Cont
SCEC 2023

Norme de clasificare sportiva

     NORME DE CLASIFICARE SPORTIVĂ

versiune pdf 

                            ÎNOT

 

Art.1 - Se stabilesc şi se acordă pe viaţă, de către Departamentul Sport al Ministerului Tineretului şi Sportului, la propunerea Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern următoarele titluri:

1.1 - MAESTRU EMERIT AL SPORTULUI – se acordă sportivilor care îndeplinesc una din următoarele condiţii:

1.1.1 – Clasarea pe locurile I-III la Jocurile Olimpice sau Campionatele Mondiale în bazin de 50m sau 25m.

1.1.2 – Obţinerea medaliei de aur la Campionatele Europene de seniori, care a fost omologat de forul internaţional respectiv.

1.1.3 – Obţinerea unui record olimpic, mondial sau european de seniori, care a fost omologat de forul internaţional respectiv

 

1.2. - MAESTRU AL SPORTULUI – se acordă sportivilor care îndeplinesc una din cerinţele următoare sau îndeplinesc cerinţele din tabelele anexate (în bazin de 50m şi în bazin de 25m).

1.2.1 – Clasarea pe locurile IV-VI la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale sau Europene de seniori.

1.2.2 – Clasarea pe locurile I-III la Campionatele Europene de Juniori 2m consecutiv.

1.2.3 – Pentru acordarea titlului de “Maestru al Sportului” performanţele trebuiesc obţinute în competiţiile cu caracter naţional în bazin de 50m şi respectiv 25m, cronometraj electronic.

 

Art.2  -  Categoriile de clasificare sportivă sunt următoarele:

 

            -Categoria I-a

            -Categoria a-II-a

            -Categoria a-III-a

 

            2.1. Categoriile de clasificare se acordă sportivilor în următoarele condiţii:

2.1.1. - Categoria I-a şi a-II-a de clasificare pot fi obţinute de toate categoriile de sportivi indiferent de vârstă, cu obligaţia obţinerii performanţelor din tabelele anexate.

           2.1.2 -În acordarea categoriilor de clasificare se vor avea în vedere următoarele:

           2.1.3- Baremurile de timp pentru categoriile “Maestru al Sportului” sau categoriile I-II-III trebuiesc obţinute de 2 (două) ori în timpul unui an competiţional, într-un bazin de 50m sau de 2 (două) ori în timpul unui an competiţional în bazin de 25m. Anul competiţional se defineşte ca anul calendaristic 01 ianuarie – 31 decembrie.

           2.1.4 - Categoriile de clasificare I-II-III sunt valabile 2 ani de la data obţinerii.

           2.1.5 - Categoriile de clasificare sunt unice şi deschise tuturor categoriilor de sportivi (seniori, juniori, copii), în afara categoriei a-III-a deschisă numai juniorilor îi şi copiilor.

2.1.6.- Acordarea categoriilor de clasificare şi evidenţa lor se realizează de către Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern.


                       SĂRITURI ÎN APĂ

 

 

Art.1 -  MAESTRU EMERIT AL SPORTULUI – se acordă sportivilor care îndeplinesc una din condiţiile următoare:

1.1. Să ocupe locul I-III la Jocurile Olimpice sau Campionate Mondiale de Seniori.

1.2. Să obţină medalie de aur la Campionatele Europene de Seniori.

 

Art.2- MAESTRU AL SPORTULUI – se acordă sportivilor care îndeplinesc următoarele condiţii:

3.1.  Să se claseze în finală la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale de Seniori, Jocurile Mondiale Universitare, Campionatele Europene de Seniori.

3.2.  Să se claseze pe locurile I-III la Campionatele Mondiale de Juniori sau Campionatele Europene de Juniori.

3.3.  Să realizeze într-un concurs internaţional, de trei ori punctajul din tabelul anexat, într-o probă cu concurenţi din cel puţin 5 ţări.

3.4.  Să se califice în Finala Cupei Mondiale sau Cupei Europene în probele olimpice.

 

CATEGORIA I

  1. Să se claseze pe locul I-III la Jocurile Balcanice şi la Campionatele Naţionale de Seniori.
  2. Clasarea pe locul I la Campionatele Naţionale de Juniori.
  3. Să realizeze într-un concurs de nivel naţional punctajul prevăzut în tabelul anexat.

 

CATEGORIA a-II-a şi CATEGORIA a-III-a

  1. Să realizeze într-un concurs de nivel naţional sau local, punctajul prevăzut în tabelul anexat.

 

Tabel cu punctajele necesare obţinerii categoriilor de clasificare

 

 

Proba

M.S.

Cat. I

Cat. a II-a

Cat. a III-a

M

F

M

F

M

F

M

F

Tr. 1m

42

40

40

38

35

35

30

30

Tr. 3m

44

42

42

40

37

37

32

32

Platf.

48

44

45

42

38

38

34

34

Sincr. 3m

58

49

52

44

46

39

38

36

Sincr. Platf.

58

49

52

44

46

39

38

36

 

Punctajele realizate reprezintă media pe săritură şi se stabilesc prin împărţirea punctajului final la numărul de sărituri prevăzut, conform fiecărui concurs, probă şi sex în parte.

 

                       PENTATLON MODERN

 

M.S. – Realizarea a 5100 pct. în concursuri internaţionale

Câştigarea Campionatului de Seniori Individual de 2 ori cu un punctaj de peste 5100 pct

CAT I-a – Realizarea a 5000 pct. în concursurile interne sau peste 4800 puncte în concursurile internaţionale

CAT. a II-a   – Realizarea a 4700 pct. în concursurile interne sau peste 4500 puncte în concursurile internaţionale

CAT. a III-a – Realizarea a 4400 pct. în concursurile interne sau peste 4200 puncte în concursurile internaţionale

 

ACORDAREA TITLULUI DE “ANTRENOR EMERIT”

 

            Art.1 Titlul de “Antrenor Emerit” se acordă de Ministerul Tineretului şi Sportului, antrenorilor care au selecţionat, pregătit şi promovat în loturile reprezentative, sau au pregătit direct în cadrul acestor loturi, sportivi care au obţinut următoarele rezultate:

-       Medalie la Jocurile Olimpice sau Campionatele Mondiale de seniori;

-       Medalie de aur la Campionatele Europene de seniori;

-       2 sau mai multe medalii la Campionatele Mondiale sau Europene de seniori sau juniori;

-       Record olimpic, mondial sau european de seniori, omologat de forul internaţional respectiv.

Art.2 Prin excepţie, titlul de “Antrenor Emerit”, poate fi acordat după pensionare, antrenorilor care au desfăşurat o îndelungată activitate practică şi teoretico-metodică sau ştiinţifică, având o contribuţie importantă la promovarea pe plan naţional a ramurii de sport în care sunt specializaţi.

Art.3 În toate cazurile, titlurile de “Maestru Emerit al Sportului” “Antrenor   Emerit”, se acordă prin ordin al Ministrului Tineretului şi Sportului, cu avizul Secretarului de Stat, Şef al Departamentului Sport.

Art.4 Titlurile de “Maestru Emerit al Sportului” sau “Antrenor Emerit”, se pot retrage prin ordin al Ministrului Tineretului şi Sportului, din oficiu sau la propunerea argumentată a federaţiilor de specialitate, în cazul în care persoanele care le deţin se află într-una din următoarele situaţii:

-       au fost sancţionaţi cu excludere din viaţa sportivă;

-       au săvârşit, cu vinovăţie dovedită, abateri grave de la normele de etică sportivă sau fapte antisociale.

 

 

      NORME DE CLASIFICARE – ÎNOT

 

Bazin 50 m

 

     Categoria

Proba

Masculin

 

Feminin

M.S.

CAT. I

CAT. II

CAT. III

M.S.

CAT. I

CAT. II

CAT. III

50 L

23.85

26.11

28.48

31.12

26.91

29.45

32.13

35.11

100 L

52.16

57.10

1.02.28

1.08.07

58.96

1.04.53

1.10.39

1.16.94

200 L

1.55.53

2.06.46

2.17.94

2.30.76

2.06.63

2.18.61

2.31.19

2.45.24

400 L

4.04.47

4.27.60

4.51.90

5.19.03

4.22.68

4.47.53

5.13.63

5.42.79

1500 / 800 L

16.03.85

17.35.03

19.10.82

11.01.59

 20.57.78

8.55.51

9.46.16

10.39.38

11.38.81

50 B

30.91

33.91

36.72

39.61

34.90

38.46

41.65

44.92

100 B

1.06.41

1.12.69

1.19.29

1.26.66

1.13.15

1.20.07

1.27.34

1.35.46

200 B

2.23.64

2.37.22

2.51.50

3.07.44

2.38.04

2.52.99

3.08.69

3.26.23

50 S

28.36

31.10

33.68

36.33

31.95

35.21

38.13

41.13

100 S

58.72

1.04.27

1.10.11

1.16.63

1.05.27

1.11.44

1.17.93

1.25.17

200 S

2.07.26

2.19.30

2.31.95

2.46.07

2.18.53

2.31.63

2.45.40

3.00.78

50 F

26.49

29.05

31.46

33.94

29.79

32.83

35.55

38.35

100 F

56.92

1.02.30

1.07.96

1.14.28

1.02.40

1.08.31

1.14.51

1.21.43

200 F

2.05.22

2.17.06

2.29.51

2.43.40

2.15.69

2.28.52

2.42.01

2.57.06

200 M

2.09.45

2.21.69

2.34.56

2.48.93

2.21.90

2.35.33

2.49.43

3.05.18

400 M

4.34.42

5.00.38

5.27.65

5.58.11

4.57.42

5.25.55

5.55.11

6.28.12

 

800 p

610 p

470 p

360 p

800 p

610 p

470 p

360 p

 

NORME DE CLASIFICARE – ÎNOT

 

Bazin 25 m

 

Categoria

Proba

Masculin

 

Feminin

M.S.

CAT. I

CAT. II

CAT. III

M.S.

CAT. I

CAT. II

CAT. III

50 L

23.17

25.35

27.68

30.23

26.17

28.63

31.25

34.16

100 L

51.32

56.14

1.01.19

1.06.95

57.18

1.02.55

1.08.29

1.14.64

200 L

1.52.50

2.03.06

2.14.37

2.26.77

2.03.24

2.14.84

2.27.20

2.40.90

400 L

3.57.54

4.19.89

4.43.71

5.09.19

4.18.27

4.42.56

5.08.47

5.37.18

1500 / 800 L

15.38.91

17.07.21

18.41.40

20.24.91

8.47.52

9.37.13

10.30.05

11.28.69

50 B

29.49

32.26

35.22

38.47

33.44

36.59

39.94

43.63

100 B

1.04.16

1.10.19

1.16.63

1.23.70

1.11.25

1.17.95

1.25.09

1.33.01

200 B

2.18.32

2.31.33

2.45.21

3.00.16

2.32.77

2.47.14

3.02.47

3.19.45

50 S

27.05

29.59

32.31

35.29

30.62

33.50

36.57

39.95

100 S

57.21

1.02.59

1.08.33

1.14.63

1.03.60

1.09.58

1.15.96

1.23.03

200 S

2.03.76

2.15.40

2.27.81

2.41.46

2.15.16

2.27.88

2.41.43

2.56.46

50 F

25.26

27.64

30.17

32.96

28.55

31.24

34.10

37.22

100 F

55.30

1.00.50

1.06.04

1.12.14

1.01.51

1.07.30

1.13.47

1.20.31

200 F

2.02.45

2.13.96

2.26.25

2.39.75

2.13.91

2.26.51

2.39.94

2.54.83

200 M

2.06.04

2.17.89

2.30.54

2.44.43

2.18.20

2.31.20

2.45.06

3.00.55

400 M

4.27.12

4.52.25

5.19.04

5.48.49

4.50.47

5.17.79

5.46.92

6.19.48