Cont
EJDC 2022

Regulament transferari

 

 

REGULAMENTUL PRIVIND TRANSFERAREA SPORTIVILOR LA ÎNOT, SĂRITURI ÎN APĂ ŞI PENTATLON MODERN, DE LA O UNITATE LA ALTA

 versiune pdf

Transferarea sportivilor de la o unitate sportivă la alta se face în baza “Regulamentului de Transferări” care vizează:

-       asigurarea unei mari stabilităţi şi continuităţi în activitatea sportivilor la secţiile de înot, sărituri în apă şi pentatlon modern la care sunt legitimaţi, în vederea consolidării şi dezvoltării acestora;

-       stimularea interesului tuturor factorilor interesaţi în acest domeniu în asigurarea celor mai bune condiţii de pregătire a sportivilor;

-       instaurarea unor raporturi echitabile între unităţile sportive, între acestea şi sportivi.

 

ART. 1

         Transferarea sportivilor de la un club sportiv la altul se poate efectua numai în perioada de transferări stabilită de Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern , respectiv

         03 ianuarie – 15 februarie şi

         15 septembrie – 15 octombrie.

 

ART. 2

         Competenţa în aprobarea şi efectuarea transferărilor revine Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern, prin Biroul federal.

 

ART. 3

         Sportivul are dreptul de a depune o singură cerere de transfer într-un an competiţional.

 

ART. 4

         Pentru aprobarea unui transfer de la o unitate sportivă la alta vor fi depuse la Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern, următoarele documente:

a)    legitimaţia sportivă  - carnetul de legitimare al sportivului;

b)   acordul (dezlegarea) clubului de unde pleacă;

c)    cerere tip transfer, completată şi semnată de sportivul respectiv, cu avizul scris al unităţii la care doreşte să activeze;

d)    dovada achitării taxei de transfer.

 

ART. 5

         Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern poate aproba transferarea sportivilor, fără acordul scris (dezlegarea) al clubului, în următoarele situaţii:

a)    sportivii care intră în anul I în învăţământul superior curs de zi şi solicită trecerea la un club universitar din localitatea respectivă.

În cazul în care localitatea unde au reuşit la examen, nu există o unitate sportivă universitară, sportivii pot fi transferaţi la alt club (la cerere) din localitatea respectivă;

b)   sportivii absolvenţi ai învăţământului superior;

 

c)    sportivii care nu au participat timp de un an la nici un fel de competiţii oficiale

d)    sportivii care au făcut parte din secţii care s-au desfiinţat cu aprobarea Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern, pot opta imediat pentru alt club;

e)    sportivii care au avut dezlegare pe termen de 1 – 2 ani, la expirarea acestui termen trec automat la clubul care a eliberat dezlegarea pe termen;

f)     în cazuri cu totul deosebite, în situaţia schimbării domiciliului şi a locului de muncă cu acte legale; pentru juniori- schimbarea domiciliului părinţilor şi a şcolii, dovedită de asemenea prin acte legale.

 

 

ART. 6

         Pentru sportivii care doresc să se transfere în urma intrării la facultate , este necesar să se prezinte o adeverinţă de la organele în drept.

 

ART. 7

         Transferările aprobate se vor ridica în urma prezentării unei chitanţe, achitată de clubul unde se transferă, ca taxă de transfer.

 

ART. 8

         Sportivii români se pot transfera la un club din altă ţară doar cu dezlegarea clubului unde a activat şi aprobarea federaţiei.

 

ART.9

         La terminarea contractului cu un club din străinătate sportivul se întoarce  la clubul de unde a plecat.