Cont
SCEC 2023

Regulament Înot

 

În vigoare de la 1 ianuarie 2024


  

PARTEAI

 

REGULI GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA COMPETIȚIILOR NAȚIONALE DE ÎNOT ALE FRNPM

 

 

1.    COMPETIȚIILE NAȚIONALE DE ÎNOT ALE FRNPM

1.1  Doar FRNPM are dreptul de a organiza Campionate Naționale, Cupa României, Campionate Naționale în bazin de 25m, Campionatul Național de Poliatlon și Etape Regionale pentru calificarea la Campionatele Naționale de Copii și Cadeți.

1.2  Biroul Federal al FRNPM va aproba toate regulile și regulamentele pentru desfășurarea competițiilor naționale de înot ale FRNPM. Toate regulile și regulamentele aprobate de către Biroul Federal al FRNPM, vor fi publicate și anunțate în anul anterior intrării lor în vigoare.

1.3  Competițiile naționale de înot ale FRNPM se defășoară în baza regulamentelor World Aquatics, European Aquatics,FRNPM, Regulilor generale și specifice și a programelor de concurs ale competițiilor naționale de înot ale FRNPM, și a prevederilor din regulamentul specific al fiecărei competiții naționale de înot a FRNPM.

1.4  Datele și locațiile de desfășurare ale competițiilor naționale de înot ale FRNPM, vor fi aprobate de către Biroul Federal la propunerea Colegiului Central al Antrenorilor, și vor fi comunicate membrilor la începutul fiecărui an calendaristic. Orice modificare se va face doar cu aprobarea Biroului Federal și va fi comunicată în timp util membrilor de către FRNPM.

 

2.    ELIGIBILITATE

2.1  Pentru a putea participa la competițiile naționale de înot ale FRNPM, toți sportivii trebuie să fie înregistrați în cadrul unei secții de natație și pentatlon modern afiliată la FRNPM și să posede un carnet de legitimare valabil emis de către FRNPM cu viza medicală valabilă. Un sportiv poate reprezenta o singură secție de natație și pentatlon modern în competiție.

2.2  Orice sportiv care își schimbă temporar sau permanent reședința în România, se poate legitima la o secție de natație și pentatlon modern afiliată la FRNPM.

 

3.    CATEGORII DE VÂRSTĂ

3.1  Categoriile de vârstă* atât la masculin cât și la feminin, sunt următoarele:

Copii 10 ani

Copii 11 ani

 Cadeți 12 ani

 Cadeți 13 ani

Juniori II 14 ani

Juniori I 15,16 ani

Tineret 17, 18 ani

Seniori 19 ani și mai mari

 

*vârsta împlinită de sportiv la 31 decembrie în anul de desfășurare al competiției

 

 

4.  ECHIPAMENT ÎNOT ȘI ACCESORII

 

4.1  Echipamentul de înot (costum înot, cască, ochelari înot) al tuturor sportivilor va respecta regulile de bun simț și va fi potrivit pentru practicarea înotului. Echipamentul de înot nu va fi inscripționat cu simboluri care pot fi considerate ofensatoare.

4.2  Costumul de înot nu va fi transparent. Este permisă folosirea a două (2) căști de înot.

 

4.3  Arbitrul general al competiției are autoritatea de a exclude din competiție orice sportiv al cărui costum de înot sau simbol aplicat pe corp, nu respectă cerințele acestor reguli.

4.4  Sportivii trebuie să poarte doar un costum de înot din una sau două piese. Niciunul dintre articolele suplimentare, cum ar fi benzile pentru brațe sau pentru picioare, nu vor fi considerate părți ale unui costum de înot. Toate costumele de înot vor respecta cerințele prevăzute în World Aquatics Competition Regulations, Partea I, capitolul 7 SWIMWEAR AND WEARABLES.

4.5  Pentru competițiile de înot, costumele de înot pentru bărbați nu se vor extinde mai sus de buric sau mai jos de genunchi. Pentru femei, costumul de înot nu va acoperi gâtul, nici nu se va extinde dincolo de umeri sau mai jos de genunchi. Costumele de înot vor fi fabricate din materiale textile.

4.6  Niciunui înotător nu-i va fi permis să folosească sau să poarte vreun dispozitiv sau costum de înot care pot îmbunătăți viteza, plutirea sau rezistența acestuia în timpul competiției (ex. mănuși, labe, labe viteză, benzi sau substanțe adezive, etc.). Folosirea tehnologiei sau a dispozitivelor de colectare automată de date este permisă doar în scopul de colectare a datelor. Dispozitivele automate nu vor fi utilizate cu scopul de a transmite date, sunete sau semnale înotătorului și nu pot

 

fi folosite cu scopul de a îmbunătăți viteza acestuia. Ochelarii de înot pot fi folosiți. Ca și consecință a unei accidentări, este permisă bandajarea a nu mai mult de unul sau două degete de la mâini sau de la picioare. Orice alt fel de bandă pe corp nu este permisă decât cu aprobarea arbitrului general sau a altei persoane desemnate.

4.7  În cadrul Etapelor Regionale Copii 10-11 ani, Campionatelor Naționale Copii 10 ani și Copii 11 ani, Campionatului Național Poliatlon Copii 10-11 ani și competițiilor acreditate FRNPM,la categoriile de vârstă Copii 10-11 ani și mai mici, este interzisă folosirea costumelor tehnice* de înot de către sportivi.

 

 

5.  PARTICIPAREA ȘI ÎNSCRIEREA SPORTIVILOR ÎN COMPETIȚIILE NAȚIONALE DE ÎNOT ALE FRNPM

5.1  Toți sportivii înscriși trebuie să fie legitimați FRNPM cu viza anuală achitată în anul desfășurării competiției și să aibă viza medicală valabilă. Sportivii străini trebuie să facă dovada legitimării lor în cadrul Federațiilor Naționale afiliate World Aquatics / European Aquatics, de care aparțin.

5.2  Dreptul sportivului de a participa la competiții oficiale decurge de la data legitimării sau transferării menționate ca atare în rubrica respectivă din carnetul de legitimare.

5.2.1  În cazul sportivilor care nu dețin cetățenia română dar sunt legitimați la un club afiliat FRNPM, participarea la Campionatele Naționale ale României este însoțită de următoarele precizări:

-  în probele individuale participarea este limitată la seriile eliminatorii sau seriile contracronometru ale competiției;

-  nu se vor decerna titluri sau premii în cazul clasării pe primele trei (3) locuri în probele individuale care se desfășoară după sistemul seriilor contracronometru;

-  în cazul stabilirii unei performanțe superioare recordului national, aceasta nu va fi omolagată ca nou record national al României;

-  în probele de ștafetă este permisă participarea a maximum doi (2) sportivi/ștafetă ce nu dețin cetățenia română dar sunt legitimați la un club afiliat FRNPM;

-  în probele de ștafetă va funcționa principiul reprezentării de echipă eliminându-se orice restricție privind acordarea de titluri și premii.

5.2.2  În cazul sportivilor care nu dețin cetățenia română și nu sunt legitimați la un club afiliat FRNPM, participarea la Campionatele Naționale ale României este condiționată de o invitație

scrisă din partea FRNPM și este limitată doar la seriile eliminatorii sau seriile contracronometru ale Campionatelor Naționale. Aceștia nu vor primi titluri sau premii în eventualitatea clasării pe primele trei (3) locuri ale probelor individuale.

 

5.2.3  Reglementările de la paragrafele 5.2.1 și 5.2.2 sunt valabile doar pentru participarea la Campionatele Naționale ale României. Pentru celelalte competiții oficiale FRNPM, condițiile participării sportivilor care se află sub incidența paragrafelor 5.2.1 și 5.2.2 vor fi menționate în regulamentul competițților respective.

5.3  Cluburile participante la competițiile naționale de înot ale FRNPM, vor efectua online înscrierea sportivilor, în perioada de înscrieri precizată în regulamentul specific al fiecărei competiții și afișată pe site-ul: www.frnpm.ro, secțiunea competiții/rezultate.

5.4  La finalul perioadei de înscrieri, va fi publicată pe site-ul: www.frnpm.ro, secțiunea competiții/rezultate, lista înscrierilor pentru competiția respectivă. În termen de 72 de ore de la expirarea perioadei de înscriere, cluburile pot solicita contracost corectarea înscrierilor eronate sau după caz, înscrierea în competiție după expirarea termenului prevăzut în perioada de înscrieri. După expirarea termenului de 72 de ore, nu se mai admit modificări ale listei de înscrieri.

5.5  Modalitatea de plată a taxei de înscriere va fi detaliată în regulamentul specific al competiției respective. Plata taxei de înscriere este obligatorie pentru toți sportivii înscriși de către club.

5.6  Performanța acreditată a sportivilor va fi aceea obținută în ultimele 18 luni, conform statisticii FRNPM. Timpi de creditare se pot acorda doar la probele individuale care apar pentru prima dată la categoria de vârstă respectivă, și la probele de ștafetă.

 

 

6.  VALIDAREA LEGITIMAȚIILOR ÎN CADRUL COMPETIȚIILOR FRNPM

 

6.1  Legitimația se eliberează numai de către FRNPM pentru fiecare sportiv, și este valabilă 3 ani de la eliberare. Aceasta cuprinde datele personale, fotografia sportivului. Pe verso se aplică viza anuală și viza medicală.

6.2  Carnetele de legitimare trebuie să aibă viza medicală valabilă.

 

6.3  Validarea carnetelor de legitimare și verificarea vizelor medicale se va face conform instrucțiunilor prevăzute în regulamentul specific al competiției.

 

 

7.  RETRAGERI

 

7.1  Retragerile din concurs pentru sportivii sau echipele de ștafetă care nu pot participa din motive obiective, se vor efectua la validarea legitimațiilor sau la ședința tehnică a competiției. Sportivii retrași la ședința tehnică sau în timpul competiției nu beneficiază de returnarea taxei de participare.

7.2  În situația îmbolnăvirilor sau accidentărilor atestate de un cadru medical autorizat, un sportiv poate fi retras parțial din concurs, neavând însă dreptul de a mai participa în ziua respectivă.

 

7.3  Retragerile din finala unei probe sunt permise în 30 de minute de la afișarea rezultatelor probei în care s-a obținut calificarea.

 

 

8.  NEPREZENTARE

 

8.1  În situația neprezentării la startul unei probe a unui sportiv sau a unei echipe de ștafetă din alte motive decât cele atestate medical, acel sportiv sau acea echipă de ștafetă, nu mai poate lua startul în următoarea probă din concurs. Ridicarea acestei suspendări se poate face după plata taxei de neprezentare. În cazul neprezentării unei echipe de ștafetă, taxa de neprezentare este dublă.

 

 

9.  ȘTAFETE

 

9.1  Un club poate înscrie în competițiile naționale câte echipe de ștafetă dorește, cu condiția respectării cerințelor regulamentului specific al competiției respective.

9.2  Toți componenții unei echipe de ștafetă trebuie să fie legitimați la același club.

 

9.3  Vor fi patru înotători în fiecare echipă de ștafetă. Pot fi înotate ștafete combinate. Ștafetele combinate trebuie să fie compuse din doi (2) băieți și două (2) fete. Timpii intermediari obținuți în aceste probe nu pot fi folosiți pentru realizarea de recorduri și/sau ca timpi de înscriere.

9.3  Formularele de ștafetă cu componența nominală a sportivilor și ordinea acestora de concurs, trebuie depuse la secretariatul competiției, cel târziu cu 60 de minute înaintea startului sesiunii în care se desfășoară proba de ștafetă respectivă.

9.4  Depășirea cu cincisprezece(15) minute a acestui termen va fi sancționată cu amendă, dar clubului i se va permite depunerea formularului. Depășirea cu mai mult de cincisprezece(15) minute va fi penalizată cu amendă și descalificarea echipei de ștafetă. În acest caz, echipa de ștafetă va fi considerată neprezentată conform 8.1.

 

 

10.  ȘEDINȚA TEHNICĂ

 

10.1  La ședința tehnică a fiecărei competiții se vor prezenta: arbitrii principali, programul competiției și alte informații importante referitoare la desfășurarea competiției (încălzire, premieri, amplasare țarc, etc.)

10.2  Ședința tehnică se poate desfășura cu prezență fizică sau online.

 

10.3  Este obligatorie prezența a minimum un reprezentant al fiecărui club la ședința tehnică a competiției. Cluburile care nu vor fi reprezentate la ședința tehnică a competiției vor fi sancționate cu ,,taxă de neprezentare ședința tehnică”.

10.4  Juriul de Apel al competiției va fi ales la ședința tehnică.

 

 

11.  CONTESTAȚII

 

Contestațiile sunt permise dacă:

 

a)  regulile și regulamentele de desfășurare ale competiției nu sunt observate;

 

b)  dacă alte cauze pun în pericol competiția și/sau sportivii;

 

c)  împotriva deciziilor arbitrului general; totuși, nu va fi admisă nicio contestație împotriva deciziilor de fapt.

Contestațiile trebuie înaintate în scris arbitrului general, în 30 de minute de la terminarea probei, de către un reprezentant desemnat al clubului, împreună cu un depozit de 200 de lei.

Dacă sunt observate condiții care pot determina o posibilă contestație înaintea probei, contestația trebuie depusă înaintea semnalului de start.

Toate contestațiile vor fi luate în considerare de către arbitrul general. Dacă arbitrul general respinge o contestație, acesta trebuie să motiveze decizia sa. Reprezentantul desemnat al clubului poate face apel la respingerea contestației la Juriul de Apel. Decizia Juriului de Apel va fi finală.

În cazul respingerii contestației, depozitul de 200 de lei va fi reținut de către FRNPM. În cazul admiterii contestației, depozitul va fi returnat.

 

 

12  JURIUL DE APEL

 

12.1  La competițiile naționale de înot ale FRNPM, Juriul de Apel va fi compus din membrii Biroului Federal și/sau membrii Colegiului Central al Antrenorilor de Înot prezenți. În cazul în care nu sunt prezenți membri ai Biroului Federal sau ai Colegiului Central al Antrenorilor de Înot, Juriul de Apel va fi constituit din antrenori de la cluburile participante la competiția respectivă.

12.2  Un membru al Juriului de Apel nu are drept de vot în cazul unui conflict de interese.

 

 

13  COMPETIȚII ACREDITATE FRNPM

 

13.1  FRNPM poate introduce în calendarul propriu competitional, competiții organizate de către membrii săi. Procedura și condițiile de acreditare FRNPM ale competițiilor sunt prevăzute în

 

Formular-Cerere de acreditare competiție FRNPM, disponibil pe site-ul www.frnpm.ro / info utile / formulare.

 

 

14.  ARBITRI

 

14.1  Arbitrii de înot care vor oficia în cadrul competițiilor naționale de înot ale FRNPM pe posturile: arbitru general, starter, judecător parcurs,șef inspector întoarceri, inspector întoarceri și cronometror, trebuie să fie înscriși pe lista arbitrilor înot acreditați FRNPM afișată pe site-ul www.frnpm.ro / arbitri.

 

 

 

 

 

 

 

1. ORGANIZAREA COMPETIȚIILOR

1.1  Comitetul de Organizare numit de către forul de conducere va avea jurisdicție asupra tuturor chestiunilor care nu sunt atribuite prin reguli arbitrului general, arbitrilor sau altor oficiali și va avea puterea de a amâna evenimente și va da instrucțiuni conforme cu regulile adoptate pentru desfășurarea oricărui eveniment.

1.2  Organizatorii competițiilor de înot vor numi oficiali suficienți pentru a se asigura corectitudinea, integritatea și siguranța competiției.

1.2.1  La Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale World Aquatics și Campionatele Mondiale de Înot World Aquatics (25m), va fi numit următorul număr minimum de oficiali pentru controlul competiției:

 • Arbitri generali (2)
 • Starteri (2)
 • Judecători Parcurs (4)
 • Șef Inspectori Întoarceri (2)
 • Inspectori Întoarceri (16/20 + 2 rezerve)
 • Supervizor Cameră Control (1)
 • Supervizor Arbitraj Video (1)
 • Judecători Arbitraj Video (4/5)
 • Supervizor Țarc (1)
 • Arbitri Țarc (4/5)
 • Arbitru Birou de Rezoluție
 • Supervizor(i) Încălzire

1.2.2  Pentru toate celelalte competiții internaționale, forul de conducere va numi același număr sau un număr mai mic de oficiali, supus aprobării autorității regionale respective sau autorității internaționale acolo unde este cazul.

1.2.3  Când Echipamentul Automat de Cronometraj nu este disponibil, acest echipament trebuie înlocuit cu un cronometror șef. De câte ori este posibil, va fi numit minimum un (1) cronometror pe culoar, împreună cu un (1) cronometror adițional în cazul unei funcționări incorecte a cronometrului. Este recomandat să fie trei (3) cronometrori pentru fiecare culoar.

1.2.4  Când nu se folosesc Echipamentul Automat de Cronometraj și/sau cronometre, pot fi folosiți arbitri de sosire.

 

1.3  Bazinul de înot și echipamentul tehnic pentru Jocurile Olimpice și Campionatele Mondiale va fi inspectat și aprobat în timp util înaintea competițiilor de Înot de către Delegatul World

Aquatics împreună cu un membru al Comitetului Tehnic Înot.

1.4  Unde se folosește echipament video subacvatic de către televiziune, echipamentul trebuie să fie operat prin telecomandă și nu va obstrucționa vizibilitatea sau traseul înotătorilor și nu va schimba configurația bazinului sau va obtura marcajele World Aquatics necesare.

1.5  Organizatorii evenimentului vor specifica pentru serii, semifinale și finale, protocolul de prezentare și pregătire pe care competitorii trebuie să-l respecte când părăsesc ultima cameră de apel.

1.6  Programul competițiilor de înot World Aquatics și Jocuri Olimpice

1.6.1  Programul Jocurilor Olimpice

 

Masculin

Feminin

 

Liber

50m, 100m, 200m

400m, 800m

50m, 100m, 200m

400m, 800m

 

1500m

1500m

Spate

100m, 200m

100m, 200m

Bras

100m, 200m

100m, 200m

Fluture

100m, 200m

100m, 200m

Mixt Individual

200m, 400m

200m, 400m

Ștafete: Liber

4x100m, 4x200m

4x100m, 4x200m

Ștafete: Mixt

4x100m

4x100m

Ștafete Combinate

4x100m Mixt

 

Vor fi acceptați ca timpi de înscriere doar timpii realizați în piscine de 50m. În serii și semifinale se poate înota pe 10 culoare. Finalele ar trebui să se înoate folosindu-se 8 culoare.

1.6.2  Programul Campionatelor Mondiale World Aquatics (50m)

 

 

Masculin

Feminin

Liber

50m, 100m, 200m

400m, 800m

50m, 100m, 200m

400m, 800m

 

1500m

1500m

Spate

50m, 100m, 200m

50m, 100m, 200m

Bras

50m, 100m, 200m

50m, 100m, 200m

Fluture

50m, 100m, 200m

50m, 100m, 200m

Mixt Individual

200m, 400m

200m, 400m

Ștafete: Liber

4x100m, 4x200m

4x100m, 4x200m

Ștafete: Mixt

4x100m

4x100m

Ștafete Combinate 4x100m Liber și 4x100m Mixt

 

Vor fi acceptați ca timpi de înscriere doar timpii realizați în piscine de 50m. În serii și semifinale se poate înota pe 10 culoare. Finalele ar trebui să se înoate folosindu-se 8 culoare.

 

1.6.3  Programul Campionatelor Mondiale Înot World Aquatics (25m)

 

 

Masculin

Feminin

Liber

50m, 100m, 200m

50m, 100m, 200m

 

400m, 800m

400m, 800m

 

Spate

1500m

50m, 100m, 200m

1500m

50m, 100m, 200m

Bras

50m, 100m, 200m

50m, 100m, 200m

Fluture

50m, 100m, 200m

50m, 100m, 200m

Mixt Individual

100m, 200m, 400m

100m, 200m, 400m

Ștafete: Liber

4x50m, 4x100m

4x200m

4x50m, 4x100m

4x200m

Ștafete: Mixt

4x50m, 4x100m

4x50m, 4x100m

Ștafete Combinate

4x50m Liber și 4x50m Mixt

 

Vor fi acceptați ca timpi de înscriere timpii realizați în piscine de 25m și 50m. În serii și semifinale se poate înota pe 10 culoare. Finalele ar trebui să se înoate folosindu-se 8 culoare.

 

1.6.4  Programul Campionatelor Mondiale Înot Juniori World Aquatics

 

 

Masculin

Feminin

Liber

50m, 100m, 200m

400m, 800m

50m, 100m, 200m

400m, 800m

 

1500m

1500m

Spate

50m, 100m, 200m

50m, 100m, 200m

Bras

50m, 100m, 200m

50m, 100m, 200m

Fluture

50m, 100m, 200m

50m, 100m, 200m

Mixt Individual

200m, 400m

200m, 400m

Ștafete: Liber

4x100m, 4x200m

4x100m, 4x200m

Ștafete: Mixt

4x100m

4x100m

Ștafete Combinate 4x100m Liber și 4x100m Mixt

Vor fi acceptați ca timpi de înscriere doar timpii realizați în piscine de 50m. În serii și semifinale se poate înota pe 10 culoare. Finalele ar trebui să se înoate folosindu-se 8 culoare.

1.6.5  Programul Cupei Mondiale World Aquatics Înot

Programul Cupei Mondiale World Aquatics Înot va fi stabilit anual de către World Aquatics.

 

 

2.  OFICIALI

 

2.1         Arbitrul General

2.1.1  Arbitrul general va avea control deplin și autoritate asupra tuturor oficialilor, va aproba sarcinile acestora, și îi va instrui cu privire la toate caracteristicile speciale sau reglementările aferente competițiilor. El/Ea va aplica toate regulile și deciziile World Aquatics și va decide asupra tuturor chestiunilor legate de desfășurarea efectivă a concursului, a evenimentului sau a competiției, a deciziei finale care nu este altfel reglementată de reguli.

2.1.2  Arbitrul general poate interveni în orice moment pe parcursul competiției, pentru a se asigura că regulile World Aquatics sunt observate, și va judeca toate contestațiile în legătură cu competiția în desfășurare.

2.1.3  Când sunt folosiți arbitri de sosire fără trei (3) cronometre digitale, arbitrul general va determina clasamentul acolo unde este necesar. Echipamentul Automat de Cronometraj, dacă este disponibil și functional, va fi consultat conform precizărilor din II.13.

2.1.4  Arbitrul general se va asigura că toți arbitrii necesari sunt la posturile lor respective pentru desfășurarea competiției. El/Ea poate numi înlocuitori pentru oricine este absent, incapabil să acționeze sau considerat ineficient. El/Ea poate numi arbitri suplimentari dacă va considera necesar.

2.1.5  Din momentul în care toți înotătorii s-au dezechipat, cu excepția costumului de înot, arbitrul general va semnaliza începerea unei curse printr-o serie de fluiere scurte, invitându-i pe aceștia să se pregătească la capătul de start, urmat de un fluier lung indicând că aceștia trebuie să-și ia pozițiile pe platforma de start (sau pentru spate și ștafetele de mixt să intre imediat în apă). Un al doilea fluier lung va aduce înotătorul din probele de spate sau ștafetă mixt imediat la poziția de start. Când înotătorii și arbitrii sunt pregătiți pentru start, arbitrul general va semnaliza starterului prin întinderea brațului, indicând că înotătorii sunt sub controlul starterului. Brațul va rămâne întins până se dă startul.

2.1.6  O descalificare pentru inițierea unui start înaintea semnalului de start, trebuie să fie observată și confirmată de către amândoi, Starterul și Arbitrul General. Când este disponibil Echipamentul Automat de Cronometraj, acesta poate fi folosit pentru verificarea descalificării.

2.1.7  Arbitrul general va descalifica orice înotător pentru orice altă încălcare a regulilor observată personal. De asemenea,arbitrul general poate descalifica orice înotător pentru orice abatere raportată acestuia de către alți oficiali autorizați. Toate descalificările sunt supuse deciziei arbitrului general.

 

2.1.8  Toate posibilele abateri vor fi raportate verbal arbitrului general. După confirmarea arbitrului general, un formular de descalificare semnat va fi completat de către oficialul care raportează abaterea, în care vor fi consemnate proba, numărul culoarului și abaterea.

2.1.9  Arbitrul general va numi oficiali care vor determina în probele de ștafetă,dacă înotătorul care ia startul este în contact cu platforma de start când înotătorul precedent atinge peretele capătului de start. Când Echipamentul Automat de Cronometraj care judecă schimburile de ștafetă este disponibil, acesta va fi folosit în concordanță cu II.13.1.

 

2.2         Supervizor Cameră Control

2.2.1  Supervizorul Camerei de Control va supraveghea funcționarea Echipamentului Automat de Cronometraj.

2.2.2  Supervizorul Camerei de Control este responsabil pentru verificarea rezultatelor imprimate de computer.

2.2.3  Supervizorul Camerei de Control este responsabil pentru verificarea schimburilor de ștafetă și va raporta orice schimb greșit arbitrului general.

2.2.4  Supervizorul Camerei de Control poate revedea cronometrajul video pentru a confirma schimburile greșite.

2.2.5  Supervizorul Camerei de Control va:

 • controla retragerile după serii și/sau semifinale,
 • introduce rezultatele pe formularele oficiale,
 • lista toate noile recorduri stabilite, și
 • verifica punctajele când este cazul.

 

 

2.3         Starter

2.3.1  Starterul va avea control deplin asupra înotătorilor din momentul în care arbitrul general îi predă înotătorii (II. 2.1.5), până când cursa a început. Startul da va fi dat în concordanță cu II.4.

2.3.2  Starterul va raporta un înotător arbitrului general pentru întârzierea startului, pentru nerespectarea intenționată a unei comenzi sau pentru orice altă greșeală de conduită care are loc la start, dar doar arbitrul general poate descalifica un înotător pentru o asemenea întârziere, nesupunere voită sau greșeală de conduită.

2.3.3  Starterul va avea puterea de a decide dacă startul este corect, sub rezerva deciziei Arbitrului General.

2.3.4  Când va da startul într-o probă, starterul va sta în picioare pe marginea bazinului, într-un interval de până la 5 m față de capătul de start al bazinului unde cronometrorii pot vedea sau auzi semnalul de start și înotătorii pot auzi semnalul.

 

2.3.5  Starterul va raporta Arbitrului General orice abatere observată în cadrul jurisdicției acestuia.

 

2.4         Supervizor Cameră Apel (Țarc)

2.4.1  Supervizorul Camerei de Apel va aduna înotătorii înaintea fiecărei probe.

2.4.2  Supervizorul Camerei de Apel va raporta Arbitrului General orice abatere observată în legătură cu:

 • echipamentul de înot
 • publicitate(I.8 Reguli publicitate); și,
 • dacă un înotător nu este prezent când este strigat.

 

 

2.5         Șef Inspector Întoarceri

2.5.1  Șeful inspector de întoarceri se va asigura că toți inspectorii de întoarceri își îndeplinesc îndatoririle pe parcursul competiției.

 

2.6         Inspectori Întoarceri

2.6.1  Un Inspector Întoarceri va fi numit la fiecare culoar, la fiecare capăt al bazinului, pentru a se asigura că înotătorii respectă regulile relevante după start, pentru fiecare întoarcere și la sosire.

2.6.2  Jurisdicția Inspectorului Întoarceri la start începe de la semnalul de start până la terminarea primei tracțiuni de brațe, exceptând Bras unde va fi a doua tracțiune de brațe.

2.6.3  Pentru fiecare întoarcere, jurisdicția Inspectorului Întoarceri începe de la inițierea ultimei tracțiuni de brațe înaintea atingerii și se termină cu finalizarea primei tracțiuni de brațe după întoarcere, exceptând Bras unde va fi a doua tracțiune de brațe.

2.6.4  Jurisdicția Inspectorului Întoarceri la sosire începe de la inițierea ultimei tracțiuni de brațe înaintea atingerii.

2.6.5  Când este folosit un dispozitiv pentru startul de spate, fiecare inspector de la capătul de start va instala și va scoate dispozitivul. Odată instalat, dispozitivul va fi setat la zero (0).

2.6.6  În probele individuale de 800 și 1500 metri, fiecare inspector de întoarceri de la capătul de start și capătul de întoarceri al bazinului, va înregistra numărul de lungimi parcurse de către înotătorul de pe culoarul lui/ei. Înotătorii vor fi informați de numărul de lungimi rămase de parcurs prin afișarea „numărătorii lungimilor” arătând numere impare la capătul de întoarceri al bazinului. Echipamentul electronic poate fi folosit, incluzând afișaj subacvatic.

2.6.7  Fiecare inspector de la capătul de start va da un semnal de avertizare când înotătorul de pe culoarul său mai are două lungimi plus cinci (5) metri de înotat până la sosire în probele individuale de 800 și 1500 metri. Semnalul poate fi repetat după întoarcere până ce înotătorul a

 

ajuns la marcajul de cinci (5) metri de pe culoar. Semnalul de avertizare poate fi dat prin fluier sau clopoțel.

2.6.8  Fiecare inspector de la capătul de start va determina, în probele de ștafetă, dacă înotătorul care ia startul este în contact cu platforma de start în momentul în care înotătorul precedent atinge peretele capătului de start. Când este disponibil Echipament Automatic care judecă schimburile de ștafetă, acesta va fi folosit în concordanță cu II.13.1.

2.6.9  Inspectorii de Întoarceri vor raporta Arbitrului General orice abatere observată în cadrul jurisdicției acestora.

 

2.7         Judecători de Parcurs

2.7.1  Judecătorii de parcurs vor fi dispuși pe fiecare margine laterală a bazinului.

2.7.2  Fiecare judecător de parcurs se va asigura că regulile specifice stilului de înot desemnat probei respective sunt observate și va observa întoarcerile și sosirile pentru a asista inspectorii de întoarceri.

2.7.3  Judecătorii de parcurs vor raporta Arbitrului General orice abatere observată în cadrul jurisdicției acestora.

 

2.8         Cronometror Șef

2.8.1  Cronometrorul Șef va repartiza poziții pe scaun pentru toți cronometrorii și culoarele  pentru care aceștia sunt responsabili. Este recomandat să fie trei (3) cronometrori pentru fiecare culoar. Dacă nu este folosit Echipamentul Automat de Cronometraj vor mai fi numiți doi (2) cronometrori în plus, fiecare dintre ei fiind instruit să înlocuiască un cronometror al cărui cronometru nu a pornit sau nu s-a oprit în cadrul unei probe, sau unul care din orice alt motiv nu poate înregistra timpul. Când se folosesc cronometre digitale, timpul și locul final sunt determinate de timp.

2.8.2  Când este disponibil doar un (1) cronometror per culoar, un cronometror extra trebuie repartizat în cazul funcționării incorecte a unui cronometru. În plus, cronometrorul șef trebuie întotdeauna să înregistreze timpul câștigătorului fiecărei curse.

2.8.3  Cronometrorul șef va aduna de la cronometrorii fiecărui culoar, un formular cu timpii înregistrați și, dacă este cazul, va verifica cronometrele acestora.

2.8.4  Cronometrul șef va înregistra sau va verifica timpul oficial de pe formularul de la fiecare culoar.

 

 

2.9         Cronometrori

 

2.9.1  Fiecare cronometror va înregistra timpul înotătorilor de pe culoarul repartizat acestuia în concordanță cu II.11.3.

2.9.2  Fiecare cronometror va porni cronometrul său la semnalul de start și-l va opri când înotătorul de pe culoarul său a terminat cursa. Cronometrorilor li se poate cere de către cronometrorul șef, să înregistreze timpi pe distanțe intermediare în cursele mai lungi de 100 metri.

2.9.3  Imediat după cursă, cronometrorii de la fiecare culoar, vor înregistra timpii de pe cronometrele lor pe formulare, le vor da cronometrorului șef și dacă li se cere, vor prezenta cronometrele lor pentru verificare. Cronometrele lor trebuie să fie resetate la fluierele scurte ale Arbitrului General care anunță cursa următoare.

2.9.4  Dacă nu este folosit cronometrajul video, poate fi necesară folosirea numărului maxim de cronometrori chiar dacă este folosit Echipamentul Automatic de Oficiat.

 

2.10      Arbitri Sosire – dacă este necesar

2.10.1  Arbitrii de sosire vor fi poziționați în linie cu sosirea, unde vor avea în permanență o vizibilitate clară a cursei și a liniei de sosire.

2.10.2  După fiecare probă, arbitrii sosire vor decide și raporta clasamentul înotătorilor în concordanță cu atribuțiile date acestora. Arbitrii de sosire, alții decât operatorii butoanelor cu apăsare, nu vor îndeplini și rolul de cronometrori în cadrul aceleiași probe.

 

2.11      Șef Înregistrator (în afară de cel pentru JO și CM)

2.11.1  Șeful înregistrator este responsabil de verificarea rezultatelor printate de computer sau a timpilor și clasamentului rezultat în fiecare probă primit de la arbitrul general. Șeful înregistrator va fi martor la semnarea rezultatelor de către arbitrul general.

 

2.12      Înregistrator (în afară de cel pentru JO și CM)

2.12.1  Înregistratorii vor controla retragerile după serii sau semifinale, vor introduce rezultatele pe formularele oficiale, vor lista noile recorduri stabilite și vor calcula puncatjele unde este cazul.

 

2.13      Supervizor Arbitraj Video

2.13.1  Supervizorul Arbitrajului Video se va asigura că Judecătorii Arbitraj Video sunt la posturile lor și-și îndeplinesc îndatoririle pe parcursul competiției.

2.13.2  Supervizorul Arbitrajului Video va revedea și confirma toate abaterile raportate acestuia de către Judecătorii Arbitraj Video.

2.13.3  Supervizorul Arbitrajului Video va revedea și confirma toate abaterile de la reguli raportate acestuia, la solicitarea Arbitrului General.

 

2.13.4  Supervizorul Arbitrajului Video va raporta Arbitrului General orice abatere confirmată de către arbitrajul video.

 

 

2.14      Judecători Arbitraj Video

2.14.1  Fiecare Judecător Arbitraj Video se va asigura că regulile specifice stilului de înot desemnat pentru acea probă sunt observate, și va observa întoarcerile și sosirile.

2.14.2  Judecătorii Arbitraj Video vor raporta orice abatere observată Supervizorului Arbitrajului Video. Dacă abaterea este confirmată, Judecătorul Arbitraj Video va completa un formular de descalificare.

 

2.15      Luarea Deciziilor de către Oficiali

2.15.1  Oficialii vor lua deciziile autonom și independent unul de altul, mai puțin în cazul în care este reglementat în alt mod în Secțiunea a III-a.

 

3  ALCĂTUIREA SERIILOR, SEMIFINALELOR ȘI FINALELOR

Repartizarea la start pentru toate probele Jocurilor Olimpice, Campionatelor Mondiale, Jocurilor Regionale și altor competiții World Aquatics se va face prin alocare după cum urmează:

 

3.1         Serii

3.1.1  Cei mai buni timpi realizați în competiții de înotătorii înscriși, realizați înainte de termenul limită al înscrierilor în perioada de calificare anunțată, vor fi trimiși pe formulare de înscriere sau on-line, după cum este specificat, și listați în ordinea timpilor de către Comitetul de Organizare. Înotătorii care nu trimit timpi înregistrați oficial, vor fi considerați cei mai lenți și vor fi poziționați la sfârșitul listei fără timp. Amplasarea înotătorilor cu timpi identici sau a mai multor înotători fără timp, se va face prin tragere la sorți. Repartizarea înotătorilor pe culoare se va face în concordanță cu procedurile publicate mai jos în II.3.1.2. Înotătorii vor fi repartizați în serii eliminatorii în concordanță cu timpii trimiși după cum urmează:

3.1.1.1  Dacă se formează o singură serie, aceasta va fi programată ca finală, și se va înota doar în reuniunea finalelor.

3.1.1.2  Dacă se formează două serii, cel mai rapid înotător va fi repartizat în seria a doua, următorul cel mai rapid în prima serie, următorul cel mai rapid în seria a doua, următorul cel mai rapid în prima serie, etc.

3.1.1.3  Dacă se formează trei serii, exceptând probele de 400m, 800m și 1500m, cel mai rapid înotător va fi repartizat în seria a treia, următorul cel mai rapid în seria a doua, următorul cel mai

 

rapid în prima serie. Al patrulea cel mai rapid înotător va fi repartizat în seria a treia, al cincilea în seria a doua, al șaselea în prima serie, al șaptelea în seria a treia, etc.

3.1.1.4  Dacă se formează patru sau mai multe serii, excepție făcând probele de 400m, 800m și 1500m, ultimele trei serii ale probei vor urma repartizarea prevăzută de II. 3.1.1.3 de mai sus. Seria precedentă ultimelor trei serii va fi compusă din următorii cei mai rapizi înotători, seria precedentă ultimelor patru serii va fi compusă din următorii cei mai rapizi înotători, etc. Repartizarea pe culoare se va face în ordinea descendentă a timpilor de înscriere trimiși în cadrul fiecărei serii, în concordanță cu modelul prezentat mai jos în II. 3.1.2.

3.1.1.5  În probele de 400m, 800m și 1500m, ultimele două serii ale probelor vor fi formate în concordanță cu II.3.1.1.2.

3.1.1.6  Excepție: în situația în care sunt două sau mai multe serii în cadrul unei probe, vor fi minimum trei înotători repartizați în una din seriile preliminare, dar retragerile ulterioare pot reduce numărul de înotători într-o asemenea serie la mai puțin de trei.

3.1.1.7  Unde este disponibilă o piscină cu 10 culoare și sunt stabiliți timpi identici pentru locul 8, în seriile probelor mai lungi de 200m, și inclusiv în probele de ștafetă,va fi folsit culoarul 0. Prin tragere la sorți se va decide ce sportiv este alocat pe culoarul 8 și pe culoarul 0. În cazul în care sunt trei timpi identici pentru locul 8, culoarele 9 și 0 vor fi folosite prin tragere la sorți pentru repartizarea pe culoarele 8, 9 și 0. În situația în care sunt mai mult de trei (3) sportivi sau echipe cu timpi egali pentru locul 8, se poate susține un baraj.

3.1.1.8  Unde nu este disponibilă o piscină cu 10 culoare, se va aplica II. 3.2.3.

3.1.2  Cu excepția probelor de 50m în piscine cu o lungime de 50m, repartizarea pe culoare se va face (culoarul numărul 1 fiind în partea dreaptă a capătului de start al piscinei (0 când se folosesc piscine cu 10 culoare) când stăm cu fața către bazin) prin repartizarea celui mai rapid înotător sau a celei mai rapide echipe pe culoarul central al piscinei cu un număr impar de culoare, sau pe culoarul 3 sau 4 în piscine cu 6 sau 8 culoare. În piscine cu 10 culoare, cel mai rapid înotător va fi repartizat pe culoarul 4. Înotătorul cu următorul cel mai rapid timp va fi amplasat în stânga acestuia, apoi alternându-i pe ceilalți la dreapta și stânga, conform timpilor de înscriere trimiși. Înotătorii cu timpi identici vor fi repartizați pe culoare prin tragere la sorți conform modelului de mai sus.

3.1.3  Atunci când probele de 50m se dispută în piscine cu o lungime de 50m, cursele pot fi înotate, la discreția Comitetului de Organizare, fie din capătul de start obișnuit către capătul de întoarcere, fie de la capătul de întoarcere către capătul de start, în funcție de anumiți factori cum ar fi: Echipament Automat adecvat, poziția starterului, etc.  Comitetul de Organizare va informa înotătorii de hotărârea acestuia cu timp suficient înainte de startul competiției. Indiferent de modul în care se înoată cursa, repartizarea pe culoare a înotătorilor se va face la fel ca și atunci când iau startul de la capătul de start și termină cursa la capătul de unde au luat startul.

 

 

 

3.2         Semifinale și Finale

3.2.1  În semifinale repartizarea pe serii se va face conform II.3.1.1.2.

3.2.2  În situația în care nu sunt necesare serii preliminare, repartizarea pe culoare se va face conform II.3.1.2 de mai sus. Când s-au desfășurat serii preliminare sau semifinale, repartizarea pe culoare se va face conform II. 3.1.2. bazându-se pe timpii înregistrați în asemenea serii.

3.2.3  În situația în care înotători din aceeași serie sau serii diferite, au timpi identici înregistrați la 1/100 de secundă pentru fiecare din locurile opt/zece sau șaisprezece/douăzeci, în funcție de utilizarea a 8 sau 10 culoare, se poate disputa un baraj pentru stabilirea înotătorului care va avansa în finalele respective. Un astfel de baraj va avea loc după ce toți înotătorii implicați au participat în serii, la o dată stabilită de comun acord între comitetul de organizare și părțile implicate. Dacă după disputarea barajului se înregistrează timpi identici, se poate disputa alt baraj. Dacă este necesar, un baraj se va disputa pentru determinarea primei și celei de-a doua rezerve, dacă se înregistrează timpi identici.

3.2.4  Când unul sau mai mulți înotători se retrag din semifinale sau finale, rezervele vor fi chemate în ordinea clasării din serii sau semifinale. Ori de câte ori este posibil, se va reface repartizarea în proba sau probele respective, și liste suplimentare vor fi publicate în care se vor detalia schimbările sau înlocuirile, după cum este stabilit de II. 3.1.2.

3.2.5  Pentru serii, semifinale și finale, înotătorii se vor prezenta la Prima Cameră de Apel la o oră stabilită de organizatori. După verificare, înotătorii continuă către Camera Finală de Apel.

3.3  În alte competiții, sistemul de tragere la sorți poate fi folosit pentru repartizarea pe culoare.

3.4         În cadrul Campionatelor Mondiale Înot World Aquatics (25m) și Campionatelor Mondiale Înot pentru Juniori World Aquatics, la discreția Biroului, probele 800m Liber și 1500m Liber se pot desfășura ca serii contracronometru cu seria rapidă programată în reuniunea finalelor.

În probele de 50m, 100m și 200m, se vor organiza serii, semifinale și finale. În cadrul Campionatelor Mondiale Înot World Aquatics (25m) și Campionatelor Mondiale Înot pentru Juniori World Aquatics în probele de 200m și mai lungi se vor organiza doar serii și finale.

 

 

4.  STARTUL

4.1  Startul în cursele de Liber, Bras, Fluture și Mixt Individual va fi prin săritură. La fluierul lung al arbitrului general (II. 2.1.5), înotătorii se vor sui pe platforma de start și vor rămâne acolo. La comanda starterului: „luați locurile !”, aceștia vor lua imediat o poziție de start cu cel puțin un

 

picior în fața platformei de start. Poziția mâinilor nu este relevantă. Când toți înotătorii sunt nemișcați, starterul va da semnalul de start.

4.2  Startul în cursele de Spate și Ștafetele de Mixt va fi din apă. La primul fluier lung al arbitrului general II. 2.1.5), înotătorii vor intra imediat în apă. La al doilea fluier lung al arbitrului general, înotătorii se vor întoarce fără întârziere nejustificată la poziția de start. (II. 6.1). Când toți înotătorii au luat poziția de start, starterul va da comanda „luați locurile”. Când toți înotătorii sunt nemișcați, starterul va da semnalul de start.

4.3  În cadrul Jocurilor Olimpice, Campionatelor Mondiale și alte competiții World Aquatics, comanda „luați locurile” va fi în engleză („take your marks”), iar startul se va da prin difuzoare multiple, montate câte unul la fiecare platformă de start.

4.4  Orice înotător care inițiază un start înainte de semnal poate fi descalificat. Dacă semnalul de start este dat înainte de declararea descalificării, cursa va continua, iar înotătorul sau înotătorii vor fi descalificați la terminarea cursei. Dacă descalificarea este anunțată înaintea semnalului  de start, semnalul de start nu va fi dat, iar înotătorii rămași vor fi rechemați și vor lua startul din nou. Arbitrul general repetă procedura de start începând cu fluierul lung, (al doilea pentru Spate) cum este prevăzut în II. 2.1.5.

 

5.  LIBER

5.1  Liber înseamnă că în cadrul unei probe denumite în acest fel înotătorul poate înota în ce stil dorește, cu excepția că în probele de mixt individual sau ștafetă mixt, liber înseamnă orice stil în afară de spate, bras sau fluture.

5.2  O parte a corpului înotătorului trebuie să atingă peretele la terminarea fiecărei lungimi și la sosire.

5.3  O parte a corpului înotătorului trebuie să străpungă suprafața apei pe tot parcursul cursei. Prin excepție, i se va permite înotătorului să fie complet scufundat în timpul întoarcerii și pe o distanță nu mai mult de 15 metri după start și după fiecare întoarcere. În acel punct, capul trebuie să fi străpuns suprafața apei.

 

6.  SPATE

6.1  Înaintea semnalului de start, înotătorii se vor alinia în apă cu fața către capătul de start, cu ambele mâini ținând mânerele de start. Este interzisă staționarea cu tălpile în sau pe șanțul de scurgere, sau îndoirea degetelor de la picioare peste marginea acestuia. Când se folosește la start dispozitivul pentru startul de spate, cel puțin un deget de la fiecare talpă trebuie să fie în contact cu peretele sau placa de contact. Îndoirea degetelor de la picioare peste marginea de sus a plăcii de contact nu este permisă.

 

6.2  La semnalul de start și după întoarcere înotătorul se va împinge și va înota pe spate pe tot parcursul cursei, mai puțin în momentul executării întoarcerii, cum se prevede mai jos în II. 6.4. Poziția normală pe spate poate include o mișcare de rotire a corpului până la, dar fără a include 90 de grade de la orizontală. Poziția capului nu este relevantă.

6.3  O parte a corpului trebuie să străpungă suprafața apei pe tot parcursul cursei, cu excepția faptului că odată ce o parte a capului înotătorului trece de marcajul de 5m, imediat înainte de a ajunge la sosire, înotătorul poate fi complet scufundat. Este de asemenea permis înotătorului să fie complet scufundat în timpul întoarcerii și pe o distanță de maximum 15m după start și după fiecare întoarcere. În acel punct, capul trebuie să fi străpuns suprafața apei.

6.4  Când execută întoarcerea, înotătorul trebuie să atingă peretele cu o parte a corpului. În timpul întoarcerii, umerii pot fi răsuciți peste verticală către poziția pe piept, după care o tracțiune continuă imediată a unui singur braț sau o tracțiune continuă imediată și simultană a ambelor brațe, poate fi folosită pentru a iniția întoarcerea. Înotătorul trebuie să fi revenit în poziția pe spate la părăsirea peretelui.

6.5  La terminarea cursei, înotătorul trebuie să atingă peretele în poziția pe spate.

 

 

7.  BRAS

7.1  După start și după fiecare întoarcere, înotătorul poate executa o tracțiune completă de brațe înapoi până la nivelul picioarelor, în timp ce este complet scufundat. În orice moment înaintea primei bătăi de picioare Bras după start și după fiecare întoarcere, este permisă o singură bătaie de picioare fluture. Capul trebuie să străpungă suprafața apei înainte ca palmele să fie răsucite în interior în faza cea mai largă a celei de-a doua tracțiuni.

7.2  De la începutul primei tracțiuni după start și după fiecare întoarcere, corpul va fi în poziția pe piept. Nu este permisă rotirea pe spate în niciun moment, cu excepția întoarcerii, când după atingerea peretelui este permisă întoarcerea în orice mod cu condiția ca la plecarea din perete corpul să fie în poziția pe piept. De la start și pe tot parcursul cursei, ciclul de execuție al procedeului trebuie să fie o tracțiune de brațe și o bătaie de picioare, în această ordine. Toate mișcările brațelor trebuie să fie simultane fără mișcări alternative.

7.3  Mâinile vor fi împinse înainte împreună de la piept, pe suprafața apei, sub suprafața apei sau peste suprafața apei. Coatele vor fi sub apă exceptând ultima tracțiune înainte de întoarcere, în timpul întoarcerii și ultima tracțiune înainte de sosire. Mâinile vor fi aduse înapoi pe suprafața apei sau sub suprafața apei. Mâinile nu vor fi aduse înapoi după linia șoldului, exceptând prima tracțiune după start și fiecare întoarcere.

7.4  În timpul fiecărui ciclu complet, o parte a capului înotătorului trebuie să străpungă suprafața apei. Toate mișcările picioarelor trebuie să fie simultane, fără mișcări alternative.

 

7.5  Tălpile trebuie răsucite în afară în timpul fazei de propulsie a bătăii de picioare. Mișcările alternative sau mișcările în jos de picioare fluture nu sunt permise, decât cu excepția II 7.1. Este permisă străpungerea suprafeței apei cu tălpile mai puțin în cazul în care este urmată de o mișcare de picioare fluture descendentă.

7.6  La fiecare întoarcere și la sosirea în cursă, atingerea peretelui se va face cu ambele mâini separate și simultan la nivelul apei, deasupra nivelului apei sau sub nivelul apei. La ultima tracțiune înainte de întoarcere și la sosire este permisă o tracțiune de brațe care nu este urmată de o bătaie de picioare. Capul poate fi scufundat după ultima tracțiune de brațe înainte de atingerea peretelui, cu condiția să străpungă suprafața apei în timpul ultimului ciclu complet sau incomplet dinaintea atingerii peretelui.

 

8.  FLUTURE

8.1  De la începutul primei tracțiuni de brațe după start și după fiecare întoarcere, corpul va fi în poziția pe piept. Nu este permisă rotirea pe spate în niciun moment, cu excepția întoarcerii, când, după atingerea peretelui, este permisă întoarcerea în orice mod, cu condiția ca la plecarea din perete corpul să fie în poziția pe piept.

8.2  Ambele brațe vor fi aduse înainte simultan pe deasupra apei și aduse înapoi simultan pe sub apă pe tot parcursul cursei, mai puțin în situația prevăzută de II.8.5.

8.3  Toate mișcările în sus și în jos ale picioarelor trebuie să fie simultane. Picioarele sau tălpile nu trebuie să fie la același nivel, dar acestea nu vor alterna unul față de celălalt. Mișcarea de picioare bras nu este permisă.

8.4  La fiecare întoarcere și la sosirea în cursă, atingerea peretelui se va face cu ambele mâini separate și simultan la nivelul apei, deasupra nivelului apei sau sub nivelul apei.

8.5  La start și la întoarceri, înotătorului îi sunt permise una sau mai multe bătăi de picioare și o tracțiune de brațe sub apă, care trebuie să îl ducă la suprafață. Îi este permis înotătorului să fie complet scufundat pe o distanță de nu mai mult de 15 metri după start și după fiecare întoarcere. În acel punct, capul trebuie să fi străpuns suprafața apei. Înotătorul trebuie să rămână la suprafață până la întoarcerea următoare sau până la sosire.

 

9.  MIXT

9.1  În probele individuale de mixt, înotătorul parcurge toate cele patru procedee de înot în următoarea ordine: Fluture, Spate, Bras și Liber. Fiecare dintre procedee trebuie să acopere un sfert (1/4) din distanță.

9.2  La Liber, înotătorul trebuie să fie în poziția pe piept mai puțin când execută întoarcerea. Înotătorul trebuie să se întoarcă pe piept înaintea unei bătăi de picioare sau a unei tracțiuni.

Plecarea din perete pe spate în cadrul porțiunii de liber este permisă dar, nu este permisă nicio

 

mișcare de picioare, până când înotărorul nu a revenit în poziția dincolo de verticală către piept, moment în care mișcarea de picioare, inclusiv de picioare fluture poate începe.

9.3  În probele de ștafetă Mixt, înotătorii vor parcurge cele patru procedee în următoarea ordine: Spate, Bras, Fluture și Liber. Fiecare dintre procedee trebuie să acopere un sfert (1/4) din distanță.

9.4  Fiecare secțiune trebuie terminată în concordanță cu regulile care se aplică procedeului în cauză.

 

10.  CURSA

10.1  Toate cursele individuale trebuie organizate ca probe separate pe sexe.

10.2  Înotătorul trebuie să parcurgă înot singur toată distanța pentru a se califica. Un înotător care nu termină întreaga distanță a cursei în concordanță cu regulile relevante World Aquatics va fi descalificat.

10.3  Pe platforma bazinului, după respectarea protocolului de prezentare descris în II.1.5, competitorii trebuie să se dezechipeze imediat de toată îmbrăcămintea, cu excepția echipamentului de înot.

10.4  Înotătorul trebuie să rămână și să termine cursa pe același culoar pe care el/ea a luat startul.

10.5  În toate probele, înotătorul în momentul întoarcerii, va face contact fizic cu capătul piscinei sau al traseului. Întoarcerea trebuie executată din perete și nu este permis să faci un pas sau o împingere de pe fundul bazinului.

10.6  Înotătorul nu va fi descalificat dacă stă pe fundul bazinului în probele de liber sau în porțiunea de liber a probelor de mixt, dar acesta nu va păși.

10.7  Trasul de frânghia de culoar nu este permis.

10.8  Obstrucționarea altui înotător prin înotul pe alt culoar sau prin orice alt fel de intervenție, va duce la descalificarea celui care comite fapta. Dacă fapta este comisă intenționat, arbitrul general va raporta chestiunea Membrului care promovează cursa și Membrului din care face parte înotătorul care comite fapta.

10.9  Orice înotător care nu este înscris în cadrul unei curse, intră în apă în timpul desfășurării unei probe înainte ca toți înotătorii din cadrul acelei probe să termine cursa, va fi descalificat pentru următoarea cursă din cadrul competiției.

10.10  Vor fi patru înotători în fiecare echipă de ștafetă. Pot fi înotate ștafete combinate. Ștafetele combinate trebuie să fie compuse din doi (2) Bărbați și două (2) Femei. Timpii intermediari obținuți în aceste probe nu pot fi folosiți pentru realizarea de recorduri și/sau ca timpi de înscriere.

 

10.11  Schimburile de ștafetă trebuie inițiate de pe platforma de start. Starturile în alergare de pe platforma bazinului nu sunt permise.

10.12  În probele de ștafetă, echipa înotătorului al cărui picior pierde contactul cu platforma de start înainte ca înotătorul precedent din aceeași echipă să atingă peretele, va fi descalificată.

10.13  Orice echipă de ștafetă va fi descalificată dintr-o cursă dacă un component al acesteia, altul decât cel desemnat să înoate pe acea lungime, intră în apă în timpul desfășurării cursei, înainte ca toți înotătorii din toate celelalte echipe să fi terminat cursa.

10.14  Membrii unei echipe de ștafetă și ordinea lor de concurs trebuie desemnată înaintea cursei. Orice component al echipei de ștafetă poate înota o singură dată într-o cursă. Componența echipei de ștafetă poate fi schimbată între seriile și finalele probei respective, cu condiția ca echipa de ștafetă să fie compusă din lista de înotători înscrisă corect de către Membru pentru proba respectivă. Nerespectarea ordinii de înot conform formularului de înscriere va atrage descalificarea. Înlocuirile pot fi efectuate doar în cazul unei urgențe medicale documentate.

10.15  Orice înotător după ce a terminat cursa sau distanța sa în cazul probelor de ștafetă, trebuie să părăsească piscina cât mai curând posibil fără să obstrucționeze orice alt înotător care încă nu a terminat cursa. În caz contrar, înotătorul care comite greșeala, sau echipa sa de ștafetă, va fi descalificat/ă.

10.16  Dacă o abatere periclitează șansele de succes ale unui înotător, arbitrul general va avea autoritatea de a-i permite acestuia să concureze în seria următoare sau dacă abaterea are loc în timpul finalelor unei probe sau în ultima serie, el/ea poate hotărî să se înoate din nou.

10.17  Nu este permisă susținerea ritmului de cursă sau utilizarea oricărui dispozitiv sau plan care are acest efect.

 

11.  CRONOMETRAJ

11.1  Utilizarea Echipamentului Automat de Cronometraj se va face sub supravegherea oficialilor desemnați. Timpii înregistrați de către Echipamentul Automat de Cronometraj vor fi folosiți pentru a stabili câștigătorul, clasamentul și timpii înregistrați pe fiecare culoar. Timpii și clasamentul înregistrați în acest fel vor avea prioritate înaintea deciziilor cronometrorilor. În cazul unei defecțiuni ale Echipamentului Automat de Cronometraj, identificată clar ca o defecțiune a Echipamentului Automat de Cronometraj, sau în cazul în care un înotător nu reușește să activeze Echipamentul Automat de Cronometraj, timpii înregistrați de către cronometrori vor fi oficiali. (Vezi II.13.3) În cazul în care pe un culoar, se produce o defecțiune a tuturor dispozitivelor de cronometraj, înotătorului îi poate fi oferită șansa să înoate din nou.

11.2  Când se folosește Echipamentul Automat de Cronometraj, rezultatele vor fi înregistrate doar până la 1/100 de secundă. În cazul unor timpi egali, toți înotătorii care au înregistrat

 

același timp la 1/100 de secundă, vor ocupa același loc în clasament. Timpii afișați de către afișajul electronic vor trebui să arate și 1/100 de secundă.

11.3  Orice dispozitiv de măsurare a timpului operat de către un oficial va fi considerat un cronometru. Timpii înregistrați manual trebuie să fie luați de trei cronometrori numiți sau aprobați de către Membrul din țara respectivă. Toate cronometrele trebuie să fie certificate ca și precise spre mulțumirea conducătorului competiției respective. Timpii manuali vor fi înregistrați până la 1/100 de secundă. Când nu se folosește Echipamentul Automatic de Cronometraj timpii manuali oficiali se stabilesc după cum urmează:

11.4. Dacă două (2) din trei (3) cronometre înregistrează același timp, iar cel de-al treilea este diferit, cei doi timpi identici vor da timpul oficial.

11.5    Dacă toate cele trei (3) cronometre înregistrează timpi diferiți, cronometrul care a înregistrat timpul intermediar va da timpul oficial.

11.6    Dacă doar două (2) din trei (3) cronometre funcționează, timpul oficial va fi dat de media dintre cei doi (2) timpi înregistrați de cronometrele funcționale. Când din calcul rezultă o valoarea care este exprimată în miimi de secundă, ultima cifră va fi eliminate fără rotunjire.

11.7    Dacă un înotător este descalificat în timpul sau după terminarea unei probe, această descalificare va fi înregistrată în rezultatele oficiale, si niciun timp sau loc în clasament nu va fi înregistrat sau anunțat.

11.8    În cazul descalificării unei ștafete, timpii intermediari obținuți până la momentul descalificării vor fi înregistrați în rezultatele oficiale.

11.9    Toți timpii intermediari la 50 metri sau 100 metri vor fi înregistrați și publicați în rezultatele oficiale pentru înotătorii din primul schimb al ștafetelor

 

12.  RECORDURI MONDIALE

12.1  Pentru Recordurile Mondiale și Recordurile Mondiale de Juniori în bazine de 50 de metri, următoarele distanțe și stiluri vor fi recunoscute pentru ambele sexe:

Liber: 50,100,200,400,800 și 1500 metri

Spate: 50, 100 și 200 metri

Bras: 50, 100 și 200 metri

Fluture: 50, 100 și 200 metri

Mixt Individual: 200 și 400 metri Ștafete Liber: 4x100 și 4x200 metri Ștafete Mixt: 4x100 metri

Ștafete Combinate: 4x100 metri Liber și 4x 100 metri Mixt

12.2  Pentru Recordurile Mondiale și Recordurile Mondiale de Juniori în bazine de 25 de metri, următoarele distanțe și stiluri vor fi recunoscute pentru ambele sexe:

 

Liber: 50,100,200,400,800 și 1500 metri

Spate: 50, 100 și 200 metri

Bras: 50, 100 și 200 metri

Fluture: 50, 100 și 200 metri

Mixt Individual: 100, 200 și 400 metri Ștafete Liber: 4x50, 4x100 și 4x200 metri Ștafete Mixt: 4x50 și 4x100 metri

Ștafete Combinate: 4x50 metri Liber și 4x 50 metri Mixt

12.3  Grupele de vârstă pentru Recordurile Mondiale de Juniori, sunt aceleași ca și pentru Campionatele Mondiale de Juniori World Aquatics.

12.4  Componenții unei echipe de ștafetă trebuie să aibă aceeași naționalitate.

12.5  Toate recordurile trebuie făcute în competiții sau în curse individuale contracronometru, organizate public și promovate cu cel puțin trei zile înainte de tentativa de record.  În cazul unei curse individuale contracronometru, aprobate de către o Federație Membră ca și tentativă de record în cadrul unei competiții, nu va fi necesară promovarea cu cel puțin trei (3) zile înainte.

12.6  Lungimea fiecărui culoar trebuie certificată de către un supervizor sau de către alt oficial numit sau aprobat de către Federația Membră în țara în care este situat.

12.7  Când se folosește o platformă mobilă, măsurătorile traseului trebuie să fie confirmate la terminarea sesiunii în care a fost obținut timpul.

12.8  Recordurile Mondiale și Recordurile Mondiale de Juniori vor fi acceptate doar dacă timpii sunt înregistrați de către un Echipament Automat de Cronometraj, sau de către Echipamentul Semiautomat de Cronometraj în cazul unei defecțiuni a Echipamentului Automat de Cronometraj.

12.9  Recordurile Mondiale și Recordurile Mondiale de Juniori pot fi stabilite doar de înotătorii care poartă echipament de înot aprobat de către World Aquatics (vezi II.15.)

12.10  Timpii identici până la 1/100 de secundă, vor fi recunoscuți ca și recorduri egalate iar înotătorii care obțin acești timpi vor fi numiți „ Deținători Comuni”. Doar timpul obținut de către câștigătorul unei curse poate fi transmis pentru omologarea Recordului Mondial – exceptând Recordurile Mondiale de Juniori. În cazul unei egalități într-o cursă în care s-a stabilit un record, fiecare înotător care a terminat la egalitate va fi considerat câștigător.

12.11  Recordurile Mondiale și Recordurile Mondiale de Juniori pot fi stabilite doar în piscine cu concentrația de sare în apă mai mică de 3g/litru. Nu va fi recunoscut niciun record stabilit în orice apă de mare sau ocean.

12.12  Primul înotător din cadrul unei ștafete, exceptând ștafetele combinate, poate aplica pentru omologarea unui Record Mondial sau Record Mondial de Juniori. Dacă primul înotător din cadrul unei ștafete termină distanța sa în timp record, obținut în concordanță cu mențiunile

 

acestei secțiuni din regulament, performanța acestuia nu va fi declarată nulă de orice descalificare ulterioară a echipei sale de ștafetă pentru abateri care au avut loc după ce acesta a terminat de înotat distanța sa.

12.13  Un înotător din cadrul unei probe individuale poate aplica pentru omologarea unui Record Mondial sau Record Mondial de Juniori, și pentru o distanță intermediară dacă el/ea sau antrenorul lui/ei sau liderul de echipă solicită arbitrului ca performanța lui să fie special cronometrată sau timpul obținut pe distanța intermediară este înregistrat de către Echipamentul Automat de Cronometraj. Înotătorul care solicită acest lucru, trebuie să termine întreaga distanță a probei pentru a aplica pentru omologarea unui record pe o distanță intermediară.

12.14  Cererile de omologare a Recordurilor Mondiale sau a Recordurilor Mondiale de Juniori, trebuie depuse pe formulare speciale World Aquatics, de către autoritatea responsabilă din cadrul comitetului de organizare sau management al competiției și semnate de către un reprezentant autorizat din cadrul Federației Membră din țara din care face parte înotătorul, prin care se certifică faptul că toate cerințele regulamentului au fost îndeplinite, inclusiv certificarea măsurătorilor piscinei, și că sportivul a fost supus unui test anti-doping imediat după cursă, sau cel târziu în 24 de ore de la terminarea cursei, și că rezultatul acestui test este negative. În cazul unei echipe de ștafetă care realizează un nou record mondial sau egalează un record mondial,doar cei 4 sportivi care au înotat în cursa specifică, trebuie să prezinte rezultatul unui test negativ. Formularul de omologare trebuie trimis Directorului Executiv World Aquatics în paisprezece (14) zile după înregistrarea performanței.

12.15  O cerere de omologare a unui Record Mondial sau a unui Record Mondial de Juniori, va fi raportată provizoriu prin e-mail Directorului Executiv World Aquatics în șapte (7) zile de la înregistrarea performanței.

12.16  Federația Membră din țara înotătorului, va raporta această performanță printr-o scrisoare adresată Directorului Executiv World Aquatics, pentru informarea și luarea de acțiuni de către acesta, și dacă este necesar, să se asigure că formularul oficial a fost depus corect de către autoritatea potrivită.

12.17  La primirea cererii oficiale și după ce se declară satisfăcut că informațiile prezentate în cerere, inclusiv certificarea măsurătorilor piscinei și un certificat al unui test antidoping negativ, sunt corecte, Directorul Executiv al World Aquatics va declara noul Record Mondial sau noul Record Mondial de Juniori, se va asigura că această informație este publicată, și că sunt acordate certificate persoanelor ale căror cereri au fost acceptate.

12.18  Toate recordurile stabilite în cadrul Jocurilor Olimpice, Campionatelor Mondiale, Campionatelor Mondiale de Juniori și Cupelor Mondiale vor fi aprobate automat.

12.19  Dacă nu a fost urmată procedura stabilită de II.12.14, Membrul din țara înotătorului poate aplica pentru omologarea unui Record Mondial sau Record Mondial de Junior în necunoștință

 

de cauză. După investigarea problemei, Directorul Executiv World Aquatics este autorizat să accepte astfel de recorduri dacă acesta constată că cererea este corectă.

12.20  Dacă cererea pentru omologarea unui Record Mondial sau a unui Record Mondial de Juniori este acceptată de către World Aquatics, o diplomă semnată de către Președintele World Aquatics va fi trimisă de Directorul Executiv către Federația Membră din țara din care face parte înotătorul pentru a i se oferi acestuia pentru recunoașterea performanței acestuia. O a cincea diplomă va fi eliberată către toți Membrii ale căror echipe de ștafetă stabilesc Record Mondial sau Record Mondial de Juniori. Această diplomă va rămâne Membrului.

12.21  La anumite perioade, World Aquatics poate adăuga noi probe în care înotătorii pot stabili Recorduri Mondiale sau Recorduri Mondiale de Juniori. Pentru asemenea probe, World

Aquatics va stabili Timpi Țintă; dacă un înotător reușește un timp care este mai bun decât un Timp Țintă, acesta va fi considerat Record Mondial sau Record Mondial de Juniori, cu condiția ca toate cerințele prevăzute de II.12 să fie îndeplinite.

 

13.  PROCEDURĂ CRONOMETRAJ AUTOMAT

13.1  În orice competiție în care se folosește Echipamentul Automat de Cronometraj (vezi II.6.3 Echipament Automat de Oficiat pentru Înot ), timpii și poziția în clasament stabilite în acest mod, și schimburile de ștafetă judecate de un astfel de Echipament, vor avea prioritate față de cronometrori și inspectorii de întoarceri.

13.2  Când Echipamentul Automat de Cronometraj, nu reușește să înregistreze timpul și/sau locul obținut de către unul sau mai mulți înotători în cadrul unei curse:

13.2.1  Se înregistrează timpii și clasările valabile ale Echipamentului Automat de Cronometraj,

13.2.2  Se înregistrează toți timpii și toate clasările obținute manual.

13.2.3  Clasamentul oficial va fi stabilit după cum urmează:

13.2.3.1  Un înotător cu timp și loc stabilit de Echipamentul Automat de Cronometraj, trebuie să- și păstreze ordinea relativă față de alți înotători cu timpi și clasări stabilite de către Echipamentul Automat de Cronometraj, în cadrul acelei curse.

13.2.3.2  Un înotător care nu are timp și loc stabilit de Echipamentul Automat de Cronometraj, dar are timp stabilit de Echipamentul Automat de Cronometraj, se va plasa în ordinea relativă a clasamentului prin compararea timpului său cu timpii celorlalți înotători înregistrați de către

Echipamentul Automat de Cronometraj.

13.2.3.3  Un înotător care nu are nici timp, nici loc stabilit de către Echipamentul Automat de Cronometraj, va fi poziționat în ordinea relativă a clasamentului prin timpul înregistrat de către Echipamentul Semiautomat sau de către trei cronometre.

13.3  Timpul oficial va fi stabilit după cum urmează:

 

13.3.1  Timpul înregistrat de către toți înotătorii prin Echipamentul Automat de Cronometraj, va fi timpul oficial.

13.3.2  Timpul oficial pentru înotătorii care nu au timp înregistrat prin Echipamentul Automat de Cronometraj, va fi acela înregistrat de către Echipamentul Semiautomat sau de către cronometre.

13.4  Pentru stabilirea ordinii relative a sosirii în seriile combinate ale unei probe, procedați după cum urmează:

13.4.1  Ordinea relativă a tuturor înotătorilor va fi stabilită prin compararea timpilor oficiali ai acestora.

13.4.2  Dacă timpul oficial al unui înotător este același cu timpul oficial al altui/altor înotător(i), toți înotătorii cu același timp vor fi declarați la egalitate pe același loc în stabilirea ordinii relative a sosirii în proba respectivă.

 

14.  REGULI GRUPE DE VÂRSTĂ – ÎNOT

14.1  Campionatele Mondiale de Juniori Înot World Aquatics

Grupele de vârstă vor fi de la 14 la 18 ani (inclusiv), la 31 decembrie în anul competiției, pentru ambele sexe, Masculin și Feminin.

14.2  Vârsta minimă pentru Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale World Aquatics și Campionatele Mondiale Înot World Aquatics (25m).

Vârsta minimă a înotătorilor care concurează în cadrul Jocurilor Olimpice,Campionatelor Mondiale World Aquatics și Campionatele Mondiale Înot World Aquatics (25m), va fi la fel ca vârsta minimă pentru Campionatele Mondiale de Juniori Înot World Aquatics: Masculin și Feminin, cel puțin 14 ani, la 31 decembrie în anul competiției. Competitorii mai tineri pot participa la aceste competiții dacă au obținut cel puțin ,,Timpul de înscriere standard B” în proba respectivă.

14.3  Federațiile pot adopta reguli proprii pentru categoriile de vârstă, folosind regulile tehnice World Aquatics.

 

15.  ECHIPAMENT ÎNOT ȘI ACCESORII

15.1  Competitorii trebuie să poarte doar un costum de înot din una sau două piese. Niciunele dintre articolele suplimentare, cum ar fi benzile pentru brațe sau pentru picioare, nu vor fi considerate părți ale unui costum de înot. Toate costumele de înot vor respecta cerințele prevăzute în aceste Reglementări Competiționale.

15.2  Pentru competițiile de înot, costumele de înot pentru bărbați nu se vor extinde mai sus de buric sau mai jos de genunchi. Pentru femei, costumul de înot nu va acoperi gâtul, nici nu se va

 

extinde dincolo de umeri sau mai jos de genunchi. Costumele de înot vor fi fabricate din materiale textile.

15.3  Niciunui înotător nu-i va fi permis să folosească sau să poarte vreun dispozitiv sau costum de înot care pot îmbunătăți viteza, plutirea sau rezistența acestuia în timpul competiției (ex. mănuși, labe, labe viteză, benzi sau substanțe adezive, etc.). Folosirea tehnologiei sau a dispozitivelor de colectare automată de date este permisă doar în scopul de colectare a datelor. Dispozitivele automate nu vor fi utilizate cu scopul de a transmite date, sunete sau semnale înotătorului și nu pot fi folosite cu scopul de a îmbunătăți viteza acestuia. Ochelarii de înot pot fi folosiți. Ca și consecință a unei accidentări, este permisă bandajarea a nu mai mult de unul sau două degete de la mâini sau de la picioare. Orice alt fel de bandă pe corp nu este permisă

decât cu aprobarea Arbitrului General sau a altei persoane desemnate.

15.4  Un Record Mondial (inclusiv Record Mondial de Juniori și Record Mondial Masters) va fi omologat de către World Aquatics doar dacă a fost folosit Echipamentul de Înot aprobat. World Aquatics îi poate cere Sportivului să predea costumul lui/ei de înot pe care l-a purtat în timpul Recordului Mondial pentru analize suplimentare în laboratoarele sale.

 

 1. 16.  INSTALAȚII ȘI ECHIPAMENT TEHNIC ÎNOT Pentru mai multe informații, accesați următorul link: https://www.fina.org/swimming/rules

 

17.  RECORDURI NAȚIONALE

17.1  Pentru Recordurile Naționale în bazine de 50 de metri, următoarele distanțe și stiluri vor fi recunoscute pentru ambele sexe:

Liber: 50,100,200,400,800 și 1500 metri

Spate: 50, 100 și 200 metri

Bras: 50, 100 și 200 metri

Fluture: 50, 100 și 200 metri

Mixt Individual: 200 și 400 metri Ștafete Liber: 4x100 și 4x200 metri Ștafete Mixt: 4x100 metri

Ștafete Combinate: 4x100 metri Liber și 4x 100 metri Mixt

17.2  Pentru Recordurile Naționale în bazine de 25 de metri, următoarele distanțe și stiluri vor fi recunoscute pentru ambele sexe:

Liber: 50,100,200,400,800 și 1500 metri

Spate: 50, 100 și 200 metri

Bras: 50, 100 și 200 metri

 

Fluture: 50, 100 și 200 metri

Mixt Individual: 100, 200 și 400 metri Ștafete Liber: 4x50, 4x100 și 4x200 metri Ștafete Mixt: 4x50 și 4x100 metri

Ștafete Combinate: 4x50 metri Liber și 4x 50 metri Mixt

17.3  Recordurile naționale se pot realiza doar de sportivii ce dețin cetățenia română la data obținerii performanței, legitimați la cluburi afiliate FRNPM.

17.4  Recordurile naționale se pot realiza în probele individuale la următoarele categorii de vârstă, masculin și feminin: 12 ani, 13 ani, 14 ani, 15 ani, 16 ani, 17 ani, 18 ani, 19 ani și mai mari.

17.5  Recordurile naționale pentru echipele de ștafetă se pot realiza doar la categoria de vârstă 19 ani și mai mari, pentru categoriile masculin, feminin, combinat.

17.6  Timpii intermediari înregistrați în primul schimb al ștafetelor : 4x50m Liber, 4x100m Liber, 4x200m Liber, 4x50m Mixt și 4x100m Mixt,masculin și feminin, sunt eligibili pentru omologarea ca recorduri naționale.

17.7  FRNPM va omologa din oficiu recordurile naționale obținute la următoarele competiții: JO, CM seniori si juniori,JMU, CE seniori si juniori,FOTE, Campionatele Balcanice, sau alte competiții internaționale incluse în calendarul competitional al loturilor naționale ale României, Campionatele Naționale și Cupa României.

17.8  Pentru recordurile naționale stabilite în competiții, organizate în România (exclusiv cele omologate de către FRNPM) sau în altă țară (înregistrate în calendarul extins World Aquatics sau European Aquatics,sau înregistrate pe site-ul : www.swimrankings.net , secțiunea : meets /  full results), FRNPM va omologa rezultatele conform următoarei proceduri: Clubul/antrenorul/sportivul va informa FRNPM în termen de maxim 14 de zile de la obținerea performanței si va trimite următoarele documente în format electronic pe adresa de e-mail arbitraj.inot@frnpm.ro :

 • copia actului de identitate, pentru dovedirea cetățeniei și certificarea datelor personale ale sportivului ;
  • contact antrenor principal;
  • număr de înregistrare în baza de date FRNPM (nr. legitimație sportiv de performanță)
  • dovada includerii competiției în calendarul WA/EA sau pe site-ul www.swimrankings.net , secțiunea meets  full results (link);
   • nume/contact arbitru general competiție;
   • copie scanată a rezultatelor probei la care s-a înregistrat  performanța, generată de către sistemul electronic de cronometrare; Această copie trebuie sa includă specificații pentru data, proba, și categoria de vârstă, tipul bazinului (25m/50m), tipul probei (individual/ștafetă).

 

 

 

PARTEA aIII-a

REGULI SPECIFICE ȘI PROGRAMELE DE CONCURS ALE COMPETIȚIILOR NAȚIONALE DE ÎNOT ALE FRNPM

 

 

ETAPE REGIONALE COPII 10-11 ANI

CALIFICĂRIPENTRU ETAPA FINALĂ A CAMPIONATULUI NAȚIONAL COPII 10 ANI ȘI A CAMPIONATULUI NAȚIONAL COPII 11 ANI

Bazin 50m

 

PARTICIPANȚI : Copii 10 și 11 ani , feminin și masculin, legitimați la secțiile de înot afiliate FRNPM. Nu au drept de participare sporivi de 9 ani sau mai mici.

CONDIȚII TEHNICE: probele se desfășoară după sistemul seriilor contracronometru. Timpi de creditare se pot acorda doar la probele care apar pentru prima data la vârsta respectivă. Pentru obținerea dreptului de participare la Campionatul Național Copii 10 ani și la Campionatul Național Copii 11 ani, sportivii trebuie să îndeplinească cumulat următoarele condiții:

1. Copii 10 ani :

-  Îndeplinirea baremului de timp la proba 200m liber;

-  Participarea și finalizarea probei de 200m mixt. Descalificarea se consideră neîndeplinire de barem.

2. Copii 11 ani:

-Îndeplinirea baremului de timp în probele 200m liber și 200m mixt.

 

În cadrul competițiilor naționale de înot ale FRNPM la categoriile de vârstă Copii 10 ani și Copii 11 ani, nu este permisă folosirea costumelor tehnice de înot de către sportivi.

CLASAMENTE: individual pe ani de naștere, pe probe și pe sexe.

 

PREMII: primii 3 clasați în probe vor primi medalii și diplome.

 

PROBELE COMPETIȚIEI:

 

Copii 10 ani : 50m liber, 200m liber , 50m spate, 50m bras, 50m fluture și 200m mixt; Copii 11 ani : 50m liber, 200m liber, 50m spate, 50m bras, 50m fluture și 200m mixt. Înscrierea este permisă la maximum 2 probe/reuniune

 

PROGRAMUL COMPETIȚIEI *

ZIUA I, Reuniunea 1                    

50m fluture masc. 10 ani                  

50m fluture fem. 10 ani                    

50m fluture masc. 11 ani                 

50m fluture fem. 11 ani                   

50m spate masc. 10 ani                   

50m spate fem. 10 ani                    

50m spate masc. 11 ani                   

50m spate fem. 11 ani                   

200m liber masc. 10 ani               

200m liber fem. 10 ani                

200m liber masc. 11 ani              

200m liber fem. 11 ani           

   

ZIUA a II-a, Reuniunea a 2-a

50m bras masc. 10 ani

50m bras fem. 10 ani

50m bras masc. 11 ani

50m bras fem. 11 ani

50m liber masc. 10 ani

50m liber fem. 10 ani

50m liber masc. 11 ani

50m liber fem. 11 ani

200m mixt masc. 10 ani

200m mixt fem. 10 ani

200m mixt masc. 11 ani

200m mixt fem. 11 ani

 

*Orele de start ale reuniunilor vor fi stabilite de către fiecare structură organizatorică regională, în cel mai scurt timp după finalizarea înscrierilor. Ora și modalitatea de desfășurare a ședinței tehnice, ora și locația pentru validarea legitimațiilor și a vizelor medicale, vor fi anunțate în timp util de către organizatori.

BAREMURI DE CALIFICARE

 

Proba        Masculin10 ani Feminin 10 ani        Masculin 11 ani       Feminin 11 ani

 

200m liber     03:25:00         03:30:00                     03:00:00                      03:05:00

 

200m mixt      Participare     Participare                 03:35:00                      03:40:00

 

 

 

ETAPE REGIONALE CADEȚI 12-13 ANI

CALIFICĂRI PENTRU ETAPA FINALĂ A CAMPIONATULUI NAȚIONAL CADEȚI 12-13 ANI

Bazin 50m

 

 

PARTICIPANȚI: CADEȚI 12 și 13 ani,masculin și feminin, legitimați la secțiile de înot afiliate FRNPM.

 

CONDIȚII TEHNICE: probele se desfășoară după sistemul seriilor contracronometru. Timpi de creditare se pot acorda doar la probele care apar pentru prima data la vârsta respectivă.

Pentru obținerea dreptului de participare la Campionatul Național de Cadeți 12-13 ani, sportivii trebuie să îndeplinească baremul de timp stabilit la următoarele probe :

 1. Cadeți 12 ani: 200m liber și 200m mixt ;
 2. Cadeți 13 ani: 400m liber și 200m mixt.

 

CLASAMENTE: individual pe ani de naștere, pe probe și pe sexe.

 

PREMII: primii 3 clasați în probe vor primi medalii și diplome.

 

PROBELE COMPETIȚIEI:

 

12 ani: 100m liber, 200m liber, 50m fluture, 100m spate, 100m bras, 200m mixt 13 ani:100m liber, 400m liber, 100m fluture, 100m spate, 100m bras, 200m mixt. Înscrierea este permisă la maximum 2 probe/reuniune

 

BAREMURI DE CALIFICARE

 

Proba

Masc.12 ani

Fem. 12 ani

Masc.13 ani

Fem. 13 ani

200m liber

02:50:00

02:55:00

 

 

400m liber

 

200m mixt

 

 

03:20:00

 

 

03:25:00

05:35:00

 

03:05:00

05:50:00

 

03:10:00

 

PROGRAMUL COMPETIȚIEI *

 

ZIUA I, Reuniunea 1                       ZIUA a II-a, Reuniunea a 2-a

 

50m fluture masc. 12 ani    100m bras masc. 12 ani

50m fluture fem. 12 ani        100m bras fem. 12 ani

100m fluture masc. 13 ani  100m bras masc. 13 ani

100m fluture fem. 13 ani      100m bras fem. 13 ani

100m spate masc. 12 ani   100m liber masc. 12 ani

100m spate fem. 12 ani       100m liber fem. 12 ani

100m spate masc. 13 ani   100m liber masc. 13 ani

100m spate fem. 13 ani       100m liber fem. 13 ani

200m liber masc. 12 ani     200m mixt masc. 12 ani

200m liber fem. 12 ani         200m mixt fem. 12 ani

400m liber masc. 13 ani     200m mixt masc. 13 ani

400m liber fem. 13 ani         200m mixt fem. 13 ani

*Orele de start ale reuniunilor vor fi stabilite de către fiecare structură organizatorică regională, în cel mai scurt timp după finalizarea înscrierilor. Ora și modalitatea de desfășurare a ședinței tehnice, ora și locația pentru validarea legitimațiilor și a vizelor medicale, vor fi anunțate în timp util de către organizatori.

 

CAMPIONATUL NAȚIONAL SENIORI, TINERET, JUNIORI I și JUNIORI II

Bazin 50m

 

 

PARTICIPANȚI: sportivi legitimați la secțiile de înot afiliate FRNPM

 

CATEGORII DE VÂRSTĂ (masculin și feminin): SENIORI 19 ani și mai mari, TINERET 17-18 ani, JUNIORI I 15-16 ani, JUNIORI II 14 ani

CONDIŢII TEHNICE: concursul se desfăşoară după sistemul seriilor eliminatorii şi finale. Excepţie vor face probele 400m mixt, 800m şi 1500 m liber precum şi ştafetele, care se vor desfăşura ca serii contracronometru. Seriile rapide ale probelor 400m mixt, 800m si 1500m liber și toate seriile de ștafetă se vor desfășura in reuniunile finalelor. Programarea seriilor lente se va face ulterior finalizării înscrierilor.

La probele unde sunt înscrişi minimum 16 sportivi se vor organiza 2 finale.

 

 • Componență finale: finala „A” – open, finala „B” – tineret, juniori I și juniori II

 

La probele unde sunt înscriși minimum 20 de sportivi juniori, se vor organiza de 3 finale.

 

 • Componență finale: finala „A” – open, finala „B” – tineret, juniori I și juniori II, finala „C” – juniori I și juniori II

CLASAMENTE: 4 clasamente individuale și de ștafetă, masculin/feminin, Open, Tineret (Tineret+ Juniori I și Juniori II), Juniori I (Juniori I și Juniori II), Juniori II și un clasament general pe echipe pe medalii. Clasamentul pentru categoria tineret va fi alcătuit în ordine din finala A, finala B și restul din serii. Clasamentul pentru categoria juniori va fi alcătuit în ordine din finala A, finala B, finala C și restul din serii. Clasamentul pentru categoria juniori II va fi alcătuit în ordine din finala A, finala B, finala C și restul din serii.

BAREMURI DE PARTICIPARE : nerealizarea baremului de participare va fi sancționată cu plata unei penalizări de 50 lei/probă pentru juniori I-II și tineret și de 100 lei/probă pentru seniori. În cazul neachitării penalizării , clubul nu va avea drept de înscriere la următoarea competiție din calendarul FRNPM.

Sportivii care nu își vor realiza baremul de participare in serii si care se vor califica in finale, vor fi acceptați cu condiția achitării imediate a taxei de penalizare.

De asemenea, nerealizarea baremului în finală va duce la limitarea dreptului de participare în următoarele probe, până la achitarea taxei de nerealizare a baremului.

Acordarea de titluri si premii pentru ocuparea locurilor I-III, este condiționată de îndeplinirea baremului impus categoriei de vârstă a sportivului.

 

TITLURI ŞI PREMII: câştigătorii individuali și componenții echipelor de ştafetă clasate pe primul loc în clasamentul OPEN, vor primi titlul de CAMPION NAŢIONAL DE SENIORI, medalie şi diplomă. În clasamentul de TINERET (Tineret, Juniori I și Juniori II) titlul de CAMPION NAŢIONAL DE TINERET, medalie şi diploma. În clasamentul categoriei JUNIORI I (Juniori I și Juniori II), se va acorda titlul de CAMPION NAŢIONAL DE JUNIORI I medalie şi diploma, iar în clasamentul categoriei JUNIORI II se va acorda titlul de CAMPION NAŢIONAL DE JUNIORI II, medalie şi diplomă. Locurile II şi III vor primi medalii şi diplome.

Primelor trei performanţe individuale, conform tabelei internaţionale de punctaj WORLD AQUATICS (masculin şi feminin), la categoriile OPEN, TINERET (Tineret, Juniori I și Juniori II), JUNIORI I ( Juniori I și Juniori II) și JUNIORI II, li se vor acorda CUPE.

PROBELE COMPETIŢIEI:

 

50m, 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m Liber;

 

50m, 100m, 200m Spate; 50m, 100m, 200m Bras; 50m, 100m, 200m Fluture,

 

200m, 400m Mixt; 4x100m Liber, 4x100m Mixt, 4x100m Liber combinat; 4x100m Mixt combinat.

 

PROGRAMUL COMPETIȚIEI: Ora și modalitatea de desfășurare a ședinței tehnice precum și ora și locația pentru validarea legitimațiilor și a vizelor medicale, vor fi anunțate în timp util de către organizatori.

ZIUA I

Reuniunea I, 09:00                                                 Reuniunea a II-a, 17:30

200m mixt fem. – serii eliminatorii                        200m mixt fem.-finale

200m mixt masc. – serii eliminatorii                      200m mixt masc. – finale

50m liber fem. – serii eliminatorii                          50m liber fem. – finale

50m liber masc. – serii eliminatorii                        50m liber masc. – finale

100m spate fem. – serii eliminatorii                       100m spate fem. – finale

100m spate masc. – serii eliminatorii                     100m spate masc. – finale

800m liber fem. – serii lente                                  800m liber fem. – seria rapidă

800m liber masc. – serii lente                                800m liber masc. – seria rapidă 4x100m liber combinat – serii cc.

 

ZIUA a II-a

Reuniunea a III-a, 09:00                                        Reuniunea a IV-a, 17:30

200m bras fem. – serii eliminatorii            200m bras fem -. finale

200m bras masc. – serii eliminatorii          200m bras masc -. finale

50m fluture fem. - serii eliminatorii             50m fluture fem. – finale

50m fluture masc. – serii eliminatorii         50m fluture masc. – finale

200m liber fem. – serii eliminatorii              200m liber fem. – finale

200m liber masc. – serii eliminatorii          200m liber masc. – finale

4x100m mixt combinat – serii cc.

 

ZIUA a III-a

 

Reuniunea a V-a, 09:00                             Reuniunea a VI-a, 17:30

 

200m fluture fem. – serii eliminatorii           200m fluture fem. finale

200m fluture masc.– serii eliminatorii          200m fluture masc. finale

50m bras fem. - serii eliminatorii                 50m bras fem. – finale

50m bras masc. – serii eliminatorii              50m bras masc. – finale

400m liber fem. – serii eliminatorii              400m liber fem. – finale

400m liber masc. – serii eliminatorii            400m liber masc. – finale

4X100m liber fem. – serii cc.                      4x100m liber masc. – serii cc.

 

ZIUA a IV-a

Reuniunea a VII-a, 09:00                                      Reuniunea a VIII-a, 17:30

50m spate fem. -serii eliminatorii                          50m spate fem. -finale

50m spate masc. serii eliminatorii                         50m spate masc. – finale

100m bras fem. – serii eliminatorii                       100m bras fem. – finale

100m bras masc. – serii eliminatorii                     100m bras masc. – finale

100m liber fem. – serii eliminatorii                      100m liber fem. – finale

100m liber masc. – serii eliminatorii                    100m liber masc. – finale

400m mixt fem. – serii lente                               400m mixt fem. – seria rapidă

400m mixt masc. – serii lente                             400m mixt masc. – seria rapidă

 

ZIUA a V-a

Reuniunea a IX-a, 09:00                                       Reuniunea a X-a, 17:30

200m spate fem.– serii eliminatorii                        200m spate fem. – finale

200m spate masc.- serii eliminatorii                       200m spate masc. – finale

100m fluture fem. – serii eliminatorii                      100m fluture fem. – finale

100m fluture masc. serii eliminatorii                       100m fluture masc. – finale

1500m liber fem. – serii lente                                1500m liber fem. – seria rapidă

1500m liber masc. – serii lente                              1500m liber masc. – seria rapidă 4x100m mixt fem. – serii cc.

4x100m mixt masc. – serii cc.

 

 

 

 

 

 

BAREMURI PARTICIPARE

 

 

 

BAZIN 50m

MASCULIN

PROBA

FEMININ

SEN.

TIN.

JUN. I

JUN. II

SEN.

TIN.

JUN. I

JUN. II

28.00

29.00

30.00

31.00

50m liber

31.00

32.00

33.00

34.00

59.00

1.01.00

1.03.00

1.05.00

100m liber

1.05.00

1.07.00

1.09.00

1.11.00

2.10.00

2.14.00

2.18.00

2.22.00

200m liber

2.22.00

2.26.00

2.30.00

2.34.00

4.28.00

4.36.00

4.44.00

4.52.00

400m liber

4.52.00

5.00.00

5.08.00

5.16.00

9.12.00

9.28.00

9.44.00

10.00.00

800m liber

10.00.00

10.16.00

10.32.00

10.48.00

17.30.00

18.00.00

18.30.00

19.00.00

1500m liber

19.00.00

19.30.00

20.00.00

20.30.00

34.00

35.00

36.00

37.00

50m bras

39.00

40.00

41.00

42.00

1.12.00

1.14.00

1.16.00

1.18.00

100m bras

1.25.00

1.27.00

1.29.00

1.31.00

2.38.00

2.42.00

2.46.00

2.50.00

200m bras

3.04.00

3.08.00

3.12.00

3.16.00

32.00

33.00

34.00

35.00

50m spate

35.00

36.00

37.00

38.00

1.06.00

1.08.00

1.10.00

1.12.00

100m spate

1.13.00

1.15.00

1.17.00

1.19.00

2.19.00

2.23.00

2.27.00

2.33.00

200m spate

2.35.00

2.39.00

2.43.00

2.47.00

30.00

31.00

32.00

33.00

50m fluture

33.50

34.50

35.50

36.50

1.04.00

1.06.00

1.08.00

1.10.00

100m fluture

1.11.00

1.13.00

1.15.00

1.17.00

2.18.00

2.22.00

2.26.00

2.30.00

200m fluture

2.33.00

2.37.00

2.41.00

2.45.00

2.20.00

2.24.00

2.28.00

2.32.00

200m mixt

2.36.00

2.40.00

2.44.00

2.48.00

4.52.00

5.00.00

5.08.00

5.16.00

400m mixt

5.20.00

5.28.00

5.36.00

5.44.00

 

CAMPIONATUL NAȚIONAL COPII 10 ANI

Bazin 50m

 

 

PARTICIPANȚI: Copii 10 ani, masculin și feminin, legitimați la secțiile înot afiliate FRNPM, care au îndeplinit baremul de participare la etapele regionale (zonale) de calificare.

Participanți ștafete: cluburile pot înscrie suplimentar maximum 2 sportivi pentru fiecare categorie de vârstă și sex care nu și-au îndeplinit baremul de participare pentru probele individuale. Acești sportivi au dreptul de a participa exclusiv în probele de ștafetă.

CONDIȚII TEHNICE:

 

Concursul se desfășoară după sistemul seriilor contracronometru. Timpi de creditare se pot acorda doar la probele care apar pentru prima data la vârsta respectivă. În cadrul competițiilor naționale de înot ale FRNPM la categoriile de vârstă Copii 10 ani și Copii 11 ani, nu este permisă folosirea costumelor tehnice de înot de către sportivi.

PUNCTAJ: se vor acorda puncte primilor 8 clasaţi în probele individuale după sistemul 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 puncte, iar pentru ştafete punctaj dublu.

TITLURI SI PREMII: locurile I în probele individuale şi ştafete vor primi titlul de CAMPION NATIONAL

– medalii si diplome, locurile II si III – medalii si diplome, iar locurile IV-VI diplome. Echipa clasată pe primul loc va primi cupă, diplomă și titlul de ECHIPA CAMPIOANĂ NAŢIONALĂ DE COPII 10 ani.

Echipele clasate pe locul II şi III vor primi câte o cupă și o diplomă.

 

PROBELE COMPETIȚIEI: 50m liber, 50m spate, 50m bras, 50m fluture, 4x50m liber, 4x50m mixt.

 

PROGRAMUL COMPETIȚIEI: Ora și modalitatea de desfășurare a ședinței tehnice precum și ora și locația pentru validarea legitimațiilor și a vizelor medicale, vor fi anunțate în timp util de către organizatori.

ZIUA I                                                 ZIUA a II-a

Reuniunea 1, 16:00                        Reuniunea a 2-a, 09:30

 1. 50m spate fem.                     7. 50m bras fem.
 2. 50m spate masc.                  8. 50m bras masc.
 3. 50m fluture fem.                   9. 50m liber fem.
 4. 50m fluture masc.                10. 50m liber masc.
 5. 4x50m liber fem.                   11. 4x50m mixt fem.
 6. 4x50m liber masc.                12. 4x50m mixt masc.

 

CAMPIONATUL NAȚIONAL COPII 11 ANI

 

Bazin 50m

 

 

PARTICIPANȚI: Copii 11 ani, masculin și feminin, legitimați la secțiile înot afiliate FRNPM, care au îndeplinit baremul de participare la etapele regionale (zonale) de calificare.

Participanți ștafete: cluburile pot înscrie suplimentar maximum 2 sportivi pentru fiecare categorie de vârstă și sex care nu și-au îndeplinit baremul de participare pentru probele individuale. Acești sportivi au dreptul de a participa exclusiv în probele de ștafetă.

CONDIȚII TEHNICE:

 

Concursul se desfășoară după sistemul seriilor contracronometru. Timpi de creditare se pot acorda doar la probele care apar pentru prima data la vârsta respectivă. În cadrul competițiilor naționale de înot ale FRNPM la categoriile de vârstă Copii 10 ani și Copii 11 ani, nu este permisă folosirea costumelor tehnice de înot de către sportivi.

PUNCTAJ: se vor acorda puncte primilor 8 clasaţi în probele individuale după sistemul 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 puncte, iar pentru ştafete punctaj dublu.

TITLURI SI PREMII: locurile I în probele individuale şi ştafete vor primi titlul de CAMPION NATIONAL

– medalii si diplome, locurile II si III – medalii si diplome, iar locurile IV-VI diplome. Echipa clasată pe primul loc va primi cupă, diplomă și titlul de ECHIPA CAMPIOANĂ NAŢIONALĂ DE COPII 11 ani.

Echipele clasate pe locul II şi III vor primi câte o cupă și o diplomă.

 

PROBELE COMPETIȚIEI :50m liber, 100m liber, 50m spate, 100m spate, 50m bras, 100m bras, 50m fluture, 200m mixt, 4X50m liber, 4X50m mixt;

PROGRAMUL COMPETIȚIEI:

 

Ora și modalitatea de desfășurare a ședinței tehnice precum și ora și locația pentru validarea legitimațiilor și a vizelor medicale, vor fi anunțate în timp util de către organizatori.

 

ZIUA I

ZIUA I

ZIUA a II-a

Reuniunea 1, 09:30

Reuniunea a 2-a, 17:00

Reuniunea a 3-a, 09:30

1.50m fluture fem.

7. 100m bras fem.

13. 50m bras fem.

2.50m fluture masc.

8. 100m bras masc.

14. 50m bras masc.

3.50m spate fem.

9. 100m liber fem.

15. 50m liber fem.

4.50m spate masc.

10. 100m liber masc.

16. 50m liber masc.

5.200m mixt fem.

11. 4x50m liber fem.

17. 100m spate fem.

6.200m mixt masc.

12. 4x50m liber masc.

18. 100m spate masc.

 

 

 1. 4x50m mixt fem.
 2. 4x50m mixt masc.

 

CUPA ROMÂNIEI SENIORI, TINERET, JUNIORI I și JUNIORI II

Bazin 50m

 

 

PARTICIPANȚI: sportivi legitimați la secțiile de înot afiliate FRNPM

 

CATEGORII DE VÂRSTĂ (masculin și feminin): SENIORI 19 ani și mai mari, TINERET 17-18 ani, JUNIORI I 15-16 ani, JUNIORI II 14 ani

CONDIŢII TEHNICE: concursul se desfăşoară după sistemul seriilor eliminatorii şi finale. Excepţie vor face probele 400m mixt, 800m şi 1500 m liber precum şi ştafetele, care se vor desfăşura ca serii contracronometru. Seriile rapide ale probelor 400m mixt, 800m si 1500m liber și toate seriile de ștafetă se vor desfășura in reuniunile finalelor. Programarea seriilor lente se va face ulterior finalizării înscrierilor.

La probele unde sunt înscrişi minimum 16 sportivi se vor organiza 2 finale.

 

 • Componență finale: finala „A” – open, finala „B” – tineret, juniori I și juniori II

 

La probele unde sunt înscriși minimum 20 de sportivi juniori, se vor organiza de 3 finale.

 

 • Componență finale: finala „A” – open, finala „B” – tineret, juniori I și juniori II, finala „C” – juniori I și juniori II

CLASAMENTE: 4 clasamente individuale, masculin/feminin, Open, Tineret (Tineret+ Juniori I și Juniori II), Juniori I (Juniori I și Juniori II),Juniori II și un clasament general pe echipe pe medalii. Clasamentul pentru categoria tineret va fi alcătuit în ordine din finala A, finala B și restul din serii. Clasamentul pentru categoria juniori va fi alcătuit în ordine din finala A, finala B, finala C și restul din serii.

Clasamentul pentru categoria juniori II va fi alcătuit în ordine din finala A, finala B, finala C și restul din serii.

BAREMURI DE PARTICIPARE : nerealizarea baremului de participare va fi sancționată cu plata unei penalizări de 50 lei/probă pentru juniori I-II și tineret și de 100 lei/probă pentru seniori. În cazul neachitării penalizării , clubul nu va avea drept de înscriere la următoarea competiție din calendarul FRNPM.

Sportivii care nu își vor realiza baremul de participare in serii si care se vor califica in finale, vor fi acceptați cu condiția achitării imediate a taxei de penalizare.

De asemenea, nerealizarea baremului în finală va duce la limitarea dreptului de participare în următoarele probe, până la achitarea taxei de nerealizare a baremului.

Acordarea de titluri si premii pentru ocuparea locurilor I-III, este condiționată de îndeplinirea baremului impus categoriei de vârstă a sportivului.

 

PREMII: sportivii clasați pe primele trei locuri în clasamentele Open, Tineret (Tineret+ Juniori I și Juniori II), Juniori I (Juniori I și Juniori II) și Juniori II, vor primi medalii și diplome.

Primelor trei performanţe individuale, conform tabelei internaţionale de punctaj WORLD AQUATICS (masculin şi feminin), la categoriile OPEN, TINERET (Tineret, Juniori I și Juniori II), JUNIORI I ( Juniori I și Juniori II) și JUNIORI II, li se vor acorda CUPE.

PROBELE COMPETIŢIEI:

 

50m, 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m Liber;

 

50m, 100m, 200m Spate; 50m, 100m, 200m Bras; 50m, 100m, 200m Fluture, 200m, 400m Mixt.

PROGRAMUL COMPETIȚIEI:

 

Ora și modalitatea de desfășurare a ședinței tehnice precum și ora și locația pentru validarea legitimațiilor și a vizelor medicale, vor fi anunțate în timp util de către organizatori.

 

 

ZIUA I

 

Reuniunea 1, 09:00                                                Reuniunea a 2-a, 17:00

50m liber fem. – serii eliminatorii                          50m liber fem. – finale

50m liber masc. – serii eliminatorii             50m liber masc. – finale

200m bras fem. – serii eliminatorii             200m bras fem. – finale

200m bras masc. – serii eliminatorii          200m bras masc. – finale

100m fluture fem. – serii eliminatorii          100m fluture fem. – finale

100m fluture masc. – serii eliminatorii       100m fluture masc. – finale

50m spate fem. – serii eliminatorii              50m spate fem. – finale

50m spate masc. – serii eliminatorii          50m spate masc. – finale

200m mixt fem. – serii eliminatorii              200m mixt fem.- finale

200m mixt masc. – serii eliminatorii           200m mixt masc. – finale

400m liber fem. – serii eliminatorii             400m liber fem. – finale

400m liber masc. – serii eliminatorii          400m liber masc. – finale

 

ZIUA a II-a

Reuniunea a 3-a, 09:00                                         Reuniunea a 4-a, 17:00

100m bras fem. – serii eliminatorii            100m bras fem.- finale

100m bras masc.-serii eliminatorii             100m bras masc. – finale

100m liber fem. – serii eliminatorii             100m liber fem– finale

100m liber masc. – serii eliminatorii          100m liber masc. – finale

200m spate fem. – serii eliminatorii           200m spate fem. – finale

200m spate masc. – serii eliminatorii        200m spate masc. – finale

200m fluture fem. – serii eliminatorii          200m fluture fem. – finale

200m fluture masc. – serii eliminatorii       200m fluture masc. – finale

1500m liber fem. – serii lente                                1500m liber fem. - seria rapidă

1500m liber masc. – serii lente                              1500m liber masc. – seria rapidă

 

 

ZIUA a III-a

Reuniunea a 5-a, 09:00                                         Reuniunea a 6-a, 17:00

400m mixt fem. – serii lente                                   400m mixt fem. – seria rapidă

400m mixt masc. – serii lente                                400m mixt masc. – seria rapidă

200m liber fem. – serii eliminatorii                         200m liber fem. – finale

200m liber masc. – serii eliminatorii                      200m liber masc.- finale

50m bras fem. – serii eliminatorii                          50m bras fem. – finale

50m bras masc. serii eliminatorii                          50m bras masc. – finale

100m spate fem. – serii eliminatorii                     100m spate fem. – finale

100m spate masc. – serii eliminatorii                   100m spate masc. – finale

50m fluture fem. – serii eliminatorii                     50m fluture fem. – finale

50m fluture masc. – serii eliminatorii                   50m fluture masc. – finale

800m liber fem. – serii lente                               800m liber fem. – seria rapidă

800m liber masc. – serii lente                             800m liber masc. – seria rapidă

 

BAREMURI PARTICIPARE

 

BAZIN 50m

MASCULIN

PROBA

FEMININ

SEN.

TIN.

JUN. I

JUN. II

SEN.

TIN.

JUN. I

JUN. II

28.00

29.00

30.00

31.00

50m liber

31.00

32.00

33.00

34.00

59.00

1.01.00

1.03.00

1.05.00

100m liber

1.05.00

1.07.00

1.09.00

1.11.00

2.10.00

2.14.00

2.18.00

2.22.00

200m liber

2.22.00

2.26.00

2.30.00

2.34.00

4.28.00

4.36.00

4.44.00

4.52.00

400m liber

4.52.00

5.00.00

5.08.00

5.16.00

9.12.00

9.28.00

9.44.00

10.00.00

800m liber

10.00.00

10.16.00

10.32.00

10.48.00

17.30.00

18.00.00

18.30.00

19.00.00

1500m liber

19.00.00

19.30.00

20.00.00

20.30.00

34.00

35.00

36.00

37.00

50m bras

39.00

40.00

41.00

42.00

1.12.00

1.14.00

1.16.00

1.18.00

100m bras

1.25.00

1.27.00

1.29.00

1.31.00

2.38.00

2.42.00

2.46.00

2.50.00

200m bras

3.04.00

3.08.00

3.12.00

3.16.00

32.00

33.00

34.00

35.00

50m spate

35.00

36.00

37.00

38.00

1.06.00

1.08.00

1.10.00

1.12.00

100m spate

1.13.00

1.15.00

1.17.00

1.19.00

2.19.00

2.23.00

2.27.00

2.33.00

200m spate

2.35.00

2.39.00

2.43.00

2.47.00

30.00

31.00

32.00

33.00

50m fluture

33.50

34.50

35.50

36.50

1.04.00

1.06.00

1.08.00

1.10.00

100m fluture

1.11.00

1.13.00

1.15.00

1.17.00

2.18.00

2.22.00

2.26.00

2.30.00

200m fluture

2.33.00

2.37.00

2.41.00

2.45.00

2.20.00

2.24.00

2.28.00

2.32.00

200m mixt

2.36.00

2.40.00

2.44.00

2.48.00

4.52.00

5.00.00

5.08.00

5.16.00

400m mixt

5.20.00

5.28.00

5.36.00

5.44.00

 

CAMPIONAT NAȚIONAL CADEȚI 12-13 ani

Bazin 50m

 

PARTICIPANȚI: Cadeți 12 și 13 ani, masculin și feminin, legitimați la secțiile înot afiliate FRNPM, care au îndeplinit baremul de participare la etapele regionale (zonale) de calificare.

Participanți ștafete: cluburile pot înscrie suplimentar maximum 2 sportivi pentru fiecare categorie de vârstă și sex care nu și-au îndeplinit baremul de participare pentru probele individuale. Acești sportivi au dreptul de a participa exclusiv în probele de ștafetă.

CONDIȚII TEHNICE:Concursul se desfășoară după sistemul seriilor contracronometru.

 

Timpi de creditare se pot acorda doar la probele care apar pentru prima data la vârsta respectivă.

 

BAREMURIPARTICIPARE

 

La probele 400m liber (12 ani) și 800m liber (13 ani) este obligatorie realizarea baremului de participare. Nerealizarea baremului de participare va fi sanctionata cu plata unei penalizari de 50 lei. In cazul neachitarii penalizarii, clubul nu va avea drept de inscriere la urmatoarea competitie din calendarul FRNPM.

400m Liber masc. 12 ani – 5.45.00; 400m Liber fem. 12 ani – 5.55.00 800m Liber masc. 13 ani – 10.16.00; 800m Liber fem. 13 ani – 11.04.00

PUNCTAJ: se vor acorda puncte primilor 8 clasaţi în probele individuale după sistemul 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 puncte, iar pentru ştafete punctaj dublu.

TITLURISIPREMII: locurile I în probele individuale şi ştafete vor primi titlul de CAMPION NATIONAL – medalii si diplome, locurile II si III – medalii si diplome. Echipa clasată pe primul loc va primi cupă, diplomă și titlul de ECHIPA CAMPIOANĂ NAŢIONALĂ DE CADEȚI. Echipele clasate pe locul II şi III vor primi câte o cupă și o diplomă.

 

 

PROBELE COMPETIȚIEI:

 

Cadeți 12 ani: 50m liber, 100m liber, 400m liber, 100m spate, 200m spate, 100m bras, 200m bras, 50m fluture, 100m fluture, 200m mixt, 4x100m liber, 4x100m mixt.

Cadeți 13 ani: 50m liber, 100m liber, 200m liber, 400m liber, 800m liber, 100m spate, 200m spate, 100m bras, 200m bras, 100m fluture, 200m fluture, 200m mixt, 400m mixt,

4x100m liber, 4x100m mixt.

 

PROGRAMUL COMPETIȚIEI:  Ora și modalitatea de desfășurare a ședinței tehnice precum și ora și locația pentru validarea legitimațiilor și a vizelor medicale, vor fi anunțate în timp util de către organizatori.

 

ZIUA I

 

Reuniunea 1, 09:30

Reuniunea a 2-a, 17:00

200m Liber masc.13 ani

100m Liber masc. 13 ani

200m Liber fem. 13 ani

100m Liber fem. 13 ani

100m Liber masc. 12 ani

100m Fluture masc. 12 ani

100m Liber fem. 12 ani

100m Fluture fem. 12 ani

100m Spate masc. 13 ani

200m Bras masc. 13 ani

100m Spate fem. 13 ani

200m Bras fem. 13 ani

200m Spate masc. 12 ani

200m Bras masc. 12 ani

200m Spate fem. 12 ani

200m Bras fem. 12 ani

400m Mixt masc. 13 ani

200m Fluture masc. 13 ani

400m Mixt fem. 13 ani

200m Fluture fem. 13 ani

 

4x100m Liber masc. 12 ani

 

4x100m Liber fem. 12 ani

 

 

ZIUA a II-a

 

Reuniunea a 3-a, 09:30

Reuniunea a 4-a, 17:00

50m Liber masc. 13 ani

200m Mixt masc. 13 ani

50m Liber fem. 13 ani

200m Mixt fem. 12 ani

100m Spate masc. 12 ani

50m Fluture masc. 12 ani

100m Spate fem. 12 ani

50m Fluture fem. 12 ani

200m Spate masc. 13 ani

100m Bras masc. 13 ani

200m Spate fem. 13 ani

100m Bras fem. 13 ani

400m Liber masc. 12 ani

200m Mixt masc. 12 ani

400m Liber fem. 12 ani

200m Mixt fem. 12 ani

4x100m Liber masc. 13 ani

800m Liber masc. 13 ani

4x100m Liber fem. 13 ani

800m Liber fem. 13 ani

 

 

 

ZIUA a III-a

 

Reuniunea a 5-a, 09:30

50m Liber masc. 12 ani

50m Liber fem. 12 ani

100m Fluture masc. 13 ani

100m Fluture fem. 13 ani

100m Bras masc. 12 ani

100m Bras fem. 12 ani

400m Liber masc. 13 ani

400m Liber fem. 13 ani

4x100m Mixt masc. 12 ani

4x100m Mixt fem. 12 ani

4x100m Mixt masc. 13 ani

4x100m Mixt fem. 13 ani

 

CAMPIONAT NAȚIONAL SENIORI, TINERET, JUNIORI I și JUNIORI II

Bazin 25m PARTICIPANŢI: Sportivi legitimaţi la secţiile de înot afiliate FRNPM

CATEGORII DE VÂRSTĂ (masculin și feminin): SENIORI 19 ani și mai mari, TINERET 17-18 ani, JUNIORI I 15-16 ani, JUNIORI II 14 ani

CONDIŢII TEHNICE: concursul se desfăşoară după sistemul seriilor eliminatorii şi finale. Excepţie vor face probele 400m mixt, 800m şi 1500 m liber precum şi ştafetele, care se vor desfăşura ca serii contracronometru. Seriile rapide ale probelor 400m mixt, 800m si 1500m liber și toate seriile de ștafetă se vor desfășura in reuniunile finalelor. Programarea seriilor lente se va face ulterior finalizării înscrierilor.

La probele unde sunt înscrişi minimum 16 sportivi se vor organiza 2 finale.

 

 • Componență finale: finala „A” – open, finala „B” – tineret, juniori I și juniori II

 

La probele unde sunt înscriși minimum 20 de sportivi juniori, se vor organiza de 3 finale.

 

 • Componență finale: finala „A” – open, finala „B” – tineret, juniori I și juniori II, finala „C” – juniori I și juniori II

CLASAMENTE:4 clasamente individuale, masculin/feminin, Open, Tineret (Tineret+ Juniori I și Juniori II), Juniori I (Juniori I și Juniori II), Juniori II și un clasament general pe echipe pe medalii. Clasamentul pentru categoria tineret va fi alcătuit în ordine din finala A, finala B și restul din serii. Clasamentul pentru categoria juniori va fi alcătuit în ordine din finala A, finala B, finala C și restul din serii.

Clasamentul pentru categoria juniori II va fi alcătuit în ordine din finala A, finala B, finala C și restul din serii.

 

 

BAREMURI DE PARTICIPARE: nerealizarea baremului de participare va fi sancționată cu plata unei penalizări de 50 lei/probă pentru juniori I-II și tineret și de 100 lei/probă pentru seniori. În cazul neachitării penalizării , clubul nu va avea drept de înscriere la următoarea competiție din calendarul FRNPM.

Sportivii care nu își vor realiza baremul de participare in serii si care se vor califica in finale, vor fi acceptați cu condiția achitării imediate a taxei de penalizare.

De asemenea, nerealizarea baremului în finală va duce la limitarea dreptului de participare în următoarele probe, până la achitarea taxei de nerealizare a baremului.

 

Acordarea de titluri si premii pentru ocuparea locurilor I-III, este condiționată de îndeplinirea baremului impus categoriei de vârstă a sportivului.

TITLURI ŞI PREMII: câştigătorii individuali și componenții echipelor de ştafetă clasate pe primul loc în clasamentul OPEN, vor primi titlul de CAMPION NAŢIONAL DE SENIORI, medalie şi diplomă. În clasamentul de TINERET (Tineret, Juniori I și Juniori II) titlul de CAMPION NAŢIONAL DE TINERET, medalie şi diploma. În clasamentul categoriei JUNIORI I (Juniori I și Juniori II), se va acorda titlul de CAMPION NAŢIONAL DE JUNIORI I medalie şi diploma, iar în clasamentul categoriei JUNIORI II se va acorda titlul de CAMPION NAŢIONAL DE JUNIORI II, medalie şi diplomă. Locurile II şi III vor primi medalii şi diplome.

Primelor trei performanţe individuale, conform tabelei internaţionale de punctaj WORLD AQUATICS (masculin şi feminin), la categoriile OPEN, TINERET (Tineret, Juniori I și Juniori II), JUNIORI I ( Juniori I și Juniori II) și JUNIORI II, li se vor acorda CUPE.

PROBELE COMPETIŢIEI:

 

Liber: 50m, 100m, 200m, 400m, 800m (fem.), 1500m (masc.);

 

Spate: 50m, 100m, 200m; Bras: 50m, 100m, 200m; Fluture: 50m, 100m, 200m; Mixt: 100m, 200m, 400m

Ștafete: 4x50m Liber, 4x50m Mixt

 

Ștafete combinate: 4x50m Liber, 4x50m Mixt.

 

PROGRAMUL COMPETIȚIEI:Ora și modalitatea de desfășurare a ședinței tehnice precum și ora și locația pentru validarea legitimațiilor și a vizelor medicale, vor fi anunțate în timp util de către organizatori.

ZIUA I-a

 

 

REUNIUNEA A I-A ORA 09.00                              REUNIUNEA A II-A ORA 17.30

 1. 50m Bras feminin                                        Finalele probelor 1 - 8
 2. 50m Fluture masculin                                 9.         4X50m Liber feminin
 3. 100m Spate feminin                                    10. 4X50m Liber masculin
 4. 200m Spate masculin
 5. 400m Liber feminin
 6. 100m Liber masculin
 7. 200m Mixt feminin
 8. 200m Bras masculin

 

 

ZIUA a II-a

 

REUNIUNEAA III-A ORA 09.00                            REUNIUNEA A IV-A ORA 17.30

 

 1. 50m Bras masculin                                     Finalele probelor 11 - 16
 2. 50m Fluture feminin                                    400m Mixt masculin seria rapida
 3. 100m Spate masculin                                 800m Liber feminin seria rapida
 4. 200m Spate feminin                                    19. 4X50m liber combinat
 5. 200m Liber masculin
 6. 100m Bras feminin
 7. 400m Mixt masculin serii lente
 8. 800m Liber feminin serii lente

ZIUA a III-a

 

REUNIUNEAAV-A ORA 09.00                            REUNIUNEA A VI-A ORA 17.30

 

 1. 50m Liber feminin                                        Finalele probelor 20 - 28
 2. 50m Spate masculin                                   1500m Liber masculin s.rapidă
 3. 200m Bras feminin                                      30. 4X50m mixt combinat
 4. 100m Bras masculin
 5. 100m Fluture feminin
 6. 200m Fluture masculin
 7. 200m Liber feminin
 8. 100m Mixt masculin
 9. 100m Mixt feminin
 10. 1500m Liber masculin serii lente

 

ZIUA a IV-a

 

REUNIUNEA A VII-A ORA 09.00                          REUNIUNEA A VIII-A ORA 17.30

 1. 50m Liber masculin                                     Finalele probelor 31 - 37
 2. 50m Spate feminin                                      400m Mixt feminin seria rapida
 3. 100m Fluture masculin                               39. 4X50m Mixt masculin
 4. 200m Fluture feminin                                  40. 4X50m Mixt feminin
 5. 200m Mixt masculin
 6. 100m Liber feminin
 7. 400m Liber masculin
 8. 400m Mixt feminin serii lente

 

 

BAREMURI PARTICIPARE

 

 

 

BAZIN 25m

MASCULIN

PROBA

FEMININ

SEN.

TIN.

JUN. I

JUN. II

SEN.

TIN.

JUN. I

JUN. II

27.50

28.50

29.50

30.50

50m liber

30.50

31.50

32.50

33.50

58.00

1.00.00

1.02.00

1.04.00

100m liber

1.04.00

1.06.00

1.08.00

1.10.00

2.06.00

2.10.00

2.14.00

2.18.00

200m liber

2.18.00

2.22.00

2.26.00

2.30.00

4.20.00

4.28.00

4.36.00

4.44.00

400m liber

4.44.00

4.52.00

5.00.00

5.08.00

 

 

 

 

800m liber

9.44.00

10.00.00

10.16.00

10.32.00

17.00.00

17.30.00

18.00.00

18.30.00

1500m liber

 

 

 

 

33.50

34.50

35.50

36.50

50m bras

38.50

39.50

40.50

41.50

1.11.00

1.13.00

1.15.00

1.17.00

100m bras

1.24.00

1.26.00

1.28.00

1.30.00

2.36.00

2.40.00

2.44.00

2.48.00

200m bras

3.02.00

3.06.00

3.10.00

3.14.00

31.50

32.50

33.50

34.50

50m spate

34.50

35.50

36.50

37.50

1.05.00

1.07.00

1.09.00

1.11.00

100m spate

1.12.00

1.14.00

1.16.00

1.18.00

2.17.00

2.19.00

2.23.00

2.27.00

200m spate

2.33.00

2.37.00

2.41.00

2.45.00

29.50

30.50

31.50

32.50

50m fluture

33.00

34.00

35.00

36.00

1.03.00

1.05.00

1.07.00

1.09.00

100m

fluture

1.10.00

1.12.00

1.14.00

1.16.00

2.16.00

2.20.00

2.24.00

2.28.00

200m

fluture

2.31.00

2.35.00

2.39.00

2.43.00

1.04.00

1.06.00

1.08.00

1.10.00

100m mixt

1.13.00

1.15.00

1.17.00

1.19.00

2.18.00

2.22.00

2.26.00

2.30.00

200m mixt

2.34.00

2.36.00

2.40.00

2.44.00

4.48.00

4.56.00

5.04.00

5.12.00

400m mixt

5.16.00

5.24.00

5.32.00

5.40.00

 

CAMPIONAT NAȚIONAL POLIATLON COPII 10 ani

Bazin 50m

 

 

PARTICIPANŢI: COPII fete și băieți 10 ani legitimați la secțiile de înot afiliate FRNPM.

 

CONDIŢII TEHNICE:

Competiția se desfășoară după sistemul seriilor contracronometru.

Spotivii înscriși vor participa obligatoriu la toate probele individuale aferente categoriilor de vârstă și sex.

Nu este permisă folosirea costumelor tehnice de înot la categoriile de vârstă Copii 10 ani și Copii 11 ani.

Secţiile (cluburile) de înot pot înscrie în concurs un număr nelimitat de sportivi per categorie de vârstă și sex.

Toți sportivii înscriși de către cluburi per categorie de vârstă și sex vor face parte obligatoriu din echipa clubului la categoria de vârstă și sex respectivă.

Echipele per categorie de vârstă și sex vor fi formate din minimum un (1) sportiv. Cluburile pot înscrie o singură ștafetă per categorie de vârstă și sex.

În situația în care un club a înscris minimum patru (4) sportivi per categorie de vârstă și sex, aceștia vor concura obligatoriu și în probele de ștafetă.

Nu sunt admişi în concurs sportivi de 9 ani sau mai mici.

Un înotător înscris şi neprezentat la concurs din diferite motive, poate fi înlocuit la şedinţa tehnică/validarea legitimațiilor cu alt sportiv de aceeaşi vârstă, care să participe la toate probele categoriei de varsta respective.

 

PUNCTAJ PROBE INDIVIDUALE:

Punctajul se stabileşte astfel: ultimul sportiv clasat primeşte 1 punct, penultimul 2 puncte, antepenultimul 3 puncte, crescând în continuare cu câte 1 punct pentru fiecare sportiv clasat mai bine. Sportivii neprezentați sau descalificați vor primi zero (0) puncte.

 

PUNCTAJ PROBE ȘTAFETĂ

Ștafetele vor puncta după cum urmează:

Ștafeta clasată pe ultimul loc va primi 20 puncte, penultima clasată 40 puncte, antepenultima clasată 60 puncte, crescând în continuare cu câte 20 puncte pentru fiecare echipă de ștafetă clasată mai bine. Echipele de ștafetă neprezentate sau descalificate vor primi zero (0) puncte.

Stabilirea punctajului se va face după şedinţa tehnică. După operarea înlocuirilor şi retragerilor, punctajul va fi comunicat înaintea primei reuniuni de concurs. Retragerile ulterioare, datorită accidentărilor sau îmbolnăvirilor din timpul concursului nu vor mai afecta sistemul de punctaj stabilit.

 

CLASAMENTE:

Individual cumulat,masculin și feminin, prin adiţionarea punctelor din toate probele individuale la care sportivul a concurat.

Pe echipe, masculin și feminin, prin cumularea punctelor obtinute de către sportivii fiecărei echipe în probele individuale și de ștafetă.

Clasamentul  general pe cluburi se va alcătui prin cumularea punctajului obținut de echipele înscrise ale unui club la masculin și la feminin.

 

TITLURI ŞI PREMII: Sportivii clasaţi pe primul loc în clasamentul individual cumulat vor fi declaraţi

CAMPIONI NAȚIONALI la POLIATLON la categoria de vârstă Copii 10 ani, iar primii 3 clasaţi vor primi medalii si diplome, iar locurile 4-10 vor primi diplome. Nu se vor face premieri pentru probele individuale si de stafetă . În cazul în care 2 sau mai multi sportivi se află la egalitate de puncte,

 

câştigător va fi sportivul care a ocupat mai multe locuri I, iar dacă egalitatea persistă se iau în considerare locurile II, III, etc.

 

Echipa clasată pe primul loc în clasamentul pe echipe masculin 10 ani, respectiv feminin 10 ani, va fi declarată CAMPIOANĂ NAȚIONALĂ PE ECHIPE LA POLIATLON masculin 10 ani, respectiv feminin 10 ani și va fi premiată cu o cupă și o diplomă. Echipele clasate pe locurile 2 și 3 vor primi cupe și diplome. În cazul în care 2 sau mai multe echipe se află la egalitate de puncte, câştigătoare va fi echipa care a ocupat mai multe locuri I, iar dacă egalitatea persistă se iau în considerare locurile II, III, etc.

 

Sectia (clubul) clasat pe primul loc al clasamentului general pe cluburi va primi titlul de CLUB CAMPION NAȚIONAL LA POLIATLON COPII 10 ani pe anul respectiv şi va fi premiat cu cupă şi diplomă. Cluburile clasate pe locurile 2 şi 3 vor primi diplome si cupe.

În cazul în care 2 sau mai multe cluburi se află la egalitate de puncte, câştigător va fi clubul care a ocupat mai multe locuri I, iar dacă egalitatea persistă se iau în considerare locurile II, III, etc.

 

PROBELE COMPETIŢIEI:

 

50m, 200m liber, 50m bras, 50m spate, 50m fluture,4X50m liber; 4X50m mixt.

 

PROGRAMUL CONCURSULUI: Ora și modalitatea de desfășurare a ședinței tehnice precum și ora și locația pentru validarea legitimațiilor și a vizelor medicale, vor fi anunțate în timp util de către organizatori.

 

 

 

Reuniunea I, 9:30

Reuniunea a II-a, 17:00

Reuniunea a III-a, 09:30

50m Bras masc.

200m Liber masc.

50m Fluture masc.

50m Bras fem.

200m Liber fem.

50m Fluture fem.

50m Liber masc.

4x50m Mixt masc.

50m Spate masc.

50m Liber fem.

4x50m Mixt fem.

50m Spate fem.

 

 

4x50m Liber masc.

 

 

4x50m Liber fem.

 

CAMPIONAT NAȚIONAL POLIATLON COPII 11 ani

Bazin 50m

 

 

PARTICIPANŢI: COPII fete și băieți 11 ani legitimați la secțiile de înot afiliate FRNPM.

CONDIŢII TEHNICE:

Competiția se desfășoară după sistemul seriilor contracronometru.

Spotivii înscriși vor participa obligatoriu la toate probele individuale aferente categoriilor de vârstă și sex.

Nu este permisă folosirea costumelor tehnice de înot la categoriile de vârstă Copii 10 ani și Copii 11 ani.

Secţiile (cluburile) de înot pot înscrie în concurs un număr nelimitat de sportivi per categorie de vârstă și sex.

Toți sportivii înscriși de către cluburi per categorie de vârstă și sex vor face parte obligatoriu din echipa clubului la categoria de vârstă și sex respectivă.

Echipele per categorie de vârstă și sex vor fi formate din minimum un (1) sportiv. Cluburile pot înscrie o singură ștafetă per categorie de vârstă și sex.

În situația în care un club a înscris minimum patru (4) sportivi per categorie de vârstă și sex, aceștia vor concura obligatoriu și în probele de ștafetă.

Un înotător înscris şi neprezentat la concurs din diferite motive, poate fi înlocuit la şedinţa tehnică/validarea legitimațiilor cu alt sportiv de aceeaşi vârstă, care să participe la toate probele categoriei de varsta respective.

 

PUNCTAJ PROBE INDIVIDUALE:

Punctajul se stabileşte astfel: ultimul sportiv clasat primeşte 1 punct, penultimul 2 puncte, antepenultimul 3 puncte, crescând în continuare cu câte 1 punct pentru fiecare sportiv clasat mai bine.

Sportivii neprezentați sau descalificați vor primi zero (0) puncte.

 

 

PUNCTAJ PROBE ȘTAFETĂ

Ștafetele vor puncta după cum urmează:

 

Ștafeta clasată pe ultimul loc va primi 20 puncte, penultima clasată 40 puncte, antepenultima clasată 60 puncte, crescând în continuare cu câte 20 puncte pentru fiecare echipă de ștafetă clasată mai bine.

Echipele de ștafetă neprezentate sau descalificate vor primi zero (0) puncte.

Stabilirea punctajului se va face după şedinţa tehnică. După operarea înlocuirilor şi retragerilor, punctajul va fi comunicat înaintea primei reuniuni de concurs. Retragerile ulterioare, datorită accidentărilor sau îmbolnăvirilor din timpul concursului nu vor mai afecta sistemul de punctaj stabilit.

 

CLASAMENTE:

Individual cumulat,masculin și feminin, prin adiţionarea punctelor din toate probele individuale la care sportivul a concurat.

Pe echipe, masculin și feminin, prin cumularea punctelor obtinute de către sportivii fiecărei echipe în probele individuale și de ștafetă.

Clasamentul  general pe cluburi se va alcătui prin cumularea punctajului obținut de echipele înscrise ale unui club la masculin și la feminin.

 

TITLURI ŞI PREMII: Sportivii clasaţi pe primul loc în clasamentul individual cumulat vor fi declaraţi CAMPIONI NAȚIONALI LA POLIATLON la categoria de vârstă Copii 11 ani, iar primii 3 clasaţi vor primi medalii si diplome, iar locurile 4-10 vor primi diplome. Nu se vor face premieri pentru probele individuale si de stafetă . În cazul în care 2 sau mai multi sportivi se află la egalitate de puncte, câştigător va fi sportivul care a ocupat mai multe locuri I, iar dacă egalitatea persistă se iau în considerare locurile II, III, etc.

 

Echipa clasată pe primul loc în clasamentul pe echipe masculin 11 ani, respectiv feminin 11 ani, va fi declarată CAMPIOANĂ NAȚIONALĂ PE ECHIPE LA POLIATLON masculin 11 ani, respectiv feminin 11 ani și va fi premiată cu o cupă și o diplomă. Echipele clasate pe locurile 2 și 3 vor primi cupe și diplome. În cazul în care 2 sau mai multe echipe se află la egalitate de puncte, câştigătoare va fi echipa care a ocupat mai multe locuri I, iar dacă egalitatea persistă se iau în considerare locurile II, III, etc.

 

Sectia (clubul) clasat pe primul loc al clasamentului general pe cluburi va primi titlul de CLUB CAMPION NAȚIONAL LA POLIATLON COPII 11 ani pe anul respectiv şi va fi premiat cu cupă şi diplomă. Cluburile clasate pe locurile 2 şi 3 vor primi diplome si cupe.

În cazul în care 2 sau mai multe cluburi se află la egalitate de puncte, câştigător va fi clubul care a ocupat mai multe locuri I, iar dacă egalitatea persistă se iau în considerare locurile II, III, etc.

 

PROBELE COMPETIŢIEI:

50m, 200m liber, 50m bras, 50m spate, 50m fluture,200m mixt,4X50m liber; 4X50m mixt.

 

 

PROGRAMUL CONCURSULUI: Ora și modalitatea de desfășurare a ședinței tehnice precum și ora și locația pentru validarea legitimațiilor și a vizelor medicale, vor fi anunțate în timp util de către organizatori.

 

 

Ziua 1

Ziua a 2-a

Ziua a 3-a

Reuniunea I, 17:00

Reuniunea a II-a, 09:30

Reuniunea a III-a, 17:00

Reuniunea a IV-a, 09:30

50m Bras masc.

200m Liber masc.

50m Spate masc.

200m Mixt masc.

50m Bras fem.

200m Liber fem.

50m Spate fem.

200m Mixt fem.

50m Liber masc.

4x50m Mixt masc.

50m Fluture masc.

4x50m Liber masc.

50m Liber fem.

4x50m Mixt fem.

50m Fluture fem.

4x50m Liber fem.

 

CAMPIONAT NAȚIONAL CADEȚI 12-13 ani

Bazin 25m

 

PARTICIPANȚI: Sportivi cadeți 12 și 13 ani, masculin și feminin, legitimați la secțiile de înot afiliate FRNPM . Timpi de creditare se pot acorda doar la probele care apar pentru prima data la categoria de vârstă respectivă.

CONDIȚII TEHNICE: probele se defășoară după sistemul seriilor contracronometru.

 

PUNCTAJ: se vor acorda puncte primilor 8 clasaţi în probele individuale după sistemul 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 puncte, iar pentru ştafete punctaj dublu.

TITLURI SI PREMII: locurile I în probele individuale şi ştafete vor primi titlul de CAMPION NATIONAL ( bazin 25m ) – medalii si diplome, locurile II si III – medalii si diplome. Echipa clasată pe primul loc va primi cupă, diplomă și titlul de ECHIPA CAMPIOANĂ NAŢIONALĂ DE CADEȚI Bazin 25m. Echipele clasate pe locul II şi III vor primi câte o cupă și o diplomă.

PROBELE COMPETIȚIEI :

 

CADEȚI 12 ani:

 

50m, 100m 200m, 400m Liber ; 100m, 200m Spate ; 100m, 200m Bras ; 50m, 100m Fluture; 100m, 200m Mixt; 4x50m Liber ; 4x50m Mixt .

CADEȚI 13 ani:

 

50m, 100m, 200m, 400m, 800m Liber ; 100m, 200m Spate ; 100m, 200m Bras ; 100m, 200m Fluture; 100m, 200m Mixt ; 4x50m Liber ; 4x50m Mixt .

PROGRAMUL COMPETIȚIEI: Ora și modalitatea de desfășurare a ședinței tehnice precum și ora și locația pentru validarea legitimațiilor și a vizelor medicale, vor fi anunțate în timp util de către organizatori.

 

ZIUA I

 

Reuniunea 1, 09:30

Reuniunea a 2-a, 17:00

100m Fluture masc. 12 ani

50m Fluture masc. 12 ani

100m Fluture fem. 12 ani

50m Fluture fem. 12 ani

100m Fluture masc. 13 ani

100m Bras masc. 13 ani

100m Fluture fem. 13 ani

100m Bras fem. 13 ani

200m Spate masc. 12 ani

100m Bras masc. 12 ani

200m Spate fem. 12 ani

100m Bras fem. 12 ani

200m Spate masc. 13 ani

200m Liber masc. 13 ani

200m Spate fem. 13 ani

200m Liber fem. 13 ani

4x50m Liber masc. 12 ani

200m Liber masc. 12 ani

4x50m Liber fem. 12 ani

200m Liber fem. 12 ani

400m Liber masc. 13 ani

4x50m Liber masc. 13 ani

400m Liber fem. 13 ani

4x50m Liber fem. 13 ani

 

 

 

 

 

ZIUA a II-a

 

Reuniunea a 3-a, 09:30

Reuniunea a 4-a, 17:00

50m Liber masc. 12 ani

50m Liber masc. 13 ani

50m Liber fem. 12 ani

50m Liber fem. 13 ani

100m Mixt masc. 13 ani

100m Spate masc. 12 ani

100m Mixt fem. 13 ani

100m Spate fem. 12 ani

100m Mixt masc. 12 ani

100m Spate masc. 13 ani

100m Mixt fem. 12 ani

100m Spate fem. 13 ani

200m Fluture masc. 13 ani

400m Liber masc. 12 ani

200m Fluture fem. 13 ani

400m Liber fem. 12 ani

200m Bras masc. 12 ani

200m Bras masc. 13 ani

200m Bras fem. 12 ani

200m Bras fem. 13 ani

800m Liber masc. 13 ani

 

800m Liber fem. 13 ani

 

 

ZIUA a III-a

 

Reuniunea a 5-a, 09:30

100m Liber masc. 12 ani

100m Liber fem. 12 ani

100m Liber masc. 13 ani

100m Liber fem. 13 ani

200m Mixt masc. 12 ani

200m Mixt fem. 12 ani

200m Mixt masc. 13 ani

200m Mixt fem. 13 ani

4x50m Mixt masc. 12 ani

4x50m Mixt fem. 12 ani

4x50m Mixt masc. 13 ani

4x50m Mixt fem. 13 ani

 

 

BAREMURIPARTICIPARE

 

BAZIN 25m

MASCULIN

PROBA

FEMININ

12 ani

13 ani

12 ani

13 ani

33.00

32.00

50m liber

35.00

34.00

01.14.00

01.12.00

100m liber

01.15.00

01.13.00

02.37.00

02.32.00

200m liber

02.37.00

02.32.00

05.30.00

05.10.00

400m liber

05.35.00

05.15.00

-

10.30.00

800m liber

-

10.48.00

01.33.00

01.30.00

100m bras

01.35.00

01.32.00

03.12.00

03.08.00

200m bras

03.22.00

03.18.00

01.25.00

01.21.00

100m spate

01.25.00

01.21.00

02.53.00

02.49.00

200m spate

02.53.00

02.49.00

00.37.00

-

50m fluture

00.37.00

-

01.24.00

01.20.00

100m

fluture

01.24.00

01.20.00

-

02.50.00

200m

fluture

-

03.00.00

01.24.00

01.20.00

100m mixt

01.24.00

01.20.00

03.00.00

02.55.00

200m mixt

03.00.00

02.55.00

 

 

 

 

 

1.    GENERAL


PARTEAaIV-a

 

REGULI ÎNOT MASTERS WORLD AQUATICS – FRNPM

 

Programele Masters vor promova pregătirea fizică, prietenia, înțelegerea și competiția prin Înot, Sărituri, Înot Artistic, Polo pe Apă și Înot în Ape deschise printer competitorii cu vârstă de minimum 25 de ani (exceptând VIII 6.1.3).

Regulile tehnice menționate în partea a II-a vor fi respectate cu excepțiile menționate în regulile masters din acest document.

2.    REGULI GENERALE MASTERS

2.1  Federațiile membre World Aquatics vor înregistra competitorii Masters într-o categorie special pentru fiecare dintre cele cinci discipline recunoscute. Un competitor care se înregistrează ca Masters în oricare dintre discipline,își va păstra dreptul neobstrucționat să concureze în alte competiții.

2.2  Cu excepția situațiilor specifice prevăzute în Regulile și regulamentele World Aquatics, toate celelalte Reguli și regulamente World Aquatics se vor aplica competițiilor Masters.

2.3  Înscrierile individuale vor fi acceptate doar din partea persoanelor care reprezintă cluburi. Niciun înotător sau echipă nu pot fi desemnați să reprezinte o țară sau o Federație.

2.4  Vârsta va fi determinată de vârsta competitorului la 31 decembrie în anul competiției.

2.5  Competitorii Masters trebuie să fie conștienți de necesitatea unei bune pregătiri fizice și să fie apți din punct de vedere medical înaintea înscrierii în competițiile Masters. Aceștia își vor asuma întreaga răspundere asupra riscurilor incluse în participarea lor la aceste competiții. Condiționat de înscrierea lor în competiții, aceștia vor absolvi World Aquatics, European

Aquatics, FRNPM și Comitetele de Organizare de orice fel de răspundere în cazul accidentărilor care pot cauza moarte, vătămare sau orice pierdere a proprietății. Formularele de înscriere vor conține un avertisment asupra riscurilor și o declarație pentru absolvirea și eliberarea răspunderii. Acestea trebuie semnate de fiecare competitor Masters.

 

2.6  REGULI GENERALE MASTERS FRNPM

 

2.6.1  Forma de organizare este privita ca o extindere a ramurii „inot” a federatiei prin adaugarea grupelor de varsta specifice „masters-ului”. In acest mod cluburile afiliate pot legitima sportivi ce participa la masters fara modificari de statut, iar cluburile noi afiliate pot avea sportivi legitimati exclusiv masters sau pot avea sportivi pentru toate categoriile.

Aceasta activitate este in totalitate pe baza de voluntariat, iar organizarea competiilor cu exceptia campionatului national, participarea la competitii internationale si organizarea interna nu implica costuri din partea federatiei. Toate costurile legate de organizarea de evenimente sau competitii, participarea la competitii nationale si internationale vor fi suportate de catre participanti, cluburi sau sponsori.

2.6.2     MOD DE ORGANIZARE

 1. Conducerea activitatii „masters” se va face de catre Comisia Masters formata din 5 membri. Componenta si conducerea comisiei se stabileste dupa urmatorul algoritm: 4 membri alesi de catre cluburile participante la ultima editie a CN masters si un membru desemnat de catre Biroul Federal. Numirile sunt valabile pe o perioada de 4 ani si se fac dupa constituirea prin alegeri a Biroului Federal.

Procedura de alegeri:

-       Organizarea alegerilor este asigurata de catre comisia in functie care stabileste data alegerilor, nu mai tarziu de 45 de zile de la data alegerilor generale ale Federatiei.

-       Propunerile pentru functiile de membru in Comisia masters trebuiesc trimise pe adresa de e-mail a federatiei cu cel putin 10 zile inaintea datei alegerilor. Ele vor fi comunicate cluburilor participante la procesul de vot.

-       Fiecare club are dreptul la un singur buletin de vot.

-       Votul va fi electronic sau prin corespondenta. Procedura de vot va fi facuta publica in momentul anuntarii datei alegerilor si a candidatilor propusi.

 

 1. Comisia stabileste si propune spre aprobare Biroului federal toate aspectele specifice: calendar competitional (organizare, rezultate, validare rezultate, etc), aspecte specifice de regulament, aspecte legate de participarea la competitii in strainatate, etc.
 2. Regulamentul WORLD AQUATICS si FRNPM guverneaza intreaga activitate.

 

2.6.3     LEGITIMAREA ȘI PARTICIPAREA LA COMPETIȚII

 

Pentru a participa la competitii sportivii trebuie sa fie legitimati la un club cu sectie de inot afiliat FRNPM. Legitimarea se poate face oricand in timpul anului (regula specifica masters). Sportivii legitimati la categoria masters beneficiaza de toate drepturile si indatoririle conferite de calitatea de legitimat FRNPM. Pentru a participa la competitii sportivul trebuie sa aiba legitimatia vizata.

Campionatul National se organizeaza anual sub tutela FRNPM, cu sprijinul cluburilor interesate. Probele de concurs si categoriile de varsta sunt cele prevazute in regulamentul FINA. Organizatorii pot decide alcatuirea unui program redus de competitie.

Alte competitii:

 

Atat cluburile afiliate la federatie, cat si alte structuri sportive recunoscute conform legii sportului, pot organiza competitii proprii. Pentru a inscrie competitia in calendarul competitional al federatiei organizatorul trebuie sa completeze formularul tip CM. In acest formular trebuiesc evidentiate urmatoarele:

-               organizatorul si denumirea competitiei;

-               data si locul de desfasurare;

-               probele si modul de alcatuire al clasamentelor;

-               modul de cronometraj;

-               modul de publicare al rezultatelor;

-               raspunderea organizatorului pentru asigurarea conditiilor de siguranta: instalatii bazin, tribune sigure, asistenta medicala conform legii;

Inscrierea competitiei in calendarul competitional implica din partea federatiei doar publicarea competitiei si a rezultatelor pe site-ul propriu.

2.6.4  Taxe si reglementari specifice:

 

-  legitimarile pentru categoria masters se pot face pe tot parcursul anului cu exceptia unei perioade de 14 de zile inainte de desfasurarea campionatului national

-  taxa de legitimare reducere 50% pentru sportivii pensionari;

 

-  taxa viza anuala reducere 50% pentru sportivii pensionari;

 

-  taxa participare campionat national reducere 50% pentru sportivii pensionari;

 

-   taxa transfer – aceasta taxa nu se percepe pentru sportivii care nu au participat timp de 2 ani consecutivi la campionatele nationale;

-  sportivii au obligatia de a anunta clubul la care sunt legitimati ca doresc sa se transfere, fara a avea nevoie de dezlegare pentru acest demers. Sportivii nu pot beneficia de aceasta facilitate daca doresc sa participe la campionatul national de seniori sau alte competitii non-masters;

3       REGULI ÎNOT MASTERS WORLD AQUATICS

 

Regulile Înot din partea a 2-a a acestui document, se aplică sportivilor Masters cu următoarele excepții:

3.6.2     GRUPE DE VÂRSTĂ:

3.6.3     PROBE INDIVIDUALE:

 

25-29; 30-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; 70-74; 75-79; 80-84; 85-89; 90-

94….(grupe de vârstă de câte 5 ani atât cât este necesar).

 

 

3.6.4     ȘTAFETE

 

100-119; 120-159; 160-199; 200-239; 240-279; 280-319; 320-359; 360-399…(crește cu 40 de ani

de câte ori este necesar).

 

Pentru toate scopurile aferente competițiilor de Masters, categoria de vârstă este dată de vârsta împlinită la 31 decembrie în anul competiției.

3.7    PROBE

 

Pentru fiecare grupă de vârstă se pot desfășura următoarele probe:

 

3.7.2 Bazin 25m

 

50, 100, 200, 400, 800, 1500m – Liber

 

50, 100, 200m – Spate

 

50, 100, 200m – Bras

 

50, 100, 200m – Fluture

 

100, 200, 400m – Mixt Individual 4x50m – Ștafetă Liber

4x50m – Ștafetă Mixt

 

4x50m – Ștafetă Liber Combinat (2M+2F) 4x50m – Ștafetă Mixt Combinat (2M+2F) 4x100m – Ștafetă Liber

4x100m – Ștafetă Mixt

 

4x100m – Ștafetă Liber Combinat (2M+2F) 4x100m – Ștafetă Mixt Combinat (2M+2F) 4x200m – Ștafetă Liber

4x200m – Ștafetă Liber Combinat (2M+2F)

 

 

 

 

3.2.2 Bazin 50m

 

50, 100, 200, 400, 800, 1500m – Liber

 

50, 100, 200m – Spate

 

50, 100, 200m – Bras

 

50, 100, 200m – Fluture 200, 400m – Mixt Individual 4x50m – Ștafetă Liber 4x50m – Ștafetă Mixt

 

4x50m – Ștafetă Liber Combinat (2M+2F) 4x50m – Ștafetă Mixt Combinat (2M+2F) 4x100m – Ștafetă Liber

4x100m – Ștafetă Mixt

 

4x100m – Ștafetă Liber Combinat (2M+2F) 4x100m – Ștafetă Mixt Combinat (2M+2F) 4x200m – Ștafetă Liber

4x200m – Ștafetă Liber Combinat (2M+2F)

 

3.3     REGULI TEHNICE ÎNOT MASTERS WORLD AQUATICS

3.3.2     Grupele de vârstă și sex pot fi combinate ca niciun competitor Masters să trebuiască să înoate singur și culoarele să fie ocupate.

3.3.3     Când se folosește startul înainte, fluierul lung al arbitrului general va indica înotătorilor că aceștia se pot poziționa cu cel puțin un picior amplasat la marginea din față a platformei de start sau a platformei bazinului, sau în apă cu o mână în contact cu peretele de start.

3.3.4     Toate probele Masters se vor desfășura în sistem serii contracronometru.

3.3.5     Înotătorilor li se poate permite să rămână pe culoarul lor în timp ce alți înotători concurează până la îndemnul arbitrului general de a părăsi bazinul.

3.3.6     Comitetul de Organizare poate decide ca probele 400m, 800m și 1500m Liber să fie înotate cu 2 sportivi pe culoar de același sex. Se va cronometra separate fiecare sportiv.

3.3.7     Încălzirea trebuie să fie supravegheată.

3.3.8     La Fluture este permisă mișcarea de picioare Bras. O singură mișcare de picioare Bras este permisă  la  o  tracțiune  de  brațe. Înaintea  atingerii  peretelui  la  întoarcere  și  la  sosire  este permisă o singură mișcare de picioare bras independentă. După start și după fiecare întoarcere este permisă o singură mișcare de picioare bras înaintea tracțiunii de brațe.

3.3.9     Înotătorii care au fost descalificați trebuie să apară în lista de rezultate cu codul motivului descalificării.

3.4     ȘTAFETE

 

3.4.2     Ștafetele trebuie să fie compuse din patru înotători legitimați la același club. Niciunui înotător nu i se va permite să reprezinte mai mult de un club.

3.4.3     Ordinea înotătorilor în funcție de sex în ștafetele combinate este opțională.

3.5     RECORDURI MONDIALE MASTERS https://www.worldaquatics.com/rules/competition-regulations

3.6     RECORDURI NAȚIONALE MASTERS

 

RNMS.1 Recordurile Naționale pentru înotătorii Masters sunt recunoscute de către FRNPM în bazine de 50m și de 25m. Recordurile Naționale pot fi înregistrate doar la competițiile de Înot Masters.

RNMS. 2 PROBE ȘI GRUPE DE VÂRSTĂ

 

RNMS. 2.1 PROBE INDIVIDUALE – masculin și feminin LIBER : 50m, 100m, 200m, 400m, 800m și 1500m

SPATE, BRAS ȘI FLUTURE : 50m, 100m și 200m

 

MIXT INDIVIDUAL : 100m ( doar în bazin de 25m ), 200m și 400m

 

GRUPE DE VÂRSTĂ : 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79,

80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100-104,….

 

RNMS. 2.2 PROBE DE ȘTAFETĂ – masculin, feminin și combinat (2 masc. – 2 fem.)

 

4x50m Liber, 4x50m Mixt, 4x100m Liber, 4x100m Mixt, 4x200m Liber

 

Grupele de vârstă pentru ștafetă sunt calculate din totalul vârstei membrilor echipei ( în ani întregi )

100-119, 120-159, 160-199, 200-239, 240-279, 280-319, 320-359, 360-399, …

 

RNMS. 3 ELIGIBILITATE

 

Toți cei care aplică pentru omologarea unui RN Masters, trebuie să fie înregistrați la cluburi afiliate FRNPM. Echipele de ștafetă trebuie să fie compuse din patru înotători înregistrați la un singur club. Înotătorii pot înota pentru un singur club în cadrul unei competiții.

RNMS. 4 TIMPI

 

 1. Vor fi acceptați doar timpii înregistrați de către sistemul de cronometraj electronic.
  1. Vor  fi  acceptați  timpii  înregistrați  semi-electronic  doar  în  cazul  unei  defecțiuni  dovedite  ale sistemului de cronometraj electronic.
  2. Se va face dovada timpilor prin trimiterea rezultatelor oficiale ale competiției.

RNMS.  5  Recordurile  naționale  se  pot  realiza  doar  de  sportivii  ce  dețin  cetățenia  română  la  data obținerii performanței, legitimați la cluburi afiliate FRNPM. Sportivii pot fi legitimați suplimentar și la cluburi din străinătate.

RNMS. 6 Timpul obținut de primul înotător din cadrul unei ștafete, inclusiv ștafetele combinate, poate fi omologat ca Record Național.

RNMS.  7  FRNPM  va  omologa  din  oficiu  recordurile  naționale  obținute  la  următoarele  competiții: Campionatele Mondiale de Înot Masters, Campionatele Europene de Înot Masters și Campionatele Naționale de Înot Masters.

RNMS. 8  Pentru recordurile naționale stabilite în competiții Masters organizate în România (exclusiv cele acreditate FRNPM ) sau în străinătate , FRNPM va omologa rezultatele conform următoarei proceduri:

Clubul/sportivul va informa FRNPM în termen de maxim 14 de zile de la obținerea performanței si va trimite următoarele documente în format electronic pe adresa de e-mail arbitraj.inot@frnpm.ro :

a.copia actului de identitate, pentru dovedirea cetățeniei și certificarea datelor personale ale sportivului;

 

b. număr de înregistrare în baza de date FRNPM;

 

c. denumirea competiției de înot masters, data, locul de desfășurare și link-ul rezultatelor competiției;

 

c. o copie scanată a rezultatelor probei la care s-a înregistrat  performanța, generată de către sistemul electronic de cronometraj; Această copie trebuie sa includă specificații pentru numele și prenumele sportivului, clubul, data, proba, și categoria de vârstă, tipul bazinului (25m/50m), tipul probei (individual/ștafetă) și tipul de cronometraj folosit.