iar vârfurile degetelor întinse.

              

D 8.5.12 În cazul în care poziția grupat nu arată estetic corespunzător și nici cum este descrisă, fiecare arbitru evaluator va scădea de la ½ până la 2 puncte, în funcție de opinia sa. 

D 8.5.13 În săriturile din poziția grupat cu șurub, poziția grupat va fi evidențiată clar. În caz contrar fiecare arbitru evaluator va scădea între ½ - 2 puncte conform opiniei sale.

 

Aceste ilustrații de sărituri servesc numai ca ghid iar poziția brațelor este la alegerea săritorului cu excepția poziției mâinilor în poziția grupat și în momentul intrării în apa.

Poziția Liber (D)

D 8.5.14 În poziția liber, poziția corpului este opțională (A, B sau C), dar picioarele trebuie să fie apropiate și vârfurile degetelor întinse.

D 8.5.15 În cazul în care poziția liber nu arată estetic corespunzător și nici cum este descrisă, fiecare arbitru evaluator va scădea de la ½ până la 2 puncte, în funcție de opinia sa. 

D8.5.16 În săriturile cu rostogolire cu șurub, șurubul poate fi executat oricând în timpul zborului.

D.8.6 Intrarea în apa

D 8.6.1 Intrarea în apa trebuie să fie în toate cazurile verticală, nerăsucită, cu corpul întins, picioarele apropiate și vârful degetelor de la picioare întinse.

D 8.6.2 Atunci când intrarea în apă este scurtă sau  răsucită, sau corpul nu este într-o poziție dreaptă, picioarele nu sunt apropiate sau vârfurile degetelor de la picioare nu sunt întinse, fiecare arbitru evaluator va scădea puncte conform opiniei sale.

D 8.6.3 La săriturile în care se intră în apă cu capul înainte, brațele vor fi întinse deasupra capului și în prelungirea corpului, cu mâinile apropiate. Dacă unul sau ambele brațe sunt ținute mai jos de cap la intrarea în apă, nota maxima acordata va fi de 4 ½ puncte, chiar dacă arbitrul general nu a declarat nota de 4½ puncte ca fiind maximă.

D 8.6.4 La săriturile în care se intră cu picioarele înainte, brațele trebuie să fie aproape de corp, fără să fie îndoite din coate. Dacă unul sau ambele brațe sunt ținute mai sus de nivelul capului la intrarea în apă, nota maximă acordata va fi de 4 ½ puncte, chiar dacă arbitrul general nu a declarat nota de 4½ puncte ca fiind maximă.

D 8.6.5 În afară de cele prevăzute în Regulile D.8.6.3 si D.8.6.4., când brațele nu se află în poziția corecta la intrarea cu capul sau la intrarea cu picioarele, fiecare arbitru evaluator va scădea din nota sa ½ - 2 puncte conform opiniei sale.

D 8.6.6 Atunci când la intrare un șurub este mai mare sau mai mic decât cel anunțat, cu 90 de grade sau mai mult, arbitrul evaluator poate acorda zero (0) puncte, chiar dacă arbitrul general nu a declarat săritura ca fiind nereușită.

D 8.6.7 Săritura este considerată finalizată atunci când tot corpul se află sub suprafața apei.

9 ARBITRAREA ȘI PUNCTAREA SĂRITURILOR SINCRON

D 9.1 Săriturile sincron se evaluează în funcție de execuția fiecărei sărituri  individuale și a sincronizării săritorilor.

D 9.2 Regulile pentru punctarea săriturilor individuale se vor aplica la execuția săriturilor din categoria săriturilor sincron, cu excepția cazului în care unul sau ambii săritori execută o săritură de un număr și poziție diferite de cele anunțate, arbitrul general va declara săritura nereușită 

D 9.3 În arbitrarea sincronizării săriturilor, aspectul general al sincronizării săriturii trebuie luat în considerare.

D 9.4 Factorii care se vor lua în considerare la aprecierea săriturilor sincron sunt:

-  Poziția de pornire, apropierea și desprinderea, inclusiv similitudinea înălțimii;

-  Coordonarea în timp a mișcărilor în timpul zborului;

-  Similitudinea unghiurilor verticale de intrare în apa;

-  Distanța comparativă de la trambulină sau platformă la intrarea în apă; - Coordonarea între timpii de intrare in apa.

D 9.5 Dacă oricare dintre săritori intra în apă înainte ca celălalt să se desprindă de trambulină sau platformă, arbitrul general va declara săritura ca fiind nereușită.

D 9.6 Arbitrul general va declara scăderea a două puncte din notele tuturor arbitrilor evaluatori, atunci când se produce un re-start al unuia sau ambilor săritori.

D.9.7 Arbitrii evaluatori care apreciază execuția nu trebuie să fie influențați de nici un alt factor decât tehnica și execuția săriturii; nici a ambelor sărituri, nici a sincronizării săritorilor.

D 9.8 Atunci când un arbitru evaluator al execuției consideră că a fost executată o săritură de număr diferit, arbitrul judecător va acorda zero (0) puncte chiar dacă arbitrul general nu a declarat-o ca fiind nereușită. Dacă ambii arbitri evaluatori ai execuție unui săritor dintr-un juriu de nouă (9) arbitri evaluatori sau toți trei (3) arbitrii ai execuției dintr-un juriu de unsprezece (11) arbitri judecător acordă zero (0) puncte, arbitrul general va declara săritura ca fiind nereușită. Dacă un arbitrul general declară o săritură nereușită, se vor acorda zero (0) puncte de toți cei nouă (9) sau unsprezece (11) arbitri evaluatori.

D 9.9 Arbitrii evaluatori ai sincronizării nu trebuie să fie influențați de niciun factor, altul decât evaluarea coordonării celor doi săritori și nici de execuția celor două sărituri. 

D 9.10&a