Cont
SCEC 2023

Cerere de legitimare practicant

Varsta minima de legitimare este de 6 ani.





Legitimatia de practicant este valabila doar anul in curs. La fiecare an calendaristic aceasta se va reseta.


Pentru emiterea legitimatiei trebuie facuta dovada platii - fie folosind campul de mai sus, fie la adresa de email: legitimatii@frnpm.ro
Taxa 30 lei, Cont: RO04RNCB0082044164790001, Beneficiar: FRNPM
Termen de prelucrare legitimatie: 10 zile

Consimțământ privind acceptarea condițiilor și regulilor de legitimare ale F.R.N.P.M. referitoare la sportivii practicanți :

Pentru și având în vedere Condițiile și regulile referitoare la sportivii practicanți din cadrul Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, denumită în cele ce urmează F.R.N.P.M., permițându-mi mie, subsemnatului, să particip la activități sportive, conform Regulamentului stabilit de către organizator pentru fiecare activitate, inclusiv tabere de înot/discipline din cadrul F.R.N.P.M., work-shopuri și expoziții, programe de învățare a înotului/discipline din cadrul F.R.N.P.M., programe de fitness și antrenament (inclusiv antrenament pentru uscat), antrenamente de înot/discipline din cadrul F.R.N.P.M. (atât pentru piscină, cât și pentru ape deschise); concursuri în piscine; concursuri în ape deschise; competiții și campionate locale, (atât în piscină, cât și în ape deschise) și orice activități/acțiuni conexe, denumite în cele ce urmează „acțiuni/evenimente” și mă oblig să prezint, pentru mine sau prentru cel reprezentat, cu ocazia oricărei participări la aceste acțiuni/evenimente, avizul medical a cărei necesitate rezultă potrivit dispozițiilor legale în vigoare privind activitatea sportivă și potrivit Statutului și Regulamentelor F.R.N.P.M. și/sau ale clubului din care fac parte.

Subsemnatul, pentru mine și/sau pentru cel pe care îl reprezint legal, precum și a oricăror reprezentanți legali și personali, executanți, administratori, succesori și cesionari, sunt de acord și fac următoarele declarații contractuale în conformitate cu această asumare a răspunderii și a riscului, de renunțare la orice despăgubire datorată de către F.R.N.P.M., pentru orice activitate desfășurată de mine în calitate de sportiv practicant în cadrul F.R.N.P.M.,

Recunosc riscurile inerente asociate practicării înotului/disciplinelor din cadrul F.R.N.P.M. și înțeleg că participarea mea implică riscuri și pericole, care includ, fără limitare, potențialul de vătămare corporală gravă, boală și/sau invaliditate permanentă, paralizie și deces (din cauza înecului sau din alte cauze); pierderea sau deteriorarea bunurilor personale și/sau ale altor persoane și/sau a echipamentelor, expunerea la condiții și circumstanțe extreme, accidente care implică alți participanți, personalul acțiunii/evenimentului, voluntari sau spectatori, contact sau coliziune cu obiecte naturale sau create de om, pericole generate de condițiile meteorologice nefavorabile, condiții de apă imperfecte, pericole de apă și de suprafață, probleme legate de facilități, defectarea echipamentului, măsuri de siguranță inadecvate, participanți cu diferite niveluri de calificare, situații dincolo de controlul imediat al organizatorilor evenimentului, și alte riscuri și pericole nedefinite, care nu sunt ușor previzibile și în prezent necunoscute, denumite în cele ce urmează „riscuri”. Înțeleg că aceste riscuri pot fi cauzate în totalitate sau parțial de propriile mele acțiuni sau inacțiuni, acțiunile sau inacțiunile altora care participă la acțiuni/evenimente sau actele neglijente sau omisiunile părților definite mai jos și îmi asum în mod expres toate astfel de riscuri și responsabilitatea pentru orice daune, răspunderi, pierderi sau cheltuieli, pe care declar că le suport ca urmare a participării mele la orice acțiune/eveniment.

Sunt de acord să cunosc și să respect condițiile, regulile și regulamentele stabilite de F.R.N.P.M., inclusiv orice reglementări de siguranță. Îmi asum responsabilitatea exclusivă pentru comportamentul și acțiunile mele pe toată durata participării mele la acțiuni/evenimente.

Recunosc natura contagioasă a COVID-19 (și/sau alți viruși/boli) și îmi asum voluntar riscul că pot fi expus sau infectat de COVID-19, sau de altă infecție virală sau bacteriană, în timp ce particip la oricare dintre acțiuni/evenimente și că o astfel de expunere sau infecție poate avea ca rezultat în vătămări corporale, boli, invaliditate permanentă și deces. Nu voi solicita nici un fel de daune, morale sau materiale din partea F.R.N.P.M. sau a organizatoruilui evenimentelor la care particip, în cazul infectării/îmbolnăvirii cu infecții virale și/sau bacteriene, inclusiv COVID-19. Sunt de acord că, dacă prezint simptome specifice COVID-19, sau de altă infecție virală sau bacteriană, sau am fost expus cu bună știință la o boală transmisibilă, cum ar fi COVID-19, sau de altă infecție virală sau bacteriană, ori dacă am călătorit către sau dintr-o zonă foarte afectată, nu voi participa la acțiune/eveniment, decât numai după ce expunerea sau simptomele au dispărut și cu respectarea regulilor/dispozițiilor sanitare sau de altă natură în vigoare, stabilite de către autorități pentru locația în discuție. În plus, dacă descopăr că am fost expus unui caz suspect sau pozitiv de COVID-19, sau de altă infecție virală sau bacteriană, ori am obținut rezultat pozitive pentru COVID-19 sau de altă infecție virală sau bacteriană, voi anunța imediat administrația F.R.N.P.M. sau administratorul clubului/bazei sportive unde am participat la activități sportive.

Prin prezenta declar că accept și sunt de acord cu regulile și condițiile F.R.N.P.M. referitoare la sportivii practicanți, mă oblig să nu inițiez și/sau să nu mă asociez la orice acțiune/inacțiune împotriva F.R.N.P.M. și renunț la dreptul de a solicita despăgubiri din partea F.R.N.P.M., în orice circumstanțe legate de participarea mea, sau a celui/celei pe care îl reprezint legal, la orice activitate sportivă.

Consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal :

Având în vedere prevederile Regulamentului 679 din 26 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, Federația Română de Natație și Pentatlon Modern este considerată operator de date personale. Ca urmare, va solicităm acordul de prelucrare a datelor personale din prezentul document în conformitate cu prevederile legale.

Prin semnătură declar că am fost informat(ă) că datele cu caracter personal precum cele ale sportivului/sportivilor, adult/adulți și/sau minor/minori, urmează să fie prelucrate și stocate în cadrul Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, doar în scopurile prevăzute de legislație. În consecință, îmi exprim consimțământul/acordul pentru prelucrarea, transmiterea și stocarea datelor cu caracter personal de catre Federația Română de Natație și Pentatlon Modern.